1. Заявление за възстановяване на неоснователно заплатени такси по чл. 10, ал. 2, чл. 10а, ал. 2 и чл. 10б, ал. 5 от ЗП, както и глоби и имуществени санкции по чл. 179, ал. 3д, изречение четвърто от ЗДвП
 2. Заявление за промяна на допусната техническа грешка при деклариране на данни, относно регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или неговата категория по реда на чл. 10а, ал. 3б от Закона за пътищата
 3. Заявление за регистрация на Национален доставчик на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние (НДУ) (Изтегли от тук)
 4. Заявление за регистрация на Доставчик на Европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние  (ЕУЕСТ) (Изтегли от тук)
 5. Процедура за възстановяване на недължимо внесени такси по чл 10, ал.1, т. 2 от Закона за пътищата (Изтегли от тук)
 6. Заявление за възстановяване на недължимо внесени такси по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата при заплащане на тол такса чрез закупуване на еднократна маршрутна карта в.т.ч. при заплатена два или повече пъти тол такса за един и същи номер на автомобил (Изтегли от тук)
 7. Процедура за възстановяване на суми на собственици, ползватели съгласно изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба № I – 45 от 24.03.2000 г. или упълномощен от тях ползвател на пътно превозно средство, както и от ползвателите въз основа на друго правно основание, на пътни превозни средства над 3,5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво.​(Изтегли от тук)
 8. Декларация за пътни превозни средства над 3,5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво (Изтегли от тук)
 9. Заявление за възстановяване на суми на  собственици/ползватели на пътни превозни средства над 3, 5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво (Изтегли от тук)
 10. Заявление регистрационна форма за участие в тестови изпитания на Електронната система за събиране на пътни такси на база изминато  разстояние (тол такси) (Изтегли от тук)
 11. Заявление за осъществяване на дейност като Доставчик на декларирани  данни (Изтегли от тук)
 12. Заявление за прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен  номер (Изтегли от тук)
 13. Указания за регистриране на уведомления депозирани по реда на чл. 10 в, ал.3 от Закона за пътищата (социална винетка) (Изтегли от тук)
 14. Уведомление за обстоятелство по чл. 10в, ал. 3 от Закона за пътищата (Изтегли от тук)
 15. Заявление за възстановяване на недължимо внесени такси по чл.10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, в т.ч. при заплатена два или повече пъти винетна такса за един и същ номер на автомобил (Изтегли от тук)
 16. Процедура за възстановяване на  недължимо внесени такси по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата – винетни такси (Изтегли от тук)
 17. Декларация за предоставяне на информация по чл. 187а, ал. 4 от ЗДвП (Изтегли от тук)