Как се декларират данните на ППС над 3,5 т?

Как се декларират данните на ППС над 3,5 т?

С цел намаляване на случаите на разминаване на декларираните данни от страна на ползвателя на платената пътна мрежа и данните по Свидетелството за регистрация на Част I на моторното превозно средство, ползвателите на платената пътна мрежа декларират данни за пътните превозни средства над 3, 5 тона както следва: за товарен автомобил над 3,5 тона- до 12 тона; за товарен автомобил над 12 т. с 2 оси; за товарен автомобил над 12 т. с 3 оси; за товарен автомобил над 12 т. с 4 оси; за товарен автомобил над 12 т. с 5  и повече оси. Потребителите декларират общия брой оси, които притежават  пътните превозни средства, като посочват броя оси на влекача плюс тези на тегленото пътно превозно средство. 

При преминаване по платената мрежа на пътно превозно средство, притежаващо оси тип „буге“, т.е. с възможност за повдигане над пътната настилка, потребителят следва да декларира общия брой оси на пътното превозно средство, независимо  дали при конкретното преминаване по платената пътна мрежа осите са повдигнати  над пътната настилка или са в съприкосновение с нея.