Metan veya Doğal Gazlı Kamyon veya Otobüs Sahipleri Ücretli ücretlerin yarısının geri ödenmesini talep edebilirler

Metan veya Doğal Gazlı Kamyon veya Otobüs Sahipleri Ücretli ücretlerin yarısının geri ödenmesini talep edebilirler

6 April 2020

Yalnızca alternatif yakıtlar - metan, doğal gaz veya biyogaz, biyoetanol ve diğerleriyle çalışan kamyon ve otobüs sahipleri veya kullanıcıları, toll ücretleri için ödenen miktarın yarısını geri alabilirler. Kullanıcılar, “Yol Altyapısı” Ajansı’nın www.api.bg web sitesinde "BGTOLL" - "Prosedürler" bölümünde yer alan onaylanmış prosedür ile tanışabilirler.

Ulusal karayolu ağının geçişi ve kullanımı için toplanan ücret Tarifesi’nin 27.maddesi, 2.fıkrası uyarınca tek kaynak olarak alternatif yakıt kullanan kamyonlar ve otobüsler EURO VI, EEV kategorisinden ilgili taşıt türü için belirlenen değerin yüzde 50'si oranı boyutunda geçilen mesafe için ücret - toll ücreti ödemesine tabidir. 

Tutarlar, kullanılan toll ücretlendirme yöntemlerinden bağımsız olarak iade edilecektir-güzergah haritasıyla veya yerleşik cihazla, veya araç takip cihazı sistemiyle (GPS tracker).

Başvurular ülke genelindeki İl Yol Müdürlükleri, “Yol Altyapısı” Ajansı veya Ulusal Toll Müdürlüğü aracılığıyla yapılır. Şu e-posta adresi de kullanılabilir info@bgtoll.bg, eğer sahibinin elektronik imzası varsa. Başvuru dilekçelerinde, ödemelerin yapıldığı dönem, toplam tutar ve bunu kanıtlayan belgeler belirtilmelidir.

Kullanıcılara geri bildirim için, aynıları telefon veya e-posta adresi sağlamalıdırlar.

İlk başvuru dilekçesinin sunulmasında, başvuru dilekçesine, geri ödeme talep edilen 3,5 tonun üzerindeki araçların belirtildiği beyan eşlik etmelidir.

Beyannamede araç bilgileri - plaka numarası, araç tipi, aks sayısı ve yakıt tipi belirtilir. Tescil belgelerinin örneklerinin yanı sıra, tutarların iade edileceği banka hesabı belgesi de eklenir.

Belge örnekleri www.api.bg sitesinden, "BGTOLL", "Belge örnekleri" bölümünden ve  www.bgtoll.bgsitesinden "Hakkımızda", "Başvuru dilekçeleri" bölümünden indirilebilir.

Ulusal Toll Müdürlüğü çalışanlarının, verilerinin kontrolü tamamladıktan sonra ihmaller veya yanlışlıklar bulması durumunda, kullanıcı bunları düzeltme fırsatına sahip olacaktır. Daha sonra ilgili araçlar için yol ücretleri için ödediği miktarın % 50'sini geri iade edecektir.

Geri ödeme başvurusu dilekçesi, geçilen mesafe için ücretin - toll ücretinin ödendiği ayı takip eden ayın 10'una kadar yapılmalıdır. Geri ödeme süresi başvuru dilekçesinin sunulması tarihinden itibaren 30 gündür.

Ek belgelerin ve kanıtların gerekli olduğu durumlarda, zaman sınırı, bunların talep edilmelerinden sunulmalarına kadar için gerekli olan sürede uzatılır.