Какви са размерите на компенсаторните такси за ППС над 3,5 т?

Какви са размерите на компенсаторните такси за ППС над 3,5 т?

Размерът на компенсаторните такси е:

Товарен автомобил над 3,5 т до 12 т

150 лв.

77 евро

Товарен автомобил над 12 т с 2-3 оси

450 лв.

230 евро

Товарен автомобил над 12 т с 4 и повече оси

750 лв.

383 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места до 12 т

150 лв.

77 евро

ППС за превоз на пътници с повече от 8 места над 12 т

150 лв.

77 евро

 

 

 

 

 

 

Плащането на компенсаторна такса позволява да се избегне административно наказание за конкретното нарушение – движение по платената пътна мрежа без маршрутна карта за съответния участък или без бордово устройство, което предава валидни данни за изминатите тол сегменти.

Компенсаторната такса може да се плати с банкова карта, ако нарушителят бъде спрян за проверка от тол контрол на пътя, или по банков път, ако нарушителят е получил акт за установяване на административно нарушение.

В случай че плащането на таксата е след издаден електронен фиш, собственикът на съответното превозно средство трябва да посочи в платежното нареждане номера на фиша. Плащането отново е само по банков път.

Сметката на Националното тол управление за отчитане на плащания по банков  път на санкции:

Банка БНБ

IBAN: BG50BNBG 96613100165801

BIC: BNBGBGSD