„Ulusal Toll Müdürlüğü“

„Ulusal Toll Müdürlüğü“ “Yol Altyapısı” Ajansına bağlı özel birimdir, aynısının oluşturulması toplam teknik olarak izin verilebilir azami ağırlığı 3.5 tonu aşan ağır yük taşıtlarının geçilen mesafe bazında (toll) ve toplam teknik olarak izin verilebilir azami ağırlığı 3.5 tona kadar veya aynısına eşit binek otomobillerin zaman bazında yol ücretleri toplama (elektronik vinyet) ile ilgilidir.

„Ulusal Toll Müdürlüğü“ esas olarak elektronik sistemin işleyişi ve bakımı, geçişlerin kontrolü ve toplanması ile ilgili çeşitli işlevlere sahiptir.

Prof. Oleg Asenov, “Karayollar Altyapısı” Ajansı’na bağlı Ulusal TOLL Yönetimi’n müdürü olarak atandı. Bu özel birim, 01.01.2019 tarihinden itibaren, elektron yol ücretlerini toplamakla görevlidir.

Prof. Oleg Asenov, “Bilgi Sistemi ve Altyapı Yönetimi” bölümünü yönetiyordu, ondan önce ise, yollarda elektron ücretleme uygulanması Ekibi’nde uzmandı.

2011 yılından günümüze kadar, Veliko Tarnovo “Sveti Sveti Kiril i Metodiy” Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Burda, 2016 yılında, bilim unvanı “Bilişim, bilgisayar sistemler ve teknolöjiler Profesörü” kazanıyor. 2017 yılından beri, Veliko Tarnovo Üniversitesi’nin İlerleyici Bilim Araştırmaları Enstitüsü’nün müdürüdür. İlerleyici Bilim Araştırmaları Enstitüsü’nün amacı, devlet idaresine, sanayiye ve kâr amacı gütmeuen kuruluşlara bilgi transferi ve bilim-uygulama ve araştırma etkinlikleri sunmak.

Prof. Asenov, Veliko Tarnovo Üniversitesi’nde, “Bilgisayar/neuron ağları” derslerinde öğrencilere ve doktora öğrencilerine ders veriyor.

Oleg Asenov’un, 2002 yılında, Sofya Teknik Üniversitesi’nde aldığı bilim unvanı “İletişim ve bilgisayar donanımı Doktoru”için yazdığı tezin konusu “Kütle Hizmet Sistemleri”dir, bu sayıda, TOLL sistemini, kapsayan Akıllı Ulaşım Sistemleri.

1994 – 2005 sürecinde, Prof. Asenov, Gabrovo Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Aynı üniversitede, 1990 yılında, “Otomasyon ve bilgi işlem ekipmanı” dalından mezun oluyor.

Prof. Asenov, sıradaki kuruluşlarda üyedir: Otomasyon ve Bilişim Birliği; Bulgaristan Bilim Adamları Birliği; Yatırım Tsarımlarında Müheddisler Odası; İnşa Otomasyonunda Mühendislerin Avrupa Tasarım Odası; Denetimci Bürosu HIPPA-CHRA Associated Risk Assessment Auditor’un ortak üyesi.

İngilizce ve Rusça biliyor.

„Ulusal Toll Müdürlüğü“ Organizasyon yapısı: