Din 1 martie 2020 mijloacele de transport cu masa tehnică totală admisibilă de peste 3,5 tone sunt taxate pentru folosirea secțiunilor plătite din rețeaua rutieră republicană pe baza distanței parcurse. Taxele tall au înlocuit rovignetele electronice. 

Valoarea taxelor tall depinde de masa tehnică totală admisibilă a mijlocului de transport, de categoria sa ecologică și de numărul axelor, precum și de tipul drumului – autostrăzi, drumuri de clasa întâi sau doi. 

Raportarea și plata kilometrilor parcurși ar putea fi realizată în două modalități – prin contract cu societatea – Furnizor național al serviciului sau prin hartă cu planificator de rută și distanță.    

În prima varianta societatea – Furnizorul național al serviciului pune la dispoziție un dispozitiv e bord pentru fiecare camion sau autocar, cu ajutorul căruia sunt raportate segmentele tall parcurse. Condițiile și periodicitatea plății depind de clauzele prevăzute în contract.

În cazul în care mijlocul de transport este dotat cu tracker GPS și proprietarul său dorește acesta să fie utilizat și pentru taxarea tall, urmează a se verifica dacă firma care a furnizat tracker-ul GPS tall are un contract încheiat cu furnizorul național de servicii. În cazul în care are, ar putea fi încheiat contract de taxare tall cu societatea respectivă. Despre utilizarea dispozitivelor de bord și trackerelor GPS sunt furnizate informații de către partenerii Agenției de infrastructură rutieră – Furnizorii naționali pentru servicii de taxare tall. Registrul furnizorilor naționali de servicii, care au încheiate contracte cu Agenția de infrastructură rutieră se poate regăsi în secțiunea „Despre noi“ pe site-ul www.bgtoll.bg.

Hartă rutieră cu planificator de rută și distanță este un serviciu preplătit – transportatorul alege punctul inițial și punctul final al distanței, care dorește să parcurgă, precum și un număr de până în patru puncte intermediare, opțional. Conducătorul trebuie să respecte cu strictețe ruta stabilită, având la dispoziție 24 ore din momentul activării hărții de rută pentru a o parcurge.

Mai multe detalii și informații suplimentare ați putea regăsi în rubrica "Întrebări și răspunsuri" de pe site-ul bgtoll.bg.

Categoriile mijloacelor de transport pentru care este aplicabilă taxarea tall:  

*Ilustrațiile sunt prezentate în scopuri ilustrative.

 

Posibilități de plată a taxei tall  

Mijloacele de transport cu masa tehnică maximă admisibilă de peste 3,5 tone dispun de următoarele posibilități pentru plata taxelor necesare la folosirea rețelei rutiere republicane plătite:  

Prin dispozitiv GNSS bazat pe bord

Raportarea taxelor tall este realizată prin dispozitiv de bord instalat în mijlocul de transport, care generează date (declarații tall), necesare pentru calcularea taxei datorate. Datele sunt prelucrate de către Furnizorii naționali de servicii pentru colectarea taxelor tall (FNS) sau de către furnizorii Serviciului european pentru colectare electronică a taxelor (furnizorii SECET) cu care consumatorul, dar și persoana care colectează taxele Agenția ”Infrastructura rutieră” au contracte încheiate. După ce prelucrează datele, furnizorii de servicii (FNS și SECET) le trimit Agenției ”Infrastructura rutieră”. Taxa datorată pentru mijlocul de transport în cauza este calculată de AIR, iar furnizorii serviciilor garantează plata sa de către consumatorul final.  

Prin dispozitiv GPS 

În cazul în care utilizatorul rețelei rutiere naționale plătite a ales a folosi dispozitiv GPS, acesta trebuie să aibă contract încheiat cu un Furnizor de date declarate (așa numitele contract convenționale), care figurează într-o listă anunțată publicului a Agenției ”Infrastructura rutieră”.  Pe de altă parte, Furnizorii de date declarate trebuie să aibă contracte încheiate cu FNS, căruia trimit datele ”brute” generate de dispozitivul GPS. După prelucrarea datelor, furnizorii de servicii le trimit AIR. Taxa datorată pentru mijlocul de transport în cauză este calculată de AIR, iar furnizorii de servicii garantează plata sa de către consumatorii finali.

