Какво се случва с е-винетка, издадена чрез Агенцията за социално подпомагане, при пререгистрация на автомобила (напр. кражба на регистрационни табели)?

При пререгистрация на автомобил, ползвателят следва в срок до три работни дни да заяви с Заявление за промяна на регистрационен номер на пътно превозно средство, съгласно чл. 5, ал. 4 от Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и на електронния адрес: info@bgtoll.bg.