E-vinyet satın alımını onaylayan belgemin yazılı bir kopyasına sahip olmalı mıyım?

E-vinyet satın alımını onaylayan belgemin yazılı bir kopyasına sahip olmalı mıyım?

Vinyet ücretinin ödemesinin teyidi, Karayolları Trafik Kanunu’nun 10a (5).maddesi uyarınca ilgili kontrol mercileri tarafından elektronik sistemde uygun şekilde oluşturulan ve geçerli e-vinyet mevcut olup olmadığının kontrol edilmesiyle yapılır ve kullanıcılar, kendilerine verilen e-vinyeti yapılan kontrol esnasında sunmak veya yapılan ödeme belgesini vermekle yükümlü değildirler.