Hartă cu planificator de rută și distanță

Proprietarii și utilizatorii mijloacelor de transport cu masa tehnică maximă admisibilă de peste  3,5 tone, care nu sunt dotate cu dispozitive de bord sau cu dispozitive GPS, ar putea folosi rețeaua rutieră plătită după achiziționarea hărții cu planificator de rută și distanță. Aceasta este eliberată solicitanților care doresc să folosească rețeaua rutieră republicană, ultimul urmând a menționa punctul inițial și punctul final al rutei sale, precum și un număr de până în patru puncte din ruta planificată de acesta și caracteristicile tehnice ale mijlocului de transport (număr de înmatriculare, naționalitatea mijlocului de transport, categoria sa, clasa de emisii, numărul axelor conform datelor prezente în Certificatul de înmatriculare, Partea I al autovehiculului). Tipul acesta de servicii este preplătit. Hartă cu planificator de rută și distanță conferă utilizatorului drumului a realiza un singur transport pe ruta menționată de acesta.


Hărțile cu planificator de rută și distanță ar putea fi cumpărate de la Agenția ”Infrastructura rutieră” prin canelele cunoscute de vânzare a rovignetelor electronice:  

  • La casieriile direcțiilor rutiere județene – prin plata în numerar, prin card, inclusiv prin card pentru combustibil  
  • La terminal de autotaxare – prin plata cu card, inclusiv prin card pentru combustibil   
  • Pe cale electronică – de pe site-ul www.bgtoll.bg și aplicația mobilă

Eliberarea hărții cu planificator de rută și distanță este condiționată de calculul prealabil și plata taxei tall datorate. Valabilitatea sa este de 24 de ore din momentul activării sale și ar putea fi cumpărată cu până la 7 zile înainte de către utilizatori înregistrați (înregistrarea este efectuată prin adresa electronică, prin platforma de achiziționare a hărții) sau cu două zile înainte – de către utilizatori fără înregistrare (pentru ziua curentă sau până la ora 23:59 din ziua de mâine).

Tarife și sfera de acoperire a rețelei rutiere  

Prin Ordonanța nr. 495 Consiliul de Miniștri al Republicii Bulgaria a aprobat modificarea tarifelor rutiere care se percep pentru circulația și utilizarea rețelei rutiere republicane. Această modificare înlocuiește tarifele taxelor de drum acceptate în iunie 2022.

Următoarele taxe de trecere sunt valabile începând cu 1 iulie 2023:

Mijloace de transport

Infrastructură rutieră  plătită

Prețul taxei tall lv./km

АМ

Clasa I

Clasa II

Automobil de transportat mărfuri de peste 3,5 tone – până 12 ton

EURO VI, EEV

0,10

0,06

0,04

EURO V

0,11

0,07

0,05

EURO III и IV

0,12

0,07

0,05

EURO 0, I, II

0,13

0,09

0,07

 

 

 

 

 

Automobil de transportat mărfuri de peste 12 tone cu

2 – 3 axe

EURO VI, EEV

0,26

0,22

0,19

EURO V

0,27

0,24

0,21

EURO III și IV

0,28

0,24

0,21

EURO 0, I, II

0,30

0,25

0,23

 

 

 

 

 

Automobil de transportat mărfuri de peste 12 tone cu 4 și mai multe axe

EURO VI, EEV

0,35

0,32

0,29

EURO V

0,36

0,33

0,30

EURO III și IV

0,37

0,35

0,32

EURO 0, I, II

0,43

0,39

0,37

 

 

 

 

 

Mijloace de transport dedicate transportului de călători cu peste 8 (opt) scaune, fără scaunul conducătorului auto de până în 12 tone

EURO VI, EEV

0,04

0,03

0,02

EURO V

0,05

0,04

0,03

EURO III și IV

0,06

0,05

0,04

EURO 0, I, II

0,08

0,07

0,05

 

 

 

 

 

Mijloace de transport dedicate transportului de călători cu peste 8 (opt) scaune, fără scaunul conducătorului auto de peste 12 tone

EURO VI, EEV

0,05

0,04

0,03

EURO V

0,06

0,05

0,04

EURO III și IV

0,07

0,06

0,05

EURO 0, I, II

0,09

0,08

0,06

 

Pentru folosirea infrastructurii rutiere plătite de mijloace de transport care folosesc ca singurul combustibil un combustibil alternativ se plătește taxa pentru distanța parcursă – taxa tall în valoare de 50 la sută din valoarea stabilită pentru tipul respectiv de mijloace de transport pentru categoria EURO VI, ЕЕV.  

Prin ordonanța nr. 110 a Consiliului de miniștri din 20.02.2020 este adoptată Lista drumurilor republicane,   pentru care este colectată taxa pentru distanța parcursă – taxa tall.  

În scopul reducerii cazurilor în care datele declarate de către utilizatorii rețelei rutiere plătite nu corespund celor în cadrul Certificatelor de înregistrare, Partea I ale mijloacelor de transport, utilizatorii rețelei rutiere plătite declară datele referitoare la mijloacele de transport de peste 3,5 tone în felul următor: pentru automobilele de transportat mărfuri de peste 3,5 tone – până în 12 tone; pentru automobilele de transportat mărfuri de peste 12 tone cu 2 axe; pentru automobilele de transportat mărfuri de peste 12 tone cu 3 axe; pentru automobilele de transportat mărfuri de peste 12 tone cu 4 axe pentru automobilele de transportat mărfuri de peste 12 tone cu 5 și mai multe axe. Utilizatorii declară numărul total al axelor mijloacelor de transport, menționând numărul axelor tractorului plus celor ale mijlocului de transport tractat.

CONTROL

În cazul în care mijlocul de transport circulă pe rețeaua rutieră plătită fără harta cu planificator de rută și distanță cumpărată în prealabil pentru secțiunea de drum respectivă sau dacă nu este dotat cu dispozitiv de bord sau un tracker GPS valabil, sau dacă ele nu sunt pornite sau nu transmit date în timp real, sistemul electronic raportează această încălcare. Conducătorul este obligat a opri la semnalizarea controlului mobil tall, conform art. 167а, al. 2, p.1 din Legea privind circulația rutieră.

Autoritățile de control propun plata unei taxe compensatorii, care ar putea fi efectuată pe loc, prin card bancar, la un terminal POS. Plata sa permite contravenientului să evite pedeapsa administrativă pentru încălcarea respectivă.

Automobil de transportat mărfuri de peste 3,5 tone până la 12 tone

150 lv.

77 euro

Automobil de transportat mărfuri peste 12 tone, cu 2-3 axe

450  lv .

230  euro

Automobil de transportat mărfuri  peste 12 tone, cu 4 și mai multe axe

750  lv .

383  euro

Autovehicul pentru transportul de călători cu peste 8 scaune, până în 12 tone  

150  lv .

77  euro

Autovehicul pentru transportul de călători cu peste 8 scaune, peste 12 tone  

150  lv .

77  euro

Valoarea taxelor compensatorii este:  

 

În cazul în care conducătorul refuză a plăti taxa compensatorie, îi este întocmit act pentru constatarea încălcării administrative. Acesta trebuie să plătească și așa denumita taxa tall maximă pentru a-și continua deplasarea. Valoarea sa depinde de masa maximă tehnic admisibilă a mijlocului de transport și de categoria de ecologică.  

În asemenea cazuri, taxa compensatorie ar putea fi plătită în termen de până în 14 zile prin transfer bancar, în mod obligatoriu în ordinul de plată trebuie menționat numărul actului de constatare a încălcării administrative. Dacă aceasta nu are loc, infractorul primește dispoziție penală și datorează o amendă.

În lipsa unor date declarate prin care ar putea fi constatată distanța parcursă, sancțiunea pentru conducătorul este în valoare de 1800 lv., iar în cazul declarării unor date incorecte – de exemplu pentru tentativă de fraudă cu clasa de emisii, categoria sau numărul axelor de încărcare a mijlocului de transport, amenda pentru proprietar este în valoare de 2500 lv.

Sistemul electronic constată încălcările în mod automat, și în cazul în care nu sunteți oprit de control tall pe drum, proprietarul mijlocului de transport primește fișa electronică de sancțiune prin poșta.  Acesta are la dispoziție 14 zile pentru a plăti taxa compensatorie respectivă prin transfer bancar. Dacă nu efectuează transferul bancar, acesta datorează amendă și taxa tall maximă respectivă.