Какво става, ако шофирам без маршрутна карта?

При ползване на платената републиканска мрежа без заплащане на съответната тол такса, независимо дали е изчислена чрез маршрутна карта или чрез данни от бордово устройство или от GPS устройство, водачът на пътното превозно средство, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса на място. Ако откаже да го направи, на нарушителя се издава акт за установяване на административно нарушение, с който може в 14-дневен срок да заплати по банков път компенсаторна такса. В случай че не изпълни задължението, на нарушителя се издава наказателно постановление.

Размерът на компенсаторната такса за тежкотоварните автомобили, които не са платили тол такса, ще бъде определен  в Тарифата на таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, с постановление на Министерския съвет.