Национално тол управление

„Национално тол управление“ е специализирано звено към Агенция „Пътна инфраструктура“, създадено във връзка с предстоящото въвеждане на електронната система за събиране на пътни такси на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона (електронна винетка).

„Национално тол управление“ има няколко функции основно свързани с опериране и поддръжка на електронната система, осъществяване на контрол и събиране на пътните такси.

Със заповед от 25 септември 2019 г. за директор на Националното тол управление е назначен Николай Найденов.

Образование:

Магистър по управление и развитие на човешките ресурси

Магистър по право

Професионална кариера:

От 25 септември 2019 г. e директор на Националното тол управление на АПИ. Преди да стане директор на НТУ Николай Найденов заема длъжността началник отдел „Администрация и финанси“ в НТУ.

Николай Найденов е с богат правно-административен опит като ръководи последователно административни звена в „Информационно обслужване“ АД, „Холдинг БДЖ“ ЕАД и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на икономиката.

Ползва английски и руски езици.

Организационна структура на НТУ