Control pe drum

În  caz că, n-ați fi achitat taxa utilizare rețelei de drumuri cu plată, Dumneavoastră sunteți contravenient  și sunteți supus sancționării.
Contravenția constatată se efectuează prin Sistemul electronic prin intermediul camerelor mobile și staționare situate de-a lungul drumurilor naționale, ale Secției Naționale de Toll
Controlul privind acitarea taxei vinietă îl va realiza organele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Agenției Vamale, când autovehiculul ar părăsi teritoriul Republicii Bulgaria prin Punctul de trecere frontierii.
Pe drumurile publice din Bulgaria vor funcționa aproape 300 de  camera staționare și 105 de autovehicule, care în regim de zi/noapte vor controla prin citirea numărului de înmatrriculare și verificarea în sistemul, dacă ar fi achitată taxa vinietă electronică respectivă.

 

Sancțiunile pentru utilizarea rețelei de drumuri cu plată, fără taxă, variază între 300 BGN pentru autoturism până la 3000 BGN, pentru autocamioane, după cum urmează:
•    În caz că un conducător auto ar conduce autoturism pe raza rețelei de drumuri cu plată,  pentru care cea  din urma este scadentă,  dar n-a fost  achitat taxa vinietă, acesta ar fi sancționat cu amendă în cuantum de 300 BGN;
•    În caz că un conducător auto ar conduce autocamion pe raza rețelei de drumuri cu plată, pentru care n-au  fost îndeplinite obligațiile respective privind constatarea distanței parcurse s-au  n-a fost  achitat taxa (vinietă, hartă cu rutele sau taxă toll), acesta ar fi sancționat cu amendă în cuantum de 1800 BGN;
•    În caz că proprietarul de autocamion, pentru care pe deplin sau în parte n-ar fi achitat  taxa rutieră, inclusiv ca  urmare declarării incorecte a datelor (caracteristicele tehnice ale drumului sau porțiunii de drum, distanța parcursă,    categoria autovehiculului și numărul axelor, caracteristicele sale ecologice) acesta ar fi sancționat cu amendă în cuantum de 2500 BGN. Amenda va fi aplicată utilizatorului înscris de autovehiculul,  dacă mai exista acesta din urma.  În  caz că proprietarul sau utilizatorul înscris ar fi o persoană juridică, s-ar fi aplicat sancțiune patrimonială în  cuantum de 2500 BGN;
•    În caz de utilizare rețelei de drumuri cu  plată, fără vinietă achiziționată, și totodată când numărul de înmatriculare al autoturismului a fost necitit sau indescifrabil în orice fel, conducătorului auto i-ar fi aplicat  amendă  în cuantum de 500 BGN;
•    În caz de utilizare rețelei de drumuri cu  plată cu autocamion, fără vinietă achiziționată, și totodată când numărul de înmatriculare al camionului a fost necitit sau indescifrabil în orice fel, conducătorului auto i-ar fi aplicat  amendă  în cuantum de 3000 BGN;

Din anul 2019 se instituie taxa compensatoare, prin care după constatarea unei contravenții, se va da posibilitate ca voluntar a se achita utilizarea rețelei cu drumuri, fără a fi nevoie de încheiere unui proces verbal de constatare contravenției administrative și a se datora o sancțiune majorată.
Prin proiectul Ordonanței Guvernului privind modificarea tarifelor și taxelor, care se colectează de către Agenția „Infrastructură rutieră”, care mai este  pusă în discuții publice, se vor reglementa următoarele taxe compensatoare:

Informațiile suplimentare le puteți găsi aici.
În caz că, conducătorul auto ar refuza  să achite  taxa compensatoare, îi s-ar fi  aplicat un act de contravenție administrativă, al cărui cuantum este egal cu taxa compensătoare, acordându-i se posibilitate ca  în termen de 14 zile să achite pe calea bancară taxa respectivă. În caz că, conducătorul auto n-ar taxa respectivă în termen de 14 zile, ar fi  intrat în vigoare amendă – pentru autoturismele, fiind 300 BGN, pentru autovehicule cu masă totală maximă  tehnic admisibilă peste 3,5 t, fiind 1800 BGN.

Conducătorul auto, care ar fi refuzat să achite  taxa compensatoare, fiindu-i însheiat un act de contravenție administrativă, pentru  a-și continua pe drum, trebuie să achite:
•    Pentru autoturisme – contravaloarea vinietei week-end este 10 BGN.
•    Pentru autovehicule cu masă peste 3,5t – trebuie să achite contravaloarea vinietei de 7 zile și numai  așa ar putea să-și  continue pe drum. Achitarea  fiind posibilă  doar cu card.  

 

Taxa compensatoare poate fi  achitată în următoarele cazuri:
•    În caz de efectuare de verificare pe drum de de către organelle din cadrul Secției
Naționale  de Toll. Aceeași poate fi achitată,  numai cu cardul la terminalele POS cu care vor fi dotate echipele mobile ale Secției Naționale de Toll.
•    la punctele de trecere frontierii va fi posibilă și achitarea în numerar, luând în vedere
faptul că, autovehicului respectiv ar putea părăsi teritoriul țării, numai după achitarea celeia din urma.
Utilizatorul rețelei de drumuri cu plată are posibilitate de a achita taxa compensatoare  prin tranzacție bancară, precum și la punctele de vânzare – în numerar sau prin plată cu card.

În caz de verificare  pe drum din partea organelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,  NU va fi posibilă achitarea taxei compensatorii la fața locului.

Informațiile suplimentare le puteți găsi aici.
În caz că, conducătorul auto ar refuza  să achite  taxa compensatoare, îi s-ar fi  aplicat un act de contravenție administrativă, al cărui cuantum este egal cu taxa compensătoare, acordându-i se posibilitate ca  în termen de 14 zile să achite pe calea bancară taxa respectivă. În caz că, conducătorul auto n-ar taxa respectivă în termen de 14 zile, ar fi  intrat în vigoare amendă – pentru autoturismele, fiind 300 BGN, pentru autovehicule cu masă totală maximă  tehnic admisibilă peste 3,5 t, fiind 1800 BGN.

Conducătorul auto, care ar fi refuzat să achite  taxa compensatoare, fiindu-i însheiat un act de contravenție administrativă, pentru  a-și continua pe drum, trebuie să achite:
•    Pentru autoturisme – contravaloarea vinietei week-end este 10 BGN.
•    Pentru autovehicule cu masă peste 3,5t – trebuie să achite contravaloarea vinietei de 7 zile și numai  așa ar putea să-și  continue pe drum. Achitarea  fiind posibilă  doar cu card. 

Amenda poate fi achitată și prin tranzacție bancară.

 

Controlul privind achitarea taxei vinietă îl vor exercita organele din cadrul Secției Naționale de Toll, Ministerului Afacerilor Interne și Agenției Vamale, când autovehiculul ar părăsi teritoriul Republicii Bulgaria prin Punctul de trecere frontierii.

 

 

CONTROLUL EXERCITAT DE CĂTRE AGENȚIA VAMALĂ - PUNCTUL DE TRECERE FRONTIERII SPRE DIRECȚIE  „IEȘIRE”

 

 

Înmânarea  actelor pentru contravenții constatate anticipat :

•    la control la back office și se trimite  prin poșta.
•    La control la fața locului, când în sistemul ar exista  acte păstrate despre persoana respectivă.

 

Controlul la fața locului

Se efectuează de către:
Organele din cadrul Agenției infrastructură rutieră,  Secției Naționale de Toll, Ministerului Afacerilor Interne și Agenției Vamale.

Se efectuează în următoarele condiții:
În verificarea de rutină sau când ar exista date despre utilizarea rețelei de drumuri cu plată, fără a fi îndeplinite obligațiile aferente achitării taxelor rutiere în caz de o deplasare concretă sau anterioară, adică în sistemul electronic al  Agenției infrastructură rutieră n-a fost  înregistrată plată.

Se efectuează la oprirea autovehiculului