Care ar fi cuantumul sancțiunilor?

Care ar fi cuantumul sancțiunilor?

Sancțiunile pentru utilizarea rețelei de drumuri cu plată, fără taxă, variază între 300 BGN pentru autoturism până la 3000 BGN, pentru autocamioane, după cum urmează:
•    În caz că un conducător auto ar conduce autoturism pe raza rețelei de drumuri cu plată,  pentru care cea  din urma este scadentă,  dar n-a fost  achitat taxa vinietă, acesta ar fi sancționat cu amendă în cuantum de 300 BGN;
•    În caz că un conducător auto ar conduce autocamion pe raza rețelei de drumuri cu plată, pentru care n-au  fost îndeplinite obligațiile respective privind constatarea distanței parcurse s-au  n-a fost  achitat taxa (vinietă, hartă cu rutele sau taxă toll), acesta ar fi sancționat cu amendă în cuantum de 1800 BGN;
•    În caz că proprietarul de autocamion, pentru care pe deplin sau în parte n-ar fi achitat  taxa rutieră, inclusiv ca  urmare declarării incorecte a datelor (caracteristicele tehnice ale drumului sau porțiunii de drum, distanța parcursă,    categoria autovehiculului și numărul axelor, caracteristicele sale ecologice) acesta ar fi sancționat cu amendă în cuantum de 2500 BGN. Amenda va fi aplicată utilizatorului înscris de autovehiculul,  dacă mai exista acesta din urma.  În  caz că proprietarul sau utilizatorul înscris ar fi o persoană juridică, s-ar fi aplicat sancțiune patrimonială în  cuantum de 2500 BGN;
•    În caz de utilizare rețelei de drumuri cu  plată, fără vinietă achiziționată, și totodată când numărul de înmatriculare al autoturismului a fost necitit sau indescifrabil în orice fel, conducătorului auto i-ar fi aplicat  amendă  în cuantum de 500 BGN;
•    În caz de utilizare rețelei de drumuri cu  plată cu autocamion, fără vinietă achiziționată, și totodată când numărul de înmatriculare al camