Кои пътища са обхванати от системата за таксуване с е-винетка в България?

Кои пътища са обхванати от системата за таксуване с е-винетка в България?

С Приложение № 2 към т. 2 на Решение № 959/31.12.2018 г. на Министерски съвет е утвърден списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=133519

Може да видите карта на таксуваните участъци тук.