Какво става, ако карам без платена тол такса?

Какво става, ако карам без платена тол такса?

В случай, че превозното средство се движи по платената пътна мрежа без предварително купена маршрутна карта за съответния участък или без да е оборудвано с бордово устройство или валиден GPS тракер, или същите не са включени и не предават данни в реално време, електронната система ще отчете това нарушение. Шофьорът е длъжен да спре при подаване на сигнал от мобилния тол контрол, съгласно чл. 167а, ал. 2, т.1 от Закона за движението по пътищата.

Контролните органи предлагат заплащане на компенсаторна такса, което може да стане на място с банкова карта чрез ПОС терминал. Плащането й позволява на нарушителя да избегне административно наказание за конкретното нарушение.

Ако шофьорът откаже да плати компенсаторна такса, му се съставя акт за установяване на административно нарушение. Той трябва да плати и т.нар. максимален тол, за да продължи пътя си. Размерът зависи от общата технически допустима максимална маса на превозното средство и екологичната му категория.

Компенсаторната такса, в такъв случай, може да се плати в 14-дневен срок по банков път като задължително в платежното нареждане се посочва номера на АУАН. Ако и това не се случи, нарушителят получава наказателно постановление и дължи глоба.

При липса на декларирани данни, с които да може да се установи изминатото разстояние, санкцията за водача е 1800 лв., а за невярно декларирани данни – например опит за измама с емисионния клас, категорията или с броя оси на натоварване на превозното средство, глобата за собственика е 2500 лв.

Електронната система установява нарушенията автоматично и, в случай че не ви спре тол контрол на пътя, собственикът на превозното средство ще получи по пощата електронен фиш. Той ще има 14-дневен срок да плати компенсаторна такса по банков път. Ако това не се случи, се дължи глоба и съответната максимална тол такса.