Какъв е редът за връщане на надвзети суми при купуване на е-винетка

Какъв е редът за връщане на надвзети суми при купуване на е-винетка

Потребителите, платили неколкократно за електронна винетка за един и същ регистрационен номер с един и същ период на валидност, трябва да изпратят заявление в свободен текст, адресирано до председателя на Управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура”, в което да опишат казуса.

Към заявлението трябва да бъде приложена следната информация:
•    При картово плащане – регистрационен номер на автомобила; PAY номер; начин на плащане – чрез мобилно приложение, чрез уеб сайта bgtoll.bg или терминал за самотаксуване. В случай, че плащането е извършено чрез терминал, моля да посочите обекта, в който се намира устройството;
•    Плащане в брой – разписка за плащане;
•    По банков път – платежно нареждане, съдържащо съответния PAY номер, който системата генерира; регистрационен номер на автомобила.

Искането ще бъде разгледано и при основание сумата ще бъде възстановена до 30 дни от постъпването.  Потребителят трябва да посочи и банкова сметка, на която да бъде преведена сумата.

Заявления могат да подават потребителите, купили е-винетка от: сайта www.bgtoll.bg, мобилното приложение BGTOLL, терминалите за самотаксуване и на каса в брой в Областните пътни управления. Документите трябва да се изпращат на адрес: гр. София, пл. “Македония” 3, Агенция “Пътна инфраструктура” или в Областните пътни управления.