Sorular ve cevaplar

GENEL KONULAR

Bulgaristan'da 2019'dan itibaren e-vinyet ve toll, ulusal yol ağını kullanmak için ücret toplamada modern bir yöntem olarak uygulanacaktır.
Bu, daha sonra yol güvenliği dahil olmak üzere mevcut ve yeni yolların sürdürülebilir gelişimi için kullanılan gerekli finansal kaynakları oluşturur.
Ücret toplama sistemi, karayolu taşıtlarının serbest dolaşımına müdahale etmeden, ödeme yapmanın ve kontrol etmenin kolay yollarını sağlayan en son teknolojilere dayanmaktadır.
Sistem adil ve Avrupa ücreti modeli sunuyor.

 

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan ulusal yol ağının kullanımı için elektronik vinyet Bulgaristan'da uygulanacaktır. Tüm araçlar için e-vinyet fiyatları değişmemiştir. Binek otomobiller için bir hafta sonu vinyetti 2019 yılından itibaren uygulanacaktır. E-vinyetin yürürlüğe girmesiyle, aracın ön camına bir etiket yapıştırma ihtiyacı ortadan kalkar. Sürücüler, yol control organları tarafından kontrol edildiğinde satın alınan vinyet onaylayan bir belge sunmakla yükümlü değildir.

Yol ücretlerini toplamak için “Yol Altyapısı” Ajansı Yol ücretlerini elektronik olarak toplama sistemi kullanır. Sistem, yol ağının düzenlenmiş kullanımı için satış, onaylama ve kontrolün gerçekleştirildiği teknik araç ve prosedürlerin bir kombinasyonudur.

 

Otomobilin + römork / karavan kompozisyonunun toplam ağırlığı 3.5 tonu aştığında, römork / karavan için e-Vinyet Kategori 3 satın alınması zorunludur. Bir römork / karavan vinyetinin geçerlilik süresi, otomobil için satın alınandan farklı olabilir.

Vinyet ücretinin ödemesinin teyidi, Karayolları Trafik Kanunu’nun 10a (5).maddesi uyarınca ilgili kontrol mercileri tarafından elektronik sistemde uygun şekilde oluşturulan ve geçerli e-vinyet mevcut olup olmadığının kontrol edilmesiyle yapılır ve kullanıcılar, kendilerine verilen e-vinyeti yapılan kontrol esnasında sunmak veya yapılan ödeme belgesini vermekle yükümlü değildirler.

2019 yılında geçerliliği devam eden kâgıt vinyet skeçleri süresi dolana kadar geçerlilğini koruyor. Vinyet skeçi, geçerlilik süresi dolana kadar, teftiş makamlarından kontrol edilebilmesi için, aracın ön camında kalması gerekiyor.

 

“Karayolları Kanunu” uyarınca:

Toplam teknik olarak izin verilebili azami ağırlığı 3,5 tona yakın veya eşit karayolu vasıtası için vinyet ücretleri ödenir:

• en az dört tekerleğe sahip ve yolcu taşımacılığına yönelik motorlu taşıtlar;
• en az dört tekerleğe sahip ve yük taşımacılığı yönelik motorlu araçlar;
• yüksek geçilebilirlik motorlu taşıtlar.

Yarı römorkları çekmek için tasarlanmış karayolu taşıtları, aks sayısı ne olursa olsun, yarı römorkun takılı olup olmadığına bakılmaksızın, 2 akstan daha fazla yük taşıyan eşyaların taşınması için kullanılan karayolu taşıtları olarak kabul edilir.

Bir kara taşıtının bir römork takılı olduğu ve kombinasyonun teknik açıdan kabul edilebilir toplam kütlesinin 3,5 tonu geçtiği durumlarda, aynı taşıt aracı kategorisine ait römork için ek bir ücret ödenmelidir.

 

"Karayolları Kanununa" göre:

Vinyet ücreti çalışabilirliği yüzde 50 olan kişiler, 18 yaşına kadarki yaş grubundaki kalıcı engellli çocuk yetiştiren ve lise eğitimini tamamlayana kadarki aileler ve kişiler, 20 yaşından daha büyük olmamak kaydıyla ödemezler. Bu kişilere geçerliliği bir sene olan ücretsiz e-vinyet verilir.

Vinyet ücreti dörtten az tekerleği olan karayolu araçları ve tekerlekli traktörler, traktör römorkler ve Tarım ve ormancılık makinelerinin tescili ve kontrolü ile ilgili yasaya göre iş için kayıtlı kendinden tahrikli ekipman ödemezler.

İçişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Devlet Ajansı "Milli Güvenlik" acil tıbbi bakım ve silahlı kuvvetler vasıtaları da vinyet ödemezler.

 

1 Aralık 2004 tarihli Bakanlar Kurulu’nun 945 sayılı kararıyla ol altyapısının kullanımı için ücret toplanması ile ilgili ulusal yolların listesi onaylanmıştır – vinyet ücreti onaylandı http://www.api.bg/files/8013/6854/ 9750 / APi-Putishta-vinetki.pdf
 

Burada e-vinyeti kullanılan yol bölümlerinin bir haritasını görebilirsiniz.

 

 

 

Ücretli yol ağını kullanmak için vinyet ücreti için ödeme yapmamışsanız, o zaman bir suçlusunuz ve size para cezası uygulanacaktır.
İhlal, Elektronik Sistem ve yol üzerinde bulunan Ulusal Toll Ücretlendirme İstasyonunun sabit ve mobil kameraları aracılığıyla tespit edilir. Vinyet ücreti ödenmesinin kontrolü, İçişleri
Vinyet ücreti ödenip ödenmediği kontrolü İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından gerçekleştirilecektir ve Gümrük İdaresi tarafından aracın Bulgaristan Cumhuriyeti sınırlarından Sınır Kontrol Noktalarından çıkışı esnasında.
Bulgaristan yollarında yaklaşık 300 adet sabit kamera ve 105 araç faaliyet gösterecek olup, aracın kayıt numarasını kontrol edecek ve 24 saatlik modda ilgili ücretin ödenip ödenmeyeceğini kontrol edecektir - e-vignette

 

Vinyet ücretinin ödenip ödenmediği Ulusal Toll Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Gümrük İdaresi tarafından gerçekleştirilir aracın Bulgaristan Cumhuriyeti sınırlarından Sınır Kontrol Noktalarından çıkışı esnasında.

Hayır, tazminat sistemi uygulanması cezaları düşürmez.
Ücretli yol ağını kullanan ve ücretini ödemeden ve ulusal yol ağını (e-vignette veya ücretli) kullanmak için herhangi bir ücret ödemeyen karayolu taşıtlarının tüm sürücüleri, sahipleri veya kullanıcıları ihlal edenlerdir ve aynılarına para cezası uygulanacaktır.
Eğer sürücü tazminat ücretini ödemek istemezse ona idari ihlal cezası uygulanur, bu cezanın bedeli tazminat ücretine eşittir ve ona 14 gün içerisinde banka yoluyla ödeme imkanı sağlanır. Eğer sürücü 14 gün içerisinde ücreti ödemezse ceza uygulanır – otomobiller için 300 levadır, toplam teknik olarak izin verilebilir azami ağırlığı 3,5 ton aşan karayolu vasıtaları için 1800 levadır.

Tazminat ücretini ödemeyen ve idari ihlal akdi düzenlenen sürücü yoluna devam etmek için aşağıdakilerini ödemek zorundadır:

•    otomobil için – 10 leva olan hafta sonu vinyet bedelini;
•    ağırlığı 3,5 ton aşan motorlu taşıtlar için – haftalık vinyet bedelini ödemek zorundadır ve sadece bu şekilde yoluna devam edebilir. Ödemeler sadece kartla yapılabilir.

İhlal eden tazminat ücretini idari ihlal tespit etme sırasında veya idari ihlal tespit edilmesine dair akd düzenlenmesinden sonra 14 gün içerisinde öderse, aynısı idari cezai sorumluluktan muaf tutulur ve kendisine daha büyük boyutta olan para cezası uygulanmaz.

 

Tazminat ücreti 31 Ocak 2017 tarihinden itibaren Karayolları Kanunu’nda uygulanmaya başlamıştır, Karayolları Trafiği Kanunu’nun değişikliğine isitnaden, aynıları 2019 yılının başından itibaren yürülükte olacaktır, aynısında ücretli yol kullanımıyla ilgili tespit edilen ihlallaer ile ilgili idari cezadan muaf tutulma mekanizmasının çalışmaya başlaması öngörülür.

Bir yandan, tazminat ücretinin gönüllü olarak ödenmesi olasılığı, ücretli yol ağının kullanımı için kullanıcı ücretlerinin tahsilini artırmayı amaçlamakta ve diğer yandan, tazminat ücreti, ihlal edenin daha geç daha büyük boyutta ücret ödemesine ve dolayısıyla para cezasından ve aynısıyla ilgili uygulanan tedbirlerden muaf tutulmasına izin vermektedir.

 

Tazminat ücreti aşağıdaki şekilde ödenebilir:
•    Ulusal Toll Müdürlüğü kontrol organlarının yol kontrolü esnasında. Aynısı sadece POS terminaller aracılığıyla ödenebilir, bu terminaller Ulusal Toll Müdürlüğü mobil ekiplerinde mevcut olacaktır.
•   sınır kontrol noktalarında nakit de ödenebilir, çünkü ilgili araç ödemesinden hemen sonra ülkeyi terkedebilir.
Ücterli yol ağı kullanıcısı tazminat ücretini banka yoluyla da ödeyebilir buna satış noktaları da dahildir – nakit veya kartla.

 

 

Tazminat ücreti ödenemez:
•    Ulusal Toll Müdürlüğü kontrol organlarının yol kontrolü esnasında. Aynısı sadece POS terminaller aracılığıyla ödenebilir, bu terminaller Ulusal Toll Müdürlüğü mobil ekiplerinde mevcut olacaktır.
•   sınır kontrol noktalarında nakit de ödenebilir, çünkü ilgili araç ödemesinden hemen sonra ülkeyi terkedebilir.
Ücterli yol ağı kullanıcısı tazminat ücretini banka yoluyla da ödeyebilir buna satış noktaları da dahildir – nakit veya kartla.
İçişleri Bakanlığı memurları tarafından yapılan yolda kontrol esnasıda tazminat ücreti orada ödenemez.

Eğer sürücü tazminat ücretini ödemek istemezse ona idari ihlal cezası uygulanur, bu cezanın bedeli tazminat ücretine eşittir ve ona 14 gün içerisinde banka yoluyla ödeme imkanı sağlanır. Eğer sürücü 14 gün içerisinde ücreti ödemezse ceza uygulanır – otomobiller için 300 levadır, toplam teknik olarak izin verilebilir azami ağırlığı 3,5 ton aşan karayolu vasıtaları için 1800 levadır.

Tazminat ücretini ödemeyen ve idari ihlal akdi düzenlenen sürücü yoluna devam etmek için aşağıdakilerini ödemek zorundadır:

•    otomobil için – 10 leva olan hafta sonu vinyet bedelini;
•    ağırlığı 3,5 ton aşan motorlu taşıtlar için – haftalık vinyet bedelini ödemek zorundadır ve sadece bu şekilde yoluna devam edebilir. Ödemeler sadece kartla yapılabilir.

İhlal eden tazminat ücretini idari ihlal tespit etme sırasında veya idari ihlal tespit edilmesine dair akd düzenlenmesinden sonra 14 gün içerisinde öderse, aynısı idari cezai sorumluluktan muaf tutulur ve kendisine daha büyük boyutta olan para cezası uygulanmaz.

Para cezası banka yoluyla ödenebilir.

 

 

E-VİNYET SATIN ALINMASI VE ÖDENMESİ

 

Elektronik vinyet satın alma web sitesine ve mobil ekine, karayolu taşıtlarının plâka numarasından sembollerin yazılımı Kiril alfabesiyle de, Lâtin alfabesiyle de olabilir, sadece plâka numarasındaki sembollere uyması gerekiyor. Numarayı yazarken sadece harfler ve rakamlar kullanılır. Plâka numarası tire, nokta veya boşluk içerirse, bunlar yazılmıyor. Plâka numarasındaki harf sembolleri baş harflerle yazılır.

Örnek:

Doğru: CB0000NR; ОВ0000ВТ; ВР0000РВ

Yanlış: SV0000NR; OV0000VT; VR0000RV

0 (sıfır) ve O (O harfi) sembolleri birbirini değiştiremez. Numaradan rakam için 0 (sıfır), harf için ise -  O (O harfi)

Elektron vinyeti banka yoluyla satın alırken, her bir banka transferi gibi, teknolojik zaman gerekiyor. Bu nedenle, elektron vinyetini banka yoluyla ödemek işteyen sürücüler, bu işlemi yolculuktan en az üç iş günü önce yapmalıdır. Bu süre, ödeme emrinde ödemenin PAY numarası doğru yazıldığında ve PAY numarasının hesapladığı miktarı tam yatırıldığında geçerlidir.

Ödeme emrinde, ödeme gerekçesi alanına, sadece ve tek, elektron vinyetin kaydı yapılırken üretilen onüç rakamlı PAY kod yazılır/boşluk veya başka bilgi olmaksızın/. Örnek:

PAY1901198888888

Her bir üretilen PAY kod için, ayrı ödeme emri düzenlenir. Ödeme emirleri otomatik işlem gördüğünü dikkatinize sunuyoruz. Bu nedenle bilgilerin doğru doldurulması gerekiyor.

Alıcı yerine АПИ veya Агенция „Пътна инфраструктура“(Karayollar Altyapısı Ajansı) yazılır.

Elektron vinyet banka kardıyla veya nakit ödenirse, sistemde beş dakika içinde yansır. Elektron vinyet satın alanlar, bgtoll.bg sitesinde, “vinyet kontrolü” tuşu aracılığıyla, vinyetin geçerliliğini kontrol edebilirler.

Banka transferi için talimatlar

 

Elektron vinyet satın alınırken, doğru bilgi doldurulmasının sorumluluğu arabanın sahibine veya kullanıcısına aittir.

Çeşitli kategoriden karayol taşıt araçlarını zamana ve geçilmiş mesafeye dayanarak ücretlemek için karışık sistemin düzenlenmesi ve işlev görmesi için şartlar, usuller ve kurallar Talimatnamesi’nin 5.maddesi, 3.fıkrasında şu yazılıdır: “Karayol taşıt araçlarının plâka numarasıyla, kategorisiyle veya vinyet ücretinin geçerlilik süresiyle iligili yanlış beyan edilen verilerin sorumluluğu, arabanın sahibine veya kullanıcısına aittir. Yanlış beyan edilen veriler olduğu zaman, karayol taşıt araçı için gereken vinyet ücreti ödenmemiş sayılır.”

Karayollar Altyapısı Ajansı ve Ulusal Tol Yönetmenliği, yanlış veri yazıldığında sorumluluk taşımıyor.

www.bgtoll.bg sitesinden, otomatik bağlantı terminelinden ve mobil ekten satın almalarda, sistem son adım olarak, yazılan verilerin kontrolünü istiyor.

Elektron vinyet satın alan tüketicileri, final ödemeyi yapmadan önce, yazılan verileri dikkatlice gözden geçirmelerine ve kontrol etmelerine ricada bulunuyoruz.

 

Elektronik vinyetler Devlet Yol Ağı kullanıcıları için birkaç uygun şekilde satın alınabilir:

    - İnternetten web.bgtoll.bg adresinden;
    - mobil uygulama üzerinden;
    - Ticari satış noktaları ve Yol Altyapısı Ajansı'nın bölgesel yol müdürlüklerinde otomat terminalleri aracılığıyla;
    - Yol Altyapısı Ajansı'nın bölgesel yol müdürlükleri satış noktalarındaki kasalardan

 

web.bgtoll.bg adresinden online veya mobil uygulama üzerinden satın alınması halde kartla ödeme yapılabilr.
Nakit ödeme sadece ticari satış noktaları ve Yol Altyapısı Ajansı'nın bölgesel yol müdürlüklerinde yapıldığı zaman mümkün olabilir. Satış noktalarında kartla da ödeme yapılabilir, yakıt kartı ile dahil.
E-vinyet ödemesi banka yoluyla da yapılabilir. Bunun için ilk önce www.bultoll.bg adresinden satın alınması gerekir ve banka havalesi sırasında “ödeme sebebi” alanına e-vinyetin identifikasyon numarası belirlenir.

 

 

www.bultoll.bg sitesinden ve mobil uygulamasından e-vinyet satın aldığınızda, son adımdan sonra, ekranda başarılı bir satın alma onayı çıkar.
E-posta adresi gösterdiyseniz, aynı bilgiler e-posta adresinizi de gönderilecek.
Satış noktası veya Yol Altyapısı Ajansı'nın bölgesel yol müdürlüklerinden ve otomat terminallerinden e-vinyet satın aldığınızda satın alınmış e-vinyet makbuzu verilecek.
Makbuzun ve başarılı satın alma onayının doğrulama karakterli değildir ve yol kontrol organları tarafından kontrol edildiğinde satın alınan vinyet onaylayan bir belge sunmakla yükümlü değildir.
www.bultoll.bg sitesinde ve otomat terminallerinde her zaman satın alınan e-vinyetin geçerliliği kontrol edilebilir.

 

 

E-vinyet satın alırken doğru bilgileri doldurma sorumluluğu bilgileri giren kişiye aittir.

E-vinyeti www.bultoll.bg sitesinden, otomat terminalinden ve mobil uygulaması üzerinden satın alırken sistem, son adımda girilen bilgilerin kontrol edilmesini gerektirir.  
E-vinyet satın alan kullanıcılara son ödemeye onaylamadan önce girdikleri bilgileri dikkatlice incemek ve kontrol etmelerini öneririz.
Yol Altyapısı Ajansı ve Ulusal Toll Müdürlüğü yanlış girilen bilgiler için sorumluluk taşımaz.

 

Katma Değer Vergisi Kanununa göre yol ücretleri (e-vinyet ve toll ücreti) devlet harcıdır ve KDV’ye tabi değildir.
E-vinyet ve toll ücret tarifeleri, nasıl satın alındıklarına bakılmaksızın aynıdır - internetteki www.bultoll.bg adresinden, mobil uygulama üzerinden, satış noktaları ve Yol Altyapısı Ajansı'nın bölgesel yol müdürlüklerinde otomat terminalleri aracılığıyla.