Докога са валидни хартиените винетки?

Докога са валидни хартиените винетки?

Хартиените винетки, чиято валидност продължава през 2019 г., запазват валидността си до изтичане на срока им.

Винетният стикер трябва да остане залепен на предното стъкло до изтичане на валидността му, за да може да бъде проверен от контролните органи.