„Secție națională de toll “

„ Secția națională de toll “ еste o brigadă specializată de pe lângă Agenția infrastructură rutieră, formată în legătură cu implementarea așteptată a sistemului electronic de colectare taxelor rutiere pe baza distanței parcurse pentru autovehiculele cu masă totală maximă  tehnic admisibilă peste 3,5 t, (toll) și pe baza timp pentru autoturisme cu masă totală maximă  tehnic admisibilă până la sau egală cu 3,5 t. (vinietă electronică).

„ Secția națională de toll “ are cătreva funcții privind legate în principiu cu operarea și întreținerea sistemului electronic, exercitare de control și colectare a taxelor rutiere.

Prof. Oleg Asenov e denumit în calitate de director al Direcției naționale toll pe lângă Agenția „Infrastructura rutieră”. Unitatea specializată se ocupă cu colectarea taxelor rutiere electronice din 1 ianuarie 2019.

Prof. Oleg Asenov conducea sectorul „Gestionarea sistemului informațional și infrastructurii”, dar înainte de aceasta era expert la Echipa de implementarea sistemului de taxare rutieră  electronică. 

Din anul 2011 până în momentul de față el e profesor la Universitatea din Veliko Tarnovo „Sf.sf.  Kiril și Metodiy”, unde în anul 2016 obține gradul științific „profesor de informatică, sisteme informatice și tehnologii”.  Din anul 2017 el e director la Institutul de cercetări științifice prospective pe lângă Universitatea din Veliko Tarnovo.  Scopul Institutului de cercetări științifice prospective e transferul cunoștințelor și activității de cercetare științifică și aplicată spre administrația de stat, industria și organizații non-profit. 

Prof. Asenov învață studenți și doctori pe lângă Universitatea din Veliko Tarnovo la disciplinele „Rețele de calculatoare/rețele neuronale”.

Tema tezei a lui Oleg Asenov pentru gradul științific „doctor de comunicații și echipamente informatice”, care obține la Universitatea tehnică din Sofia în anul 2002 e „Sisteme de deservire publică”, inclusiv și sistemele de transport inteligent, cum este și sistemul toll. 

În perioada 1994 - 2005 prof.  Asenov predă la Universitatea tehnică din Gabrovo, unde în anul 1990 absolvă studii superioare „Automatizare și echipamente de calc”.

Prof. Asenov e membrul:  al Uniunii de automatică și informatică, al Uniunii oamenilor de știință, al Camerei de ingineri la proiectare de investiție, precum și al Camerei europene a inginerilor de proiectare după automatizarea clădirilor. Membru asociat al Colegiului de auditori HIPPA – CHRA “Associated Risk Assessment Auditor”.

Cunoaște limba engleză și rusă.

Structura organizatorică a Secției naționale de toll: