Bir e-vinyet ve elektronik ücret toplama sistemi nedir?

Bir e-vinyet ve elektronik ücret toplama sistemi nedir?

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan ulusal yol ağının kullanımı için elektronik vinyet Bulgaristan'da uygulanacaktır. Tüm araçlar için e-vinyet fiyatları değişmemiştir. Binek otomobiller için bir hafta sonu vinyetti 2019 yılından itibaren uygulanacaktır. E-vinyetin yürürlüğe girmesiyle, aracın ön camına bir etiket yapıştırma ihtiyacı ortadan kalkar. Sürücüler, yol control organları tarafından kontrol edildiğinde satın alınan vinyet onaylayan bir belge sunmakla yükümlü değildir.

Yol ücretlerini toplamak için “Yol Altyapısı” Ajansı Yol ücretlerini elektronik olarak toplama sistemi kullanır. Sistem, yol ağının düzenlenmiş kullanımı için satış, onaylama ve kontrolün gerçekleştirildiği teknik araç ve prosedürlerin bir kombinasyonudur.