Зашто се уводи компензациjска накнада?

Зашто се уводи компензациjска накнада?

Компензацијска накнада уведена је 31.01.2017. у Закон о путевима, а изменама у Закону о превозу и друмском саобраћају које ступају на снагу од почетка 2019. године, иста је предвиђена да делује као механизам за ослобађање од одговорности за административни прекршаj приликом употребе плаћене путне мреже.
Могућност добровољног плаћања накнаде за компензацију, са једне стране, има за циљ да повећа наплату накнаде коришћења путне мреже, а са друге - компензацијска накнада омогућава починиоцу да накнадно плати већи износ са закашњењем и на тај начин се ослобађа наметања санкција и сродних мера.