Какво е е-винетка и електронна система за събиране на пътни такси?

Какво е е-винетка и електронна система за събиране на пътни такси?

В сила от 1 януари 2019 г. в България се въвежда електронна винетка за ползване на републиканската пътна мрежа. Цените на е-винетките остават непроменени за всички превозни средства. От 2019 г. се въвежда и уикенд винетка за леките автомобили. С влизане в сила на е-винетката отпада необходимостта да се залепва стикер на предното стъкло на автомобила. При проверка от контролните органи на пътя шофьорите не са задължени да представят документ, удостоверяващ закупена винетка.

За осъществяване на дейността по събиране на пътните такси Агенция "Пътна инфраструктура" оперира Система за електронно събиране на пътни такси. Системата е комбинация от технически средства и процедури, чрез които се осъществява продажба, валидиране и контрол за регламентираното ползване на пътната мрежа