Отчети
Номер на бордово устройство Седмица 51-52 Седмица 1 Опростен отчет за тестовият период
Бордово устройстово 1 W 51 - 52   Отчет
Бордово устройстово 2 W 51 - 52 W 1 Отчет
Бордово устройстово 3 W 51 - 52 W 1 Отчет
Бордово устройстово 4 W 51 - 52   Отчет
Бордово устройстово 5 W 51 - 52 W 1 Отчет
Бордово устройстово 6      
Бордово устройстово 7 W 51 - 52   Отчет
Бордово устройстово 8 W 51 - 52 W 1 Отчет
Бордово устройстово 22   W 1 Отчет