Εξοικονομήστε χρόνο,
πληρώστε γρήγορα και εύκολα


Αγορά e-σήματος Έλεγχος σήματος

Πλεονεκτήματα του e-σήματος


    • Το ηλεκτρονικό σήμα καταβολής τελών κυκλοφορίας συνδέεται με τον αριθμό κυκλοφορίας. Δεν πρέπει να κολληθεί πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου όπως στις περιπτώσεις μέχρι την παρούσα στιγμή και δεν είναι απαραίτητη η ακόλουθη αποκόλλησή του.
    • Μπορείτε να το αγοράσετε ανά πάσα στιγμή και παντού.
    • Εξασφαλίζεται μεγαλύτερη άνεση. Ήδη δεν χρειάζεστε χωριστό αυτοκόλλητο για κάθε ένα όχημα.

Ερωτήσεις και απαντήσεις


Από την 1η Ιανουαρίου 2019 η στην Βουλγαρία θα εφαρμοστεί e-σήμα για την χρήση του εθνικού οδικού δικτύου, Οι τιμές του e-σήματος παραμένουν αμετάβλητες για όλα τα μεταφορικά οχήματα. Από το έτος 2019 θα εφαρμοστεί αυτοκόλλητο σήμα καταβολής τελών με ισχύ για το Σαββατοκύριακο για τα αυτοκίνητα. Με την θέση σε ισχύ του e-σήματος καταργείται η ανάγκη το αυτοκόλλητο σήμα να κολληθεί στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση ελέγχου την τροχαία, οι οδηγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να επιδείξουν έγγραφο, το οποίο πιστοποιεί την αγορά σήματος.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας είσπραξης τελών κυκλοφορίας, η Υπηρεσία «ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ» χειρίζεται Σύστημα ηλεκτρονικής είσπραξης τελών κυκλοφορίας. Το σύστημα είναι συνδυασμός από τεχνικά μέσα και διαδικασίες, μέσω των οποίων πραγματοποιείται πώληση, επιβεβαίωση και έλεγχος της νόμιμης χρήσης του οδικού δικτύου.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.

Βάσει του Νόμου περί οδών:
Τέλη σήματος πληρώνουν τα πρόσωπα με 50 ή πάνω από 50% μειωμένη ικανότητα προς εργασία και τα πρόσωπα ή οι οικογένειες, που μεγαλώνουν παιδιά με μόνιμες αναπηρίες ηλικίας μέχρι 18 ετών και μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου μέσης εκπαίδευσης, όμως όχι αργότερα από την συμπλήρωση ηλικίας 20 ετών. Σ’ αυτά τα πρόσωπα χορηγείται δωρεάν ηλεκτρονικό σήμα ισχύος ενός έτους.
Τα τέλη σήματος δεν οφείλονται από τα οδικά μεταφορικά οχήματα, με λιγότερους από 4 τροχούς, καθώς επίσης από τροχοφόρα τρακτέρ, ρυμουλκούμενα των τρακτέρ και άλλα αυτοκινούμενα οχήματα, που έχουν ταξινομηθεί προς λειτουργία βάσει του Νόμου περί καταχώρησης και ελέγχου αγροτικών και δασικών οχημάτων.  
Τα οδικά μεταφορικά οχήματα του Υπουργείου Εσωτερικών, της Εθνικής Υπηρεσίας Φύλαξης, της Εθνικής Υπηρεσίας «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ», της Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας και των ένοπλων δυνάμεων επίσης δεν πληρώνουν τέλη σήματος.

 

Στην Βουλγαρία από το έτος 2019 θα εφαρμόζεται e-σήμα και χρέωση διοδίων ως σύγχρονος τρόπος είσπραξης τελών για την χρήση του εθνικού οδικού δικτύου.
Μ’ αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνονται οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι, οι οποίοι στην συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για σταθερή ανάπτυξη των υπαρχόντων και των καινούριων οδών, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης για οδική ασφάλεια.

Το σύστημα είσπραξης τελών κυκλοφορίας βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες εξασφαλίζουν άνετους τρόπους καταβολής και ελέγχου, χωρίς αυτό να εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των οδικών μεταφορικών οχημάτων.
Το σύστημα εφαρμόζει δίκαιο και βασισμένο στις Ευρωπαϊκές οδηγίες πρότυπο χρέωσης.

Πίνακας αντιστοιχίας των συμβόλων του ελληνικού αλφαβήτου κατά την αγορά ενός ηλεκτρονικού σήματος κυκλοφορίας για την Βουλγαρία.