Întrebări și răspunsuri

ÎNTRTEBĂRI GENERALE

În Bulgaria  din  anul  2019 se vor institui vinietele electronice și toll  ca o modalitate contemporană de colectare taxelor pentru utilizarea  rețeaua cu  drumurile naționale.
Astfel, se va genera  resursa  financiară indispensabilă, care ulterior se va utiliza pentru dezvoltare durabilă a unor drumuri deja existente și noi, inclusiv siguranța rutieră.
Sistemul de colectarea taxelor rutiere este bazat pe tehnologiile contemporane,  care permit modalități comode  de achitare și  realizare de control, fără să împiedice circulația liberă  a autovehiculelor. Sistemul  instituie un  model de taxare echitabil și bazat pe  directivele europene.

 

Începând cu 01 ianuarie 2019 în Bulgaria în vigoare intră vinieta electronică de utilizare rețelei de drumuri naționale. Prețurile vinietelor electronice rămân neschimbate pentru toate autovehicule. Din anul 2019 intră și vinieta week-end pentru autoturismele. Cu intrarea în vigoare de vinieta electronică, cade necesitatea de a se lipi vinietă autocolant pe parbrizul autovehiculului. În caz de verificare de către organele de control pe drumurile publice, proprietarii și utilizatorii de autovehiculele, nu sunt  obligați să prezinte un  document. 

Pentru realizarea activității de colectare taxelor rutiere, Agenția „Infrastructură Rutieră” operează cu Sistemul electronic de colectare taxelor rutiere. Sistemul reprezintă o combinație de mijloace tehnice și proceduri, prin intermediul cărora se realizează vânzările, validarea și controlul în scopul utilizării regulamentare a rețelei cu drumurile publice.  

Când greutatea totală a compoziției autoturism + remorcă/caravană e peste 3,5 t, atunci cumpărarea vinietei electronice Categoria 3 pentru remorcă/caravană e obligatorie.  Perioada de valabilitate a vinietei pentru remorcă/caravană poate fi diferită de acea a automobilului.

Certificarea plății taxei de vinietă se efectuează de către organele de control relevante, verificând existența unei viniete electronice valabile generate în mod corespunzător în sistemul electronic, conform Legii rutiere art. 10a (5), precum utilizatorii nu sunt obligați în caz de control să prezinte vinietă electronică emisă sau dovezi de plată efectuată.

Vinietele de hârtie, valabilitatea cărora continuă în anul 2019 își păstrează valabilitatea sa până la expirarea termenului lor.  Vinietă autocolant trebuie să rămână lipit pe parbrizul din față până la expirarea valabilității lui pentru a putea fi verificat de către organele de control.

Conform Legii privind drumurile publice:

Taxă vinietă se achită în cazurile cu următoarele autovehicule cu masă totală maximă  tehnic admisibilă până la sau egală cu 3,5 t:

•    autovehiculele, care sunt dotate cu cel puțin patru roți și sunt destinate pentru transportul de pasageri;

•    autovehiculele, care sunt dotate cu cel puțin patru roți și sunt destinate pentru transportul de bunuri;

•   autovehiculele de teren.

Autovehiculele, dotate cu semiremorci sunt considerate drept autovehicule destinate p-entru transportul de bunuri, doatate cu mai multe de două axe, indifferent de numărul de axele, și dacă  semiremorca ansamblului este atașată sau nu.

Când autovehiculul circulă cu semiremorcă atașată și când masa totală maximă  tehnic admisibilă depășește 3,5 t, pentru semiremorca trebuie fi achitată o taxa vinietă suplimentară pe aceeași categorie autovehicule.

Conform Legii privind drumurile publice:
Taxă vinieta nu se achită de către persoanele cu 50 și peste 50 la sută capacitate de muncă scăzută, precum și de către persoanele persoanele sau familiile, care cresc pe copiii cu dezabilități permanente până în vârstă de 18 ani, și până la când nu termină învățământ mediu, dar nu mai târziu de vârstă de 20 de ani. Acestor persoane li-se eliberează vinieta electronică gratuită cu valabilitate până un an. Taxa vinietă nu este obligată și pentru autovehiculele care sunt dotate cu mai puțin de patru roți, precum și pentru tractoare cu roți, remorci de tractoare și alte mașini autopropulsate, înregistrate pentru operare, conform Legii privind înregistrarea și  controlul mașinilor agricole și forestiere.

Autovehiculele ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Național de Guardă și Agenției Naționale „Securitate națională”, Asistenței medicale de urgență și forțelor armate, de asemenea nu achită taxa vinietă.

 

Prin Decizia Cuvernului nr. 945 din 01 decembrie 2004 a fost stabilită și aprobată lista cu drumurile naționale, pentru care ar trebui fi culeasă taxa utilizării infrastructurii rutiere – taxă vinietă - http://www.api.bg/files/8013/6854/9750/APi-Putishta-vinetki.pdf.

Harta cu porțiunile de drum, pentru care se folosește vinietă electronica o ați putea vedea aici.

 

 

 

 

În caz că, n-ați fi achitat taxa vinietă pentru utilizare rețelei de drumuri cu plată, acesta ar însemna că, Dumneavoastră sunteți contravenient  și sunteți supus sancționării.
Contravenția constatată se efectuează prin Sistemul electronic prin intermediul camerelor mobile și staționare situate de-a lungul drumurilor naționale, ale Secției Naționale de Toll
Controlul privind acitarea taxei vinietă îl va realiza organele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Agenției Vamale, când autovehiculul ar părăsi teritoriul Republicii Bulgaria prin Punctul de trecere frontierii. Pe drumurile publice vor funcționa aproape 300 de  camera staționare și 105 de autovehicule, care în regim de zi/noapte vor controla prin citirea numărului de înmatrriculare și verificarea în sistemul, dacă ar fi achitată taxa vinietă electronică respectivă.

 

Cintrolul privind achitarea taxei vinietă se va efectua de către organelle din cadrul Secției Naționale de Toll, Ministerului Afacerilor Interne, precum și din cadrul Agenției Vamale, când autovehiculul ar părăsi teritoriul Republicii Bulgaria prin Punctul de trecere frontierii.

Nu, instituirea taxei compensatorii nu revocă amenzile.
Toți conducătorii auto, proprietarii sau utilizatorii de autovehicule, care ar utiliza rețeaua de drumuri cu plată, fără a fi fost achitat taxa respectivă, și care n-ar fi fost achitat taxa utilizare rețelei de drumuri naționale (vinietă electronica sau  taxa toll) vor fi considerați drept contravenienți , urmând a-li se aplica o amendă.
În caz de contravenție se încheie un proces verbal de constatare contravenției administrative pe baza căruia se va emite ordonanță penală, prin care se  va aplica amenda respectivă. În caz că, contravenientul ar achita taxa compensatoare în momentul constatării  contravenției sau în termen de 14 zile, din ziua încheierii procesului verbal contravenției administrative, acesta din urma va fi exonerat de răspunderii administrative penale și nu-i s-ar fi aplicat  o amendă, care ar fi într-un cuantum majorat.

În caz că, conducătorul auto ar refuza  să achite  taxa compensatoare, îi s-ar fi  aplicat un act de contravenție administrativă, al cărui cuantum este egal cu taxa compensătoare, acordându-i se posibilitate ca  în termen de 14 zile să achite pe calea bancară taxa respectivă. În caz că, conducătorul auto n-ar taxa respectivă în termen de 14 zile, ar fi  intrat în vigoare amendă – pentru autoturismele, fiind 300 BGN, pentru autovehicule cu masă totală maximă  tehnic admisibilă peste 3,5 t, fiind 1800 BGN.
Conducătorul auto, care ar fi refuzat să achite  taxa compensatoare, fiindu-i însheiat un act de contravenție administrativă, pentru  a-și continua pe drum, trebuie să achite:
•    Pentru autoturisme – contravaloarea vinietei week-end este 10 BGN.
•    Pentru autovehicule cu masă peste 3,5t – trebuie să achite contravaloarea vinietei de 7 zile și numai  așa ar putea să-și  continue pe drum. Achitarea  fiind posibilă  doar cu card.  
În caz că, conducătorul auto ar achita  taxa compensatoare  în  momentul constatării contravenției sau în termen de 14 zile, de la  încheierea  actului de  constatare contravenției, el ar fi exonerat de răspundere administrativ  penală și nu-i s-ar fi  aplicat  amendă,  care ar fi cu un cuantum mai mare.

 

Taxa compensatoare este  instituită la data de 31 ianuarie 2017 prin  Legea privind drumurile publice, precum și cu Legea privind circulația pe drumurile publice,  modificată, care vor  avea efect de la începutul anului 2019, aceeași fiind pusă în acțiune ca un mecanism de exonerare de răspunderii administrative penale, în caz de contravenții legate cu utilizarea rețelei de drumuri cu plată. Oportunitatea privind achitarea voluntară a taxei compensatorii , pe de o parte ar avea ca scop să crească procesul de colectare taxelor de utilizare rețelei de drumuri, dar pe de altă parte - taxa compensatoare ar permite contravenientului să achite o  taxă mai mare cu întârziere, astfel încât pentru a evita aplicarea sancțiunilor și măsurilor aferente lor.

În caz de verificare  pe drum din partea organelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,  NU va fi posibilă achitarea taxei compensatorii la fața locului.

În caz că, conducătorul auto ar refuza  să achite  taxa compensatoare, îi s-ar fi  aplicat un act de contravenție administrativă, al cărui cuantum este egal cu taxa compensătoare, acordându-i se posibilitate ca  în termen de 14 zile să achite pe calea bancară taxa respectivă. În caz că, conducătorul auto n-ar taxa respectivă în termen de 14 zile, ar fi  intrat în vigoare amendă – pentru autoturismele, fiind 300 BGN, pentru autovehicule cu masă totală maximă  tehnic admisibilă peste 3,5 t, fiind 1800 BGN.
Conducătorul auto, care ar fi refuzat să achite  taxa compensatoare, fiindu-i însheiat un act de contravenție administrativă, pentru  a-și continua pe drum, trebuie să achite:
•    Pentru autoturisme – contravaloarea vinietei week-end este 10 BGN.
•    Pentru autovehicule cu masă peste 3,5t – trebuie să achite contravaloarea vinietei de 7 zile și numai  așa ar putea să-și  continue pe drum. Achitarea  fiind posibilă  doar cu card.  
În caz că, conducătorul auto ar achita  taxa compensatoare  în  momentul constatării contravenției sau în termen de 14 zile, de la  încheierea  actului de  constatare contravenției, el ar fi exonerat de răspundere administrativ  penală și nu-i s-ar fi  aplicat  amendă,  care ar fi cu un cuantum mai mare.

Amenda poate fi achitată și prin tranzacție bancară.

 

 

ACHIZIȚIONARE ȘI ACHITARE DE VINIETA

 

Scrierea simbolurilor din număr de înmatriculare al mijloacelor de transport în website și aplicația mobilă de procurare a vinietei electronice poate fi efectuată și cu caractere chirilice și cu cele latine, dar să corespundă simbolurilor din numărul de înmatriculare.  La scrierea numărului se introduc numai litere și cifre.  În caz, că numărul conține liniuță, punct sau interval ele nu se introduc.  Simbolurile de litere din numărul de înmatriculare se scriu cu majuscule.

De exemplu:

Corect:  СВ0000НР; ОВ0000ВТ; ВР0000РВ

Greșit:  SV0000NR; OV0000VT; VR0000RV

Simbolurile 0 (zero) și O (litera O) nu sunt interschimbabile.  Pentru cifră din număr trebuie să fie înscris 0 (zero), dar pentru literă - ”O”.

La procurarea vinietei electronice pe cale bancară e necesar un timp tehnologic pentru reflectarea achitării, cum ar fi la toate transferurile bancare.  De aceea, conducătorii care doresc să achite vinieta electronică prin transfer bancar, trebuie să facă acest lucru măcar cu trei zile lucrătoare înainte de călătorie, precum acest termen e valabil pentru înscrierea corectă a ordinului de plată PAY, numărul achitării și e depusă sumă corectă, calculată la numerele PAY.

În motivarea de achitare în ordinul de plată se scrie numai codul PAY din treisprezece cifre, care e generat la înregistrarea vinietei electronice /fără intervale și altă informație).

De exemplu:  PAY1901198888888

Pentru fiecare PAY generat se întocmește ordin de plată separat.  Vă atragem atenția, că ordinele de plată se prelucrează automat și de aceea informația trebuie de întocmit corect.

În calitate de destinatar se completează Agenția „Infrastructura rutieră”.

Achitarea pentru vinietă electronică cu card bancar sau în numerar se reflectă până la cinci minute în sistem. Cumpărătorii vinietei electronice pot verifica prin butonul „Verificare vinietă” pe web-site bgtoll.bg dacă vinieta e valabilă.

Indicații pentru transfer bancar

La procurarea vinietei electronice responsabilitatea pentru completarea informației corecte e a proprietarului sau utilizatorului automobilului.

La art. 5 alin. 3 din Regulamentul privind condițiile, ordinea și regulile de construire și funcționare a sistemului mixt de taxare a diferitor tipuri de mijloace de transport bazate pe timp și pe distanță parcursă e menționat:  „Responsabilitatea în caz de date declarate incorect privind numărul de înmatriculare a mijlocului de transport, categoria lui sau perioada de valabilitate a vinietei electronice e respectiv a proprietarului sau utilizatorului, precum în caz de date declarate incorect se consideră, că pentru mijlocul de transport nu e achitată taxă datorată pentru vinietă.”

Agenția „Infrastructura rutieră” și Direcția națională toll nu poartă responsabilitate pentru informația introdusă greșit.

La procurare de la web-site www.bgtoll.bg, terminalul pentru autotaxare și aplicația mobilă sistemul cere pe faza finală verificarea datelor introduse.  Invităm utilizatorii care cumpără o e-vinietă să examineze cu atenție și să verifice informațiile pe care le introduc înainte de a confirma plata finală.

Viniete electronice  se pot achiziționa prin câteva modalități comode de către utilizatorii de rețeaua de drumuri naționale:
•    Prin internet, la adresă: www.bultoll.bg;
•    Prin aplicare mobilă;
•    Prin aparate de autotaxare pe raza obiectelor comerciale și la sediile județene rutiere ale Agenției infrastructură rutieră;
•    La ghișeul pe raza obiectelor comerciale și la sediile județene rutiere ale Agenției infrastructură rutieră.

 

La achiziționarea online de pe site-ul www.bultoll.bg și prin intermediul aplicării mobile, se poate achita cu card.
Achitarea în numerar ar fi posibilă doar la punctele de vânzare vinietelor electronice, la ghișeul punctelor de vânzare și la sediile județene rutiere ale Agenției infrastructură rutieră. La punctele de vânzare marcate ar fi posibilă achitare si cu card, inclusiv cu card de combustibil.
Achitarea vinietei electronice se poate fi făcută și prin tranzacție bancară. În scopul acesta ar trebui ca cea din urma a se achiziționa de la www.bultoll.bg  și după viramentul  bancar în rubrica „motiv de plată” să fie indicat numărul de identificare a vinietei electronice generate.

 

La achiziționarea online de pe site-ul www.bultoll.bg și prin intermediul aplicării mobile după pasul final pe ecranul se va genera confirmare privind achitarea reușită. La adresa  de  e-mail indicate de Dumneavoastră, aceeași informative va fi transmisă și la adresa Dumneavoastră de e-mail.

La achiziționarea vinietei electronice la punctele de vânzări sau la sediile județene rutiere ale Agenției infrastructură rutieră, precum și la aparate de autotaxare, Vă vor fi generate  chitanță  despre achiziționarea vinietei electronice.

Această  chitanță, precum și  confirmarea de achiziționare reușită mu  au aspect de dovadă și nu sunteți obligați să le prezentați în fața organelor competente, care efectuează control cu privire la îndeplinirea obligației de achitare  taxelor rutiere.

Pe site-ul www.bultoll.bg  și la aparate de autotaxare în orice timp se poate face o verificare  privind valabilitatea vinietei electronice achiziționate.

La achiziționarea vinietei electronice, responsabilitatea de completarea corectă cu informațiile se cuvine persoanei care a trecut datele. La achiziționarea online de pe site-ul www.bultoll.bg, prin aparate de autotaxare,  și prin intermediul aplicării mobile, sistemul solicit la final, verificarea datelor trecute.  Îi invităm pe utilizatorii, care își achiziționează viniete electronice, cu  atenție să se uite și să verifice informațiile trecute de ei, înainte de a confirma plata  finală. Agenția infrastructură rutieră și Secției Naționale de Toll nu poartă responsabilități pentru informații eronat trecute.

În temeuil Legii privind Taxa Valoare Adăugată, taxele rutiere (vinieta electronică și taxa toll) sunt taxe de stat, pentru care nu se majorează TVA.
Tarifele pentru vinieta electronică și taxa toll sunt  aceleași, indiferent cum au fost achiziționate - online de pe site-ul www.bultoll.bg, prin aparate de autotaxare,  și prin intermediul aplicării mobile, sau la ghișeele punctelor de vânzare și la sediile județene rutiere ale Agenției infrastructură rutieră.