Тестова среда за купуване на тол продукти

Маршрутната  карта е предплатена услуга за ползване на платени участъци от републиканската пътна мрежа от пътни превозни средства с ОТДММ над 3,5 т. Тя ще бъде предоставяна след като тол системата влезе в търговска експлоатация. Маршрутната карта ще се купува от всички познати досега канали за е-винетки. С нея ще може да се премине еднократно по предварително зададен маршрут.   

Процедура за купуване на маршрутна карта в тестова среда

Преди да продължите към теста, моля запознайте се детайлно  с процедурата по купуване на маршрутна карта в тестова среда!

Тестовата среда на сайта предоставя информация за пълната функционалност за купуване на тол продукти, както за леки превозни средства (е-винетка), така и за тежкотоварни превозни средства (тол такса). Моля, не купувайте продукти за леки превозни средства от тестовата среда. Същите няма да бъдат активирани. За купуване на е-винетки ползвайте бутона, който се намира на началната страница на сайта.  

За да тествате купуването на маршрутна карта, е необходимо да следвате описаните стъпки:

1. Натиснете бутона „Маршрутна карта“

2. Изберете „Клас на превозното средство“

 • Камиони, кемпери с ОДТММ<12т
 • Камиони, кемпери с ОДТММ>12т
 • Автобуси с ОДТММ<12т
 • Автобуси с ОДТММ>12т

3. Изберете „Начална дата  на валидност“ и „Време за начало на валидността“ – началната дата и час на валидност в тестовата среда могат да бъдат отложени до 48 часа.

Важно! -  Маршрутната карта важи за 24 часа от активирането й.

4. Изберете „Държава на регистрация на превозното средство“.

5. Въведете „Регистрационен номер“.

6. Изберете „Клас на емисиите на превозното средство“.

7. За камиони и кемпери с ОДТММ  >12т изберете „Брой оси“.

8. Избор на точки от маршрута

                За генерирането на маршрута са необходими минимум 2 точки – начало и край. Системата позволява избора на до 4 междинни точки.

Изборът на маршрута става чрез избиране от падащо меню на точки разположени по ГКПП на Република България или чрез въвеждане на първите няколко символа от имената на населени места.

Например:

 • Избирате от падащо меню „ГКПП“- ГКПП Видин (I-1)
 • Натискате бутона “+“ за да добавите точката.
 • В поле „Населено място“ въвеждате „Ботевград“ и избирате Ботевград (I-1, I-3).
 • Натискате бутона “+“ за да добавите точката.
 • Избирате от падащо меню „ГКПП“ - ГКПП Кулата (I-1)
 • Натискате бутона “+“ за да добавите точката.
 • Избирате опцията за маршрут – „Най-бърз“ или „Най-кратък“.
 • Изчисляване на маршрут.

За премахване на точки от маршрута, използвайте бутона “Изтриване“ от дясната страна на добавените точки.

За изтриване на всички точки, използвайте бутона “Премахване на точки от маршрута“.

За да промените реда на избраните точки, използвайте стрелките от ляво на точките.

Важно! – Началната и крайната точка са от изключителна важност. Маршрутната карта е с посока на движение, която трябва да се спазва.

9. Приемане на общите условия за ползване

10. Плащане – за да преминете успешно през стъпка „Плащане“, моля използвайте данните на тестовата карта:

                Начин на плащане: Verified by VISA

                Карта номер: 4761739001010119

                Изтичане: 12/25

                Код за потвърждение: 123