Как да закупя маршрутна карта?

Как да закупя маршрутна карта?

При закупуването на Маршрутна карта, преди всичко трябва да се уверим, че сме избрали най-точния маршрут от началната до крайната точка на пътуването. Закупуването е възможно до 7 дни преди пътуването от регистриран потребител, като регистрацията е чрез електронна поща през платформата за закупуване на Маршрутна карта. Същата възможност се предоставя и за нерегистриран потребител, като платформата позволява закупуване до 48 часа предварително, в зависимост по кое време на денонощието се осъществява покупката. За избор на точния маршрут е добре да използваме въвеждането освен на начална и крайна точка, и до четири междинни точки по заложения от потребителя маршрут.

Когато на сайта, терминала или в пункт за продажба ни се укаже на екран очертания маршрут, е задължително да го проверим дали съвпада с този, по който сме планирали да достигнем от началната до крайната точка и нанесените междинни точки, ако има такива.

Задължително преди да потвърдим плащането на маршрутната карта, независимо от къде я купуваме, е важно да проверим също така следното:

  • ПРАВИЛНО ЛИ Е ВЪВЕДЕН РЕГИСТРАЦИОННИЯТ НОМЕР НА КАМИОНА ИЛИ НА ВЛЕКАЧА, АКО Е КОМПОЗИЦИЯ;
  • ПРАВИЛНО ЛИ Е ИЗБРАНА КАТЕГОРИЯТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТОНАЖА НА КАМИОНА ИЛИ КОМПОЗИЦИЯТА (ВЪВЕЖДА СЕ МАКСИМАЛНА ДОПУСТИМА ТЕХНИЧЕКСА МАСА ПО ТАЛОН НА КАМИОНА ИЛИ КОМПОЗИЦИЯТА);
  • ПРАВИЛНО ЛИ СА ВЪВЕДЕНИ БРОЯ ОСИ НА КАМИОНА ИЛИ КОМПОЗИЦИЯТА ПО РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ ПО ДЕЙСТВАЩОТО КЪМ МОМЕНТА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НОРМАТИВНА УРЕДБА В РБЪЛГАРИЯ Е ГРЕШКА ДА СЕ ВЪВЕЖДАТ ТЕКУЩИЯ БРОЙ ОСИ, С КОИТО „СТЪПВА“  ППС НА ПЪТЯ!;
  • ВЯРНО ЛИ Е ИЗБРАН ЕМИСИОННИЯ ЕURO КЛАС.

След като заплатите Маршрутна карта преди да пътувате, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО я проверете на сайта www.bgtoll.bg или се свържете с ИНФОРМАЦИОННАТА ЛИНИЯ НА НТУ - 070010876

ВРЕМЕТО ЗА АКТИВИРАНЕ НА МАРШРУТНАТА КАРТА ПРИ УСПЕШНО ПЛАЩАНЕ Е ДО 5 (ПЕТ) МИНУТИ.

НЕ ПРЕДПРЕМАЙТЕ ПЪТУВАНЕ ПРЕДИ ДА СТЕ СЕ УВЕРИЛИ, ЧЕ МАРШРУТНАТА КАРТА ВИ Е АКТИВИРАНА С КОРЕКТНА ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ППС И МАРШРУТ.

АКО СТЕ Я ЗАКУПИЛИ С ОТЛОЖЕНО АКТИВИРАНЕ ЗА ПО-КЪСЕН ПЕРИОД– ТАЗИ КАРТА СЪЩО Е ДОСТЪПНА  НА  www.bgtoll.bg.

На следващата група от екрани ще бъде описана процедурата по закупуване и начина на проверка на валидността на маршрутна карта:

Стъпка 1. Стартиране на сайта www.bgtoll.bg и от главният екран избор на опцията „КУПИ МАРШРУТНА КАРТА“:

Стъпка 2. Купуване на Маршрутна карта 

Въвеждаме от кога да е валидна маршрутната карта, страна на регистрация на ППС, регистрационен номер, брой оси по регистрационен талон на камиона или на композицията, емисионен клас, начална и крайна точка на маршрута, като тук е въведена една междинна точка за демонстрацията.

Важно е да се отбележи, че според действащата нормативна уредба винаги се въвеждат броя на осите по талон, без значение, че е възможно да има „вдигната ос“ при този курс. Това е често повтаряна грешка, която води до нарушение и глоба.

Препоръчително е въвеждането на валиден електронен адрес, на който да получим разписката за издадената маршрутна карта!

Получаването на разписка на посоченият електронен адрес е гаранция, че Маршрутната карта е издадена. Тъй като се използва автоматично излъчване на писмото от електронен адрес noreply@bgtoll.bg е възможно и често се случва писмата да попадат не във входяща поща, а в „спам“  или  „нежелана поща“. Задължително проверявайте и в тези папки, дали не сте получили разписката. Това зависи само и единствено от настройките на вашата пощенска кутия, но е важно да се провери, ако не получите потвърждението си до 10 минути.

След като потвърдите данните за ППС и маршрута се появява опция за окончателно потвърждение. Ако не сте уверени във въведените данни на тази стъпка можете все още да се върнете и да коригирате данните, тъй като на следващата стъпка се преминава към плащане и не е възможно след плащането да се коригират данни – сгрешен маршрут, регистрационен номер, емисионен клас или брой оси.

При успешно плащане на Вашия компютър се появява екран с информация за издадената маршрутна карта. Ако се появи този екран – маршрутната карта е валидна и издадена правилно, ако не се появи – има проблем с плащането.

Възможни проблеми с плащането:

- всяка карта има лимит на брой плащания на ден, ако сте купили вече 15 маршрутни карти, то е възможно 16-тата да не може да я платите, ако картата Ви е ограничена при издаването с до 15 транзакции на ден. Това го пише с дребни букви в договора Ви за издаване на картата, а и на телефона за обслужване на клиенти на Вашата банка могат да Ви дадат такава информация.

- грешка при 3D верификацията. От ноември 2019 има нов регламент за картовите плащания и е въведена допълнителна парола, която да получавате чрез SMS на телефона ви.  След въвеждане на 3-те цифри, които са изписани на карта ви (кода за сигурност) следва въвеждане на още една парола, която е валидна обикновено 30 сек. Тази парола я получавате на SMS на телефон, който сте посочили при получаването на картата. Ако този телефон не е до Вас – няма как да платите или ако се забавите повече от 30 сек. с въвеждането на паролата, която е обикновено 6 или 8 цифри – отново плащането е блокирано. Сумата остава за около половин ден блокирана, но после се възстановява по картата Ви.

Резултатът от проверката показва, че е закупена валидна маршрутна карта и регистрираното ППС може да пътува по маршрута еднократно в рамките на времето на валидност на Маршрутната карта.

Важно е да се знае сащо така и следното:

Маршрутната картата е за едно пътуване и е грешка да се мисли, че с една карта може да се пътува по маршрута няколко пъти в рамките на периода на нейната валидност. Второто пътуване Ви прави нарушител.

За един ден можете да имате само едно нарушение – това е в следствие на нормативната регулация, без значение през колко рамки за контрол сте минали и ако за камиона или композицията не е имало валидна Маршрутна карта или машинка, която да свети зелено – рамката ви е отчела като нарушител.

Обичаен проблем при закупуването на маршрутните карти е статуса на банковата карта, с която плащате. При карта, за която не е надвишен дневния лимит за брой плащания и/или лимита за общо дневен размер на разплатените суми, и за която сте въвели навреме допълнителната парола – няма причина да не закупите в рамките на до 5 мин. Маршрутна карта и след още 5 тя да е валидна.

Ако ползвате сайтове на партньори на АПИ – времето за валидиране е същото – 5 минути.

Ако купувате карта от бензиностанция в брой, е задължително да проверите преди да тръгнете в www.bgtoll.bg дали картата е активна. Ако временно обекта има проблем с интернет връзката е възможно да не се е активирала карта – това са редки случаи, но е възможно. Обикновено при липса на интернет не работят търговските системи на веригите бензиностанции, но не винаги е така. По тази причина е винаги по-добре и сигурно да отделите 1 минута и да проверите в www.bgtoll.bg състоянието на регистрационния Ви номер – има ли за него активна Маршрутна карта, за кой маршрут и от кога е активна.