Как да разбера дали закупената от мен маршрутна карта е валидна?

На посочения от ползвателя на пътя електронен адрес той ще получи автоматично информация за идентификационния номер на маршрутната карта както и самия маршрут.  Проверка ще може да се направи и на сайта www.bgtoll.bg.