Din 16  august 2019, pentru a parcurge pe raza rețelei de drumuri cu plată, proprietarul sau utilziatorul de autovehicul cu masă totală maximă  tehnic admisibilă peste 3,5 t, urmează să achite taxă distanță parcursă – taxă toll, în loc de taxa vinietă achitată până acum. Achitarea taxei toll oferă  dreptul conducătorului de autovehicul pentru care cea din urma a fost achitată,  să parcurgă o anumită distanță între două puncte din drumul respectiv sau porțiune de drum. Aceasta se determină în funcție de caracteristicele tehnice ale drumului sau porțiunii de drum, de distanța parcursă, de categoria autovehiculului, numărul de axele și de caracteristicele sale ecologice, determinându-se pentru fiecare drum ca atare sau porțiune de drum.

Categorii de autovehicule, despre care va fi aplicabila taxare toll după 16 august 2019

 

Produsele toll

Autovehicule cu masă totală maximă  tehnic admisibilă, în ansamblu cu remorcă peste 3,5 t au două posibilități de taxare în caz de utilizare  rețelei  de drumuri:

Taxa toll (cu raportarea distanței parcurse pe baza de Dispozitivul de bord GNSS)

Acest  produs se potrivește cu autovehicule cu masă  peste 3,5 t., care au deplăsări mai dese și regulare prin rețeaua cu  plata toll.
Mecanismul de raportare în scopurile de taxare toll constă într-un dispozitiv de bord montat laautovehicului, care trimite datele necesare pentru estimarea taxei toll datorate. Datele se trimit către furnizorul de prestare servicii de colectare  pe cale  electronică a taxelor pentru distanța parcursă, cu care utilizatorul  a  încheiat  contract de colectare  pe cale  electronică a taxelor pentru distanța parcursă. Cel din  urma din  partea  sa prelucrează datele obținute și completează și  trimite o declarație privind taxa distanța parcursă (declarație toll) către Sistemul electronic de colectare taxelor Toll, operată de Agenția „Infrastructură Rutieră”, în calitate de persoană, care colectează taxele rutiere. Agenția „Infrastructură Rutieră” majorează taxa datorată către furnizorul  de prestare servicii de colectare  pe cale  electronică a taxelor pentru distanța parcursă, achitându-l, raporturile fața de achitarea lui de către clientul final furnizorului de prestare servicii, sunt reglementate prin contractul individual încheiat între ei.

În caz că, utilizatorul de rețeaua de drumurile publice, cu  plată n-ar avea dispozitiv de bord montat, ci un alt tip de sistem de urmărire, bazat pe date obținute de la  sistemul global satelit de navigare, datele din același dispozitiv pot fi transmise de către furnizorul de date declarate, cu care utilizatorul se află în relații contractuale către furnizorul de prestare servicii de colectare pe cale  electronică a taxelor pentru distanța parcursă  sau în mod direct  către  persoana, care colectează  taxe rutiere, care după prelucrare suplimentară ar estima taxa datorată. În  cazul  de speță, taxa datorată se majorează direct utilizatorului de rețeaua de drumuri cu plată, furnizorul de date declarate n-ar avea obligații cu privire la colectarea ei.

Harta cu  rutele

Acest produs se potrivește cu autovehicule cu masă  peste 3,5 t., care fac deplăsări „ocazionale”.
Proprietarii și  utilizatorii acetor  autovehicule  cu masă totală maximă  tehnic admisibilă peste 3,5 t, care sunt fără dispozitive de bord sau  sisteme de poziționare satelită și contract încheiat cu furnizor de prestare servicii de colectare  pe cale  electronică a taxelor pentru distanța parcursă, sau  cu  o persoană care desfășoară activități în calitate de  furnizor de date declarate, pot utiliza rețeaua de drumuri cu plată, după achiziționarea harta cu rutele.
Harta cu rutele este un produs toll, bazat pe distanța parcursă în cadrul unei anumite perioade, pentru care ar avea  valabilitate. Harta cu rutele se eliberează la achitare anticipată de taxa toll, permițând unui autovehicul din categoria  sus menționată să parcurgă o dată distanța în cuprinsul  rețelei de drumuri cu plată de la punctul inițial, până la cel final, cu puncte intermediare suplimentar și anticipat precizate de utilizator, care n-ar putea fi mai  multe de cât patru.

Hârțile  cu rutele pot fi achiziționate prin câteva modalități:
•    La punctele de vânzări în numerar, plată cu card, inclusiv și prin card  de combustibil
•    Prin aparate de autotaxare – plată cu card, inclusiv și prin card  de combustibil
•    Online

Eliberarea hârților  cu rutile este  condiționată de estimarea și achitarea  prealabilă a taxei toll datorate. Utilizatorul de drumurile publice trebuie să fie înregistrat, pentru a putea să achiziționeze harta cu  rutele, dar n-ar fi obligat să  semneze un contract cu  furnizor de servicii legate de colectare  pe cale  electronică a taxelor rutiere.

Tarife și cuprinsul rețelei de drumuri

În legătură cu instituirea  taxării toll în Bulgaria, Agenția „Infrastructură Rutieră” se află în proces de stabilire atât tarifelor, cât și rețelei de drumuri, pentru a cărei utilizare va fi datorată taxa toll. Din  aceste motive, Agenția „Infrastructură Rutieră” a  încheiat un  contract cu  Banca Mondială, care va oferi servicii  de consultanță pentru stabilirea tarifele și cuprinsul rețelei de drumuri taxate. Ele vor fi  oferite la discuții publice și  vor fi acceptate de către Guvern, după aprobare prealabilă și de către Comisia Europeană.

În  următoarele luniși cu  apropierea umplementării taxării toll  la data de 16  august  2019, Agenția „Infrastructură Rutieră”  va oferi informații  suplimentare.