Регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси (НДУ)

Регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на пътни такси (НДУ)

С решение на УС на АПИ № 20969 от 18.12.2018 г. е регистриран „Интелигентни Трафик Системи“ ЕАД като  Национален доставчик на услуги. (НДУ)