Какви са размерите на т.нар. максимална тол такса?

Какви са размерите на т.нар. максимална тол такса?

Ако шофьорът откаже да плати компенсаторна такса, му се съставя акт за установяване на административно нарушение. Той трябва да плати и т.нар. максимален тол, за да продължи пътя си. Размерът зависи от общата технически допустима максимална маса на превозното средство и екологичната му категория.

Размери на максимална тол такса:

Пътни превозни средства

В лева

Товарен автомобил

над 3,5 т – до 12 т

ЕВРО VI, EEV

27,00

ЕВРО V

27,00

ЕВРО III и IV

34,00

ЕВРО 0, I, II

48,00

 

   

Товарен автомобил

над 12 т с 2 – 3 оси

ЕВРО VI, EEV

71,00

ЕВРО V

82,00

ЕВРО III и IV

102,00

ЕВРО 0, I, II

146,00

 

   

Товарен автомобил

над 12 т с 4 и повече оси

ЕВРО VI, EEV

119,00

ЕВРО V

133,00

ЕВРО III и IV

167,00

ЕВРО 0, I, II

242,00

 

   

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, до 12 т

ЕВРО VI, EEV

24,00

ЕВРО V

31,00

ЕВРО III и IV

38,00

ЕВРО 0, I, II

49,00

 

   

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, над 12 т

ЕВРО VI, EEV

24,00

ЕВРО V

31,00

ЕВРО III и IV

38,00

ЕВРО 0, I, II

49,00