Кои пътища са обхванати от системата за таксуване с е-винетка в България?

Кои пътища са обхванати от системата за таксуване с е-винетка в България?

С Решение № 945 на Министерския съвет от 1 Декември 2004 г. е утвърден списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса - http://www.api.bg/files/8013/6854/9750/APi-Putishta-vinetki.pdf

Карта с пътните участъци, за които се ползва е-винетка, може да видите тук