Din data de 16 august 2019, Bulgaria introduce, în exploatare tehnică, un sistem electronic pentru culegerea de taxe de drum (rutiere) – sistem bazat pe distanţa parcursă denumit Toll Sistem, pentru autovehiculele cu masă tehnică totală, maxim admisibilă de peste 3,5 tone.  

Nu mai târziu de 1 martie 2020 sistemul electronic pentru culegere de taxe rutiere pe baza distanţei parcurse – denumit Toll Sistem, care va fi introdus şi în exploatare tehnică. Cuprinsul acestui Toll Sistem  şi tarifele pentru diferitele mijloace de transport, ţinându-se seamă şi de distanţele parcurse, vor fi stabilite printr-o hotărâre a Guvernului (a Consiliului de miniştri al) Republicii Bulgaria. Până atunci utilizatorii reţelei rutiere cu plată vor continua să plătească taxa de viniete pentru autovehiculele cu masă tehnică totală, maxim admisibilă de peste 3,5 tone, aşa cum urmează: vinietă lunară, vinietă săptămânală şi vinietă pentru una zi.   

În conformitate cu baza normativă în vigoare, achitarea taxei rutiere, în Sistemul Toll, dă dreptul ca mijlocul de transport, pentru care s-a plătit taxa respectivă, să treacă fără probleme pe drumurile cu plată reţeaua din reţeaua republicană de drumuri. Taxa datorată se stabileşte în dependenţă de distanţa parcursă de către mijlocul de transport şi în dependenţă de caracteristicile tehnice ale acestuia (categoria mijlocului de transport, numărul osiilor care sunt în contact cu drumul, clasa de emisii).

Categorii de autovehicule, despre care va fi aplicabila taxare toll

Posibilităţile de plată a taxei rutiere în Sistemul Toll

Autovehiculele cu masă tehnică totală, maxim admisibilă de peste 3,5 tone, vor avea următoarele posibilităţi să plătească taxele necesare pentru folosirea drumurilor cu plată din reţeaua republicană de drumuri:

Prin dispozitiv GNSS, bazat pe bord

Calcularea taxelor rutiere în Sistemul Toll se va face printr-un dispozitiv montat pe bordul mijlocului de transport, care generează date (declaraţii Toll), necesare pentru calcularea corectă a taxei datorate. Datele se prelucrează de către Furnizorii naţionali ai serviciilor pentru culegerea de taxe rutiere (FNSCTR) sau de către furnizorii Serviciului European pentru Culegere Electronică de Taxe (furnizori SECET), cu care atât utilizatorul cât şi persoana care culege taxele de drum Agenţia „Infrastructură Rutieră”(A.I.R.) au contracte încheiate. După prelucrarea datelor furnizorii de servicii (FNSCTR şi SECET) le transmit A.I.R. iar furnizorii de servicii garantează achitarea acesteia (a taxei datorate) de către utilizatorul final.

Printr-un dispozitiv GPS

În cazul în care, utilizatorul drumurilor cu plată din reţeaua republicană de drumuri a ales să folosească un dispozitiv GPS, e nevoie ca acesta să aibă încheiat un contract cu unul dintre Furnizorii de date declarate (aşa numitele date fiduciare) şi care furnizor este înregistrat în lista publică a Agenţiei „Infrastructură Rutieră” (A.I.R.). La rândul său, Furnizorii de date declarate trebuie să aibă încheiat un contract cu FNS (Furnizorii Naţionali de Servicii), cărora să retrimită datele „crude” generate de către dispozitivul GPS. După prelucrarea datelor, furnizorii de servicii le trimit la A.I.R.. Taxa datorată pentru mijlocul de transport respectiv se calculează de către A.I.R., iar furnizorii de servicii garantează achitarea acesteia (a taxei datorate) de către utilizatorul final.

Harta traseului

Proprietari şi utilizatori ai unui autovehicul cu masă tehnică totală, maxim admisibilă de peste 3,5 tone,  care n-au dispozitive de bord sau dispozitive GPS, pot folosi reţeaua de drumuri cu plată în urma achiziţionării aşa numitei „Hartă a traseului”. Harta traseului se emite după indicarea punctului iniţial şi a punctului final din traseul din reţeaua de drumuri cu plată, trecând pe lângă patru puncte intermediare de pe traseul respectiv cât şi caracteristicile tehnice ale mijlocului de transport (număr de înmatriculare, naţionalitate a mijlocului de transport, categoria MT, clasa de emisiuni, numărul osiilor care intră în contact cu drumul). Acest tip de serviciu este unul cu plată în avans. Harta traseului dă dreptul utilizatorului drumului să călătorească numai o dată pe traseul indicat.


Hărţile de trasee pot fi cumpărate de la Agenţia „Infrastructură Rutieră” (A.I.R.) prin canalele deja cunoscute pentru achiziţionarea de vignetă electronică: 

  • la casele Administraţiilor Rutiere Regionale – prin plata în numerar, prin plata cu harta de debit sau harta de credit, inclusiv prin plata cu harta de combustibil
  • la un terminal pentru autotaxare – prin plata cu hartă de debit sau de credit, inclusiv prin plata cu harta de combustibil
  • pe cale electronică din site-ul www.bgtoll.bg şi aplicaţia mobilă

Emiterea unei hărţi de traseu este întemeiată de calcularea prealabilă şi plata în Sistemul Toll a taxei rutiere datorate. Aceasta (Harta traseului) va fi valabilă timp de 24 de ore de la momentul activării acesteia şi poate fi cumpărată, cu 7 zile înainte, de către utilizatorii înregistraţi (înregistrarea se va face prin poşta electronică folosindu-se platforma pentru achiziţionare a hărţilor de trasee) sau cel mult cu 24 de ore înainte – de către utilizatorii neînregistraţi.

Tarife şi gama reţelei rutiere

În legătură cu introducerea taxării în Sistemul Toll în Bulgaria, Agenţia „Infrastructură Rutieră” (A.I.R.) se află în proces de stabilire atât a tarifelor, cât şi a reţelei rutiere, pentru folosirea căreia se va datora taxa în Sistemul Toll. Pentru acest scop A.I.R. a încheiat un contract cu Banca Mondială, care va oferi nişte servicii de consultanţă pentru stabilirea tarifelor şi a gamei reţelei rutiere taxabile. Acestea din urmă vor fi supuse unor dezbateri publice iar după aceea vor fi admise de către Guvern, în urma unei aprobări prealabile din partea Comisiei Europene. 

Urmează ca în următoarele luni şi cu ocazia apropierii introducerii taxării în Sistemul Toll,  Agenţia „Infrastructură Rutieră” (A.I.R.) va oferi şi mai multe informaţii suplimentare.