Какво се случва с е-винетка, издадена чрез Агенцията за социално подпомагане, при продажба или бракуване на автомобил?

При бракуване или продажба на автомобил, правоимащото лице следва в срок до три работни дни да заяви с Уведомление за обстоятелство по чл.10в, ал. 3 от Закона за пътищата  тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и на електронния адрес: info@bgtoll.bg.