Кои превозни средства подлежат на таксуване с е-винетка?

Кои превозни средства подлежат на таксуване с е-винетка?

Съгласно Закона за пътищата:

Винетна такса се заплаща за следните пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона:
•    моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници;
•    моторните превозни средства, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на товари;
•    моторни превозни средства с повишена проходимост.

Пътните превозни средства, предназначени за теглене на полуремаркета, се смятат за пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с над 2 оси, независимо от броя на осите и от това, дали полуремаркето е прикачено или не.

Когато пътно превозно средство  се движи с прикачено ремарке и когато общата допустима техническа маса на състава надвишава 3,5 тона, за ремаркето трябва да се заплати допълнителна винетна такса за същата категория пътно превозно средство.