Ако имам  GPS-устройство,  необходимо ли е да купвам бордово устройство?

Ако ползвателят на платената пътна мрежа има GPS-устройство, не е необходимо да монтира бордово устройство. В този случай GPS данните ще се изпращат от доставчика на декларирани данни, с който потребителят има договор, на национален или европейски доставчик на услуга за електронно събиране на тол такси, с който АПИ има сключен договор. За целта обаче доставчикът на декларирани данни трябва да е включен в списъка на Агенция „Пътна инфраструктура“, поддържан на сайта www.bgtoll.bg. https://www.bgtoll.bg/za-nas/registri. От своя страна Доставчиците на декларирани данни трябва да имат договор с НДУ, на който подават генерираните “сурови” данни от GPS устройството. След обработката на данните доставчиците на услуги ги изпращат на АПИ. Дължимата такса за съответното пътно превозно средство се изчислява от АПИ, а доставчиците на услуги гарантират заплащането й от крайния потребител.