16 Ağustos 2019 tarihinden itibaren, ücretli yol ağından geçiş için Toplam teknik izin verilebilir maksimum ağırlığı 3,5 tonu aşan karayolu taşıtı kullanıcısı veya sahibi, geçtiği mesafe için şimdiye kadar ödenen vinyet yerine ücret ödemek ile yükümlüdür – toll ücreti. Bu toll ücretin ödenmesi, ödenmiş olduğu karayolu aracının ilgili yolun veya yol bölümünün iki noktası arasında belirli bir mesafeye seyahat etmesini sağlar. Bu, yol ya da yol bölümünün teknik özellikleri, geçilen mesafe, karayolu taşıtının kategorisi, aksların sayısı ve ekolojik özellikleri ile belirlenir ve her bir yol ya da yol bölümü için belirlenir.


Toll ücretin 16 Ağustos 2019'dan sonra uygulanacağı araç kategorileri

 

Toll ürünler

Toplam teknik olarak izin verilen azami ağırlığı 3,5 tonun üzerinde olan kara taşıtları, yol ağını kullaırken ücretlendirmek için iki seçeneğine sahip olacaktır:

Toll ücreti (bir GNSS araç-gerece istinaden geçilen mesafeye göre)

Bu ürün, daha sık veya düzenli şehir içi ödeme başına olan 3.5 tonu aşan yol araçları için uygundur.
Toll ücretlendirme amacıyla raporlama mekanizması, toll ücretini hesaplamak için gerekli olan verileri gönderen araça monte edilmiş bir araç-gereç vasıtasıyla gerçekleştirilir. Veriler, kullanıcının geçilen mesafe için elektronik ödeme tahsilatı için sözleşmesi olduğu bir elektronik ücret toplama hizmeti sağlayıcısına gönderilecektir. İkincisi, gelen verileri işler ve geçilen mesafe için ücret beyannamesi düzenler (toll beyanname) aynısını yol ücretlerini toplayan kişi sıfatı olan “Yol Altyapısı” Ajansı tarafından çalıştırılan Toll ücretlerini toplamak için elektronik sisteme gönderir. "Yol Altyapısı" Ajansı geçilen mesafe için ücret toplama hizmeti sunan tedarikçiye bu ücreti tahakkuk eder, aynısı bu ücreti öder hizmetin son kullanıcısı tarafından ödeme ile bağlantılı olan ilişkiler aralarındaki bireysel sözleşmeye göre tabi olacaktır.

Ücretli yol ağının kullanıcısının karayolu taşıtında araç-gereç değil de küresel navigasyon uydu sisteminden alınan verilere dayanan bir başka izleme sistemi türü monte edilmişse aynısından alınan veriler kullanıcının sözleşmesi bulunduğu beyan edilen verilerin tedarikçisi tarafından geçilen mesafe için ücret toplama hizmeti sunan tedarikçiye veya yol ücreti toplayan kişiye gönderilebilir, aynıları ek işlemeden sonra ücret tahakkuk ederler. Bu durumda, ödenecek ücret doğrudan ücretli yol ağının kullanıcısına ücretlendirilir ve beyan edilen verilerin tedarikçisinin onu toplama zorunluluğu yoktur.

Güzergah kartı

Bu ürün, "rasgele" (tek) seyahatler yapan 3,5 tonu aşan yol araçları için uygundur.

Araç-gereçleri veya uydu konumlama sistemleri ve geçilen mesafe için ücret toplama hizmeti sunan tedarikçilerle veya beyan edilen very tedarikçisi olarak hizmet sunan kişiyle sözleşmesi bulunmayan bulunmaya toplam teknik olarak izin verilen azami ağırlığı 3,5 tonu aşan karayolu talıtları sahipleri ve kullanıcıları ücretli yol ağını güzergah kartı satın alarak kullanabilirler. Güzergah kartı, geçerli olduğu belirli bir zaman dilimi içinde seyahat edilen mesafeye dayanan bir toll üründür. Güzergah kartı toll ücretini önceden ödeyerek satın alınabilir, bu şekilde yukarıdaki kategorilerden olan araca ücretli yol ağında ilk noktadan son noktaya kadar, kullanıcı tarafından belirtilen ara noktalar da dahil, aynıları dörttten fazla olmamak şartıyla tek gerelik geçiş hakkı verir.

Güzergah haritaları çeşitli şekillerde satın alınabilir:

- satış noktalarında - nakit ödeme, kartlı ödeme, yakıt kartı dahil
- Kendi kendine ücrelendirme yapan terminalde - kartla ödeme, yakıt kartı dahil
- elektronik olarak

Bir güzergah kartı verilmesi, ön ödemenin tahakkuk etmesi ve ödenmesi gereken toll ücretinin ödenmesine tabidir. Bir güzergah kartı satın almak için yol kullanıcısı kaydedilmelidir, ancak elektronik ücret toplama ile ilgili bir hizmet sağlayıcısı ile sözleşme imzalamak zorunda değildir.
 
Yol ağının tarifeleri ve kapsamı

Bulgaristan’da toll ücretlendirme uygulanması ile ilgili olarak “Yol Altyapısı” Ajansı tarifeler ve bağlı geçiş ücretleri olacağı kullanımına yol ağını  belirleme sürecindedir. Bu amaçla “Yol Altyapısı” Ajansı ücretli karayolu ağının tarifeleri ve kapsamını belirlemek için danışmanlık hizmetleri sunacak Dünya Bankası ile bir anlaşma yapmıştır. Kamuoyuna tartışmaya sunulacaklar ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilecekler.

Önümüzdeki aylarda ve 16 Ağustos 2019 tarihinde toll ücretlendirmenin uygulanması yaklaştığında “Yol Altyapısı” Ajansı ek bilgi sağlayacaktır.