Отчети
Номер на бордово устройство Седмица 51-52 Седмица 1 Седмица 2-3 Седмица 4 Седмица 5 Седмица 6
B13     Отчет Отчет Отчет Отчет
B14     Отчет Отчет   Отчет
B15       Отчет Отчет Отчет
B19            
B21     Отчет Отчет Отчет  
B22     Отчет      
B23     Отчет Отчет   Отчет
B24       Отчет   Отчет
B25            
B30     Отчет Отчет   Отчет
B32   Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет
B33     Отчет Отчет Отчет Отчет
B34     Отчет Отчет Отчет Отчет
B35     Отчет Отчет Отчет Отчет
B36       Отчет Отчет Отчет
B37       Отчет Отчет Отчет
B39            
B40       Отчет Отчет Отчет
B41       Отчет Отчет Отчет
B42       Отчет Отчет Отчет
B43       Отчет Отчет Отчет
B44     Отчет Отчет Отчет Отчет
B45         Отчет Отчет
B47       Отчет Отчет Отчет
B48     Отчет Отчет Отчет Отчет
B49     Отчет Отчет Отчет Отчет
B50       Отчет Отчет Отчет
B51            
B53         Отчет Отчет
B54 Отчет          
B55 Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет
B56 Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет
B57 Отчет   Отчет   Отчет Отчет
B58 Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет Отчет
B59     Отчет Отчет Отчет Отчет
B60     Отчет Отчет Отчет Отчет
B61       Отчет Отчет  
B62 Отчет   Отчет Отчет   Отчет
B63 Отчет Отчет Отчет   Отчет Отчет
B65       Отчет Отчет Отчет
B66     Отчет Отчет Отчет Отчет
B67     Отчет Отчет Отчет Отчет
B68         Отчет Отчет
B69       Отчет Отчет Отчет
B70     Отчет   Отчет Отчет
B71         Отчет Отчет
B72     Отчет Отчет Отчет  
B73     Отчет Отчет Отчет Отчет
B74     Отчет Отчет Отчет Отчет
B75         Отчет Отчет
B76            
B77     Отчет     Отчет
B78     Отчет     Отчет
B79     Отчет Отчет Отчет  
B80            
B81       Отчет Отчет Отчет
B82     Отчет   Отчет Отчет
B83     Отчет Отчет Отчет Отчет
B84     Отчет Отчет Отчет Отчет
B85     Отчет   Отчет Отчет
B86       Отчет Отчет Отчет
B87       Отчет Отчет  
B89       Отчет Отчет Отчет
B90            
B91           Отчет
B92            
B93         Отчет Отчет
B94       Отчет Отчет Отчет
B95            
B96            
B97            
B98            
B99            
B100            
B101            
B102            
B103       Отчет Отчет Отчет
B104           Отчет
B105            
B106       Отчет Отчет Отчет
B108            
B109           Отчет
B110            
B111            
B112         Отчет Отчет
B113           Отчет
B114       Отчет   Отчет