Национално тол управление

„Национално тол управление“ е специализирано звено към Агенция „Пътна инфраструктура“, създадено във връзка с предстоящото въвеждане на електронната система за събиране на пътни такси на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона (електронна винетка).

„Национално тол управление“ има няколко функции основно свързани с опериране и поддръжка на електронната система, осъществяване на контрол и събиране на пътните такси.

 

Организационна структура на НТУ