Спестете време,
платете бързо и лесно!


Купи е-винетка Проверка на винетка

Предимствата на електронната винетка


    • E-винетката може да се купи по всяко време онлайн и от мобилно приложение.
    • Не е необходимо да се носи документ, удостоверяващ закупена е-винетка.
    • Отпада изискването за лепене на винетката на стъклото на автомобила и съответно отлепването й.

Въпроси и отговори


В сила от 1 януари 2019 г. в България се въведе електронна винетка за ползване на републиканската пътна мрежа. Цените на е-винетките са непроменени от 2018 г. От 2019 г. се въведе и уикенд винетка за леките автомобили. С влизане в сила на е-винетката отпадна необходимостта да се залепва стикер на предното стъкло на автомобила. При проверка от контролните органи на пътя шофьорите не са задължени да представят документ, удостоверяващ закупена винетка.

За осъществяване на дейността по събиране на пътните такси Агенция "Пътна инфраструктура" оперира Система за електронно събиране на пътни такси. Системата е комбинация от технически средства и процедури, чрез които се осъществява продажба, валидиране и контрол за регламентираното ползване на пътната мрежа

Съгласно Закона за пътищата:

Винетна такса не се дължи и за пътните превозни средства, които имат по-малко от 4 колела, както и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

За пътни превозни средства на Министерството на вътрешните работи, на Националната служба за охрана, на Държавна агенция "Национална сигурност", на Неотложната медицинска помощ и на Въоръжените сили също не се заплаща винетна такса.

В България от 2019 г. се въвеждат е-винетка и тол като съвременен начин за събиране на такси за използване на републиканската пътна мрежа.

По този начин се генерира необходимият финансов ресурс, който впоследствие се използва за устойчиво развитие на съществуващи и нови пътища, включително пътна безопасност.

Системата за събиране на пътни такси е базирана на съвременни технологии, които позволяват удобни начини за заплащане и осъществяване на контрол, без това да възпрепятства свободното движение на пътни превозни средства. 

Системата въвежда справедлив и базиран на европейски директиви модел на таксуване.