„Secție națională de toll “

„ Secția națională de toll “ еste o brigadă specializată de pe lângă Agenția infrastructură rutieră, formată în legătură cu implementarea așteptată a sistemului electronic de colectare taxelor rutiere pe baza distanței parcurse pentru autovehiculele cu masă totală maximă  tehnic admisibilă peste 3,5 t, (toll) și pe baza timp pentru autoturisme cu masă totală maximă  tehnic admisibilă până la sau egală cu 3,5 t. (vinietă electronică).

„ Secția națională de toll “ are cătreva funcții privind legate în principiu cu operarea și întreținerea sistemului electronic, exercitare de control și colectare a taxelor rutiere.

Structura organizatorică a Secției naționale de toll: