Уштедите време,,
плаћајте брзо и лако


Купите е-вињету Провера вињете

Предности електронске вињете


    • Електронска вињета је повезана са регистрационим бројем. Не би требало да се држи на ветробранском стаклу возила као досада и није потребно бити уклоњена касније.
    • Можете да jе купите у било ком тренутку и било где.
    • За већу удобност вам више није потребна посебна налепница за свако возило.

Питања и одговори


Од 1. јануара 2019. године у Бугарској ступа на снагу употреба електронске вињете за коришћење националне путне мреже. Цене е-вињета остају непромењене за сва возила. Од 2019. године уведена је викенд вињета за путничке аутомобиле. Ступањем на снагу е-вињете није потребнодржати налепницу на ветробранском стаклу на возилу. Након инспекције од стране надзорних органа возачи нису обавезни да поднесу документ којим се потврђује да су купили вињету.

За обављање наплату путарине Агенција „Путна инфраструктура“ (АПИ) управља системом за електронску наплату путарине. Систем је комбинација техничких средстава и поступака по којима се продаја обавља, такође се врши валидација и контрола регулисане употребе путне мреже

 

Према „Закону о путевима“:

Е-вињету не плаћају особе са 50 и више од 50 процената смањене радне
способности, као и особе или породице које имаjу децу са трајним инвалидитетом до 18 година и до средњег образовања, али не касније од 20 година. Овим особама издаје се бесплатна електронска вињета која важи годину дана.

Вињету не плаћају  возила са мање од 4 точка, као ни трактори и приколице трактора и остала самоходна опрема регистрована за рад у складу са Законом о регистрацији и контроли пољопривредне и шумарске опреме.
Путничка возила Министарства унутрашњих послова, Службе националне безбедности, Агенције за државну сигурност, Хитне медицинске помоћи и Војске такође не плаћају вињету.

 

У Бугарској се  2019. године уводе е-вињета и порез као савремени начин за прикупљање накнаде за употребу  путне мреже. На тај начин се генеришу потребна финансијска средства, која се потом користе за развој постојећих и нових путева, укључујући и безбедност на путевима.
Систем наплате путарине се заснива на савременим технологијама које омогућавају погодан начин за плаћање и спровођење контроле без ометања слободног кретања возила.
Систем уводи поштен и европски модел фактурисања.