Кои пътища са обхванати от системата за таксуване с е-винетка в България?

Кои пътища са обхванати от системата за таксуване с е-винетка в България?

С Приложение № 2 към т. 2 на Решение № 959/31.12.2018 г. на Министерски съвет е утвърден списък на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=133519

С Решение № 127 от 28 февруари 2020 г. бяха приети промени в Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=602E32B70F1CE851756F9EA46398B6CF?idMat=146584