Control pe drum

 

Dacă n-ați achita taxă vinietă pentru  zonele achitate de pe rețeaua de drumurile publice (pentru autovehicule până  la 3,5t), nu aveți carte de traseu pentru ruta respectivă sau nu folosiți dispozitiv de bord valid sau GPS tracker, în vederea  raportării distanța parcursă în toll (pentru autovehicule peste 3,5t), acesta ar însemna că,  Dvs. ați  contravenient și veți suporta sancțiuni.

Constatarea contravenției are loc prin sistemul electronic și prin camerele video  fixe și mobile amplasate pe șoseaua al Gestionării toll naționale.

Controlul privind plățile taxei vinietă  îl  desfășoară organele din  cadrul  Ministerului Afacerilor  Interne, precum  și Agenția Vamală când autovehiculul rutier  ar părăsi teritoriul Republicii Bulgaria prin punctele de trecere ale frontierei.

Pe  drumurile publice din Bulgaria funcționează  295 camere video fixe și 105 autovehicule, care într-un regim de zi-noapte controlează prin  detectarea numărului de  înmatriculare al autovehiculului și verificare în sistem,  dacă ar fi achitată taxa toll  respectivă – e – vinietă  sau taxă toll.

 

 

Sancțiunile de utilizare drumurilor publice  achitată,  fără taxă achitată variantă de la 300 BGN pentru  autoturism, până la 3000 BGN pentru autocamioane, sunt după cum urmează:

 • Conducătorul auto, care ar conduce autoturism pe rețeaua rutieră  achitată, pentru care ar fi datorată,  dar n-ar fi  fost achitată  taxă vinietă, se pedepsește  cu  amendă în cuantum de 300 BGN.
 • Conducătorul auto, care ar conduce autocamion pe rețeaua rutieră  achitată, pentru care n-ar fi îndeplinite obligațiile respective de constatare distanța parcursă sau n-ar fi  fost achitată  taxă (carte de traseu sau taxă toll) se pedepsește  cu  amendă în cuantum de 1800 BGN.
 • Proprietarul de autocamion, pentru care pe deplin sau parțial n-ar fi  fost achitată  taxă, inclusiv ca urmare datelor incorect declarate (caracteristicele tehnice ale drumului sau porțiunii de drum, distanța parcursă, categoria autovehiculului și numărul axelor, caracteristicele sale ecologice) se pedepsește  cu  amendă în cuantum de 2500 BGN. Amenda  se aplică utilizatorului înscris de autovehiculul respectiv, dacă acesta ar exista. Dacă proprietarul sau  utilizatorul  înscris ar fi  persoană juridică, se va aplica sancțiune patrimonială în cuantum de 2500 BGN.
 • În caz de utilizarea drumurilor publice  achitate, fără  vinietă cumpărată, când simultan numărul de înmatriculare al  unui autoturism oricum ar fi neclar sau  invizibil, conducătorului  auto i-ar fi  aplicată amendă în cuantum de 500 BGN.
 • În caz de utilizarea drumurilor publice  achitate de autocamioane, fără  a fi achitată taxa rutieră și simultan numărul de înmatriculare al  unui autoturism oricum ar fi neclar sau  invizibil, conducătorului  auto i-ar fi  aplicată amendă în cuantum de 3000 BGN.

Din anul 2019 a fost introdusă și taxă compensatoare, prin care în condițiile de constatarea unei contravenții se va acorda posibilitate ca în mod voluntar a se achita utilizarea drumurilor publice  ,  fără a se încheia un  act de constatare unei contravenții administrative și fără a se datora o  sancțiune mai mare.

Taxa compensatoare pentru autoturismele este în cuantum de 70  BGN.  

Prin Ordonanță Guvernului nr. 24 din 20 februarie 2020 privind modificarea Tarifelor cu taxele, colectate de către Agenția „Infrastructură Rutieră” sun  reglementate următoarele taxe compensatoare referitoare la autovehicule rutiere  cu greutate totală maximă  tehnic admisibilă peste 3,5 t.:

 

 

Autocamion  cu greutate de la 3,5 t până la 12 t.

150 BGN

77 EUR

Autocamion  cu greutate  peste12 t cu 2-3 axe

450 BGN

230  EUR

Autocamion  cu greutate  peste12 t cu 4 și mai multe axe

750 BGN

383  EUR

Autovehicule rutiere de transport  de pasagere  сu  mai  multe de 8 locuri   până la 12 t.

150 BGN

77  EUR

Autovehicule rutiere de transport  de pasagere  сu  mai  multe de 8 locuri   peste 12 t.

150 BGN

77  EUR

 

În cazul în care, conducătorul auto ar  refuză  plata taxei compensatoare în  caz de verificare la loc,  i-ar fi încheiat și înmânat un act de constatare unei contravenții administrative. După  înmânarea actului, contravenientul din nou ar dispune cu posibilitatea în termen de 14 zile să achite  taxa compensatoare prin  banca, arătând în ordinul de plată numărul actului de constatare unei contravenții administrative. Astfel contravenientul va fi exonerat de răspundere administrativă penală pentru  o contravenție concretă și nu-i va fi aplicată amendă în cuantum  mai mare. În cazul în care, conducătorul auto n-ar achita taxa compensatoare  în termen de 14 zile, i-ar fi  emis ordonanță penală, prin care  i-ar fi  aplicată o amendă –pentru autoturismele, fiind în cuantum de 300 BGN,  iar pentru autovehicule cu greutate totală maximă  tehnic admisibilă peste 3,5 t. fiind  1800 BGN.

Conducătorul auto, care ar fi renunțat să achite taxa compensatoare și-ar fi încheiat un act de constatare unei contravenții administrative, pentru  a continua mai departe,  trebuie să  achite:

 • Pentru autoturism –valoarea vinietei week-end  fiind 10 BGN.
 • Pentru autovehicul cu greutate peste 3,5 t. –trebuie achita taxa toll maximă și numai  așa ar putea să  continue mai  departe. Achitarea se face doar  cu cartelă.

 

Таxa toll maximă, conform art. 29 din Tarifa taxelor,  care se colectează pentru trecerea și utilizarea a drumurilor publice, adoptată cu Ordonanță Guvernului   nr. 370 din 20 decembrie 2019 ar fi:

 

Autovehicule rutiere

BGN

 

 

 

 

Autocamion

peste 3,5 t – până la 12 t

ЕURO VI, EEV

27,00

ЕURO V

27,00

ЕURO III и IV

34,00

ЕURO 0, I, II

48,00

 

 

 

 

Autocamion

peste 12 t cu 2 – 3 axe

ЕURO VI, EEV

71,00

ЕURO V

82,00

ЕURO III și IV

102,00

ЕURO 0, I, II

146,00

 

 

 

 

Autocamion

peste 12 t сu 4 și mai multe axe

ЕURO VI, EEV

119,00

ЕURO V

133,00

ЕURO III și IV

167,00

ЕURO 0, I, II

242,00

 

 

 

Autovehicule rutiere, destinate pentru transport de pasagere  cu mai mult de 8 locuri de așezare, înafara  locului al conducătorului auto, până la 12 t.

ЕURO VI, EEV

24,00

ЕURO V

31,00

ЕURO III și IV

38,00

ЕURO 0, I, II

49,00

 

 

 

Autovehicule rutiere, destinate pentru transport de pasagere  cu mai mult de 8 locuri de așezare, înafara  locului al conducătorului auto, peste 12 t.

ЕURO VI, EEV

24,00

ЕURO V

31,00

ЕURO III și IV

38,00

ЕURO 0, I, II

49,00

 

Сontul Gestionării toll naționale de achitarea sancțiunilor pe calea bancară 

IBAN: BG50BNBG96613100165801

BIC: BNBGBGSD

BNB Bank

Taxa compensatoare poate fi achitată după cum urmează:

 • în  caz de verificare la loc de către organele de control din cadrul Gestionării toll naționale. Aceeași poate fi achitată doar  și numai prin  cartelă  de terminale POS, cu care sunt dotate echipele mobile de  control toll.
 • La punctele de trecere frontierei e posibilă și plată în numerar,  având în vedere  împrejurarea că autovehiculul respectiv ar putea să pleacă peste hotarele  țării numai după  achitarea ei.

În caz de verificare la loc de  către  organele din cadrul Ministerului afacerilor interne, Nu  se poate achita taxa compensatoare la loc.

Taxa compensatoare pentru autoturismele este în cuantum de 70  BGN.  

Prin Ordonanță Guvernului nr. 24 din 20 februarie 2020 privind modificarea Tarifelor cu taxele, colectate de către Agenția „Infrastructură Rutieră” sun  reglementate următoarele taxe compensatoare referitoare la autovehicule rutiere  cu greutate totală maximă  tehnic admisibilă peste 3,5 t.:

Autocamion  cu greutate de la 3,5 t până la 12 t.

150 BGN

77 EUR

Autocamion  cu greutate  peste12 t cu 2-3 axe

450 BGN

230  EUR

Autocamion  cu greutate  peste12 t cu 4 și mai multe axe

750 BGN

383  EUR

Autovehicule rutiere de transport  de pasagere  сu  mai  multe de 8 locuri   până la 12 t.

150 BGN

77  EUR

Autovehicule rutiere de transport  de pasagere  сu  mai  multe de 8 locuri   peste 12 t.

150 BGN

77  EUR

 

 

În cazul în care, conducătorul auto ar renunța la achitarea taxei compensatoare în momentul verificării la loc, i-ar fi încheiat și înmânat un act de constatare unei contravenții administrative. După  înmânarea actului, contravenientul din nou ar dispune cu posibilitatea în termen de 14 zile să achite  taxa compensatoare prin  banca, arătând în ordinul de plată numărul actului de constatare unei contravenții administrative. Astfel contravenientul va fi exonerat de răspundere administrativă penală pentru  o contravenție concretă și nu-i va fi aplicată amendă în cuantum  mai mare. În cazul în care, conducătorul auto n-ar achita taxa compensatoare  în termen de 14 zile, i-ar fi  emis ordonanță penală, prin care  i-ar fi  aplicată o amendă –pentru autoturismele, fiind în cuantum de 300 BGN,  iar pentru autovehicule cu greutate totală maximă  tehnic admisibilă peste 3,5 t. fiind  1800 BGN.

Conducătorul auto, care  ar fi fost  refuzat achitarea taxei compensatoare  și  i-ar fi fost încheiat un act de constatare unei contravenții administrative, pentru a continua mai departe, ar trebui să achite:

 • Pentru autoturism –valoarea vinietei week-end  fiind 10 BGN.
 • Pentru autovehicul cu greutate peste 3,5 t. – trebuie achita taxa toll maximă și numai  așa ar putea să  continue mai  departe. Achitarea se face doar  cu cartelă.

Amenda poate fi achitată pe calea bancară.

Сontul Gestionării toll naționale de achitarea sancțiunilor pe calea bancară 

IBAN: BG50BNBG96613100165801

BIC: BNBGBGSD

BNB Bank

 

Controlul privind achitarea  vinietei sau taxei toll achitate se exercită de către  organele din cadrul Gestionării toll naționale, Afacerilor  Interne, precum  și Agenția Vamală, când autovehiculul ar părăsi teritoriul Republicii  Bulgaria prin punctele de trecere ale frontierei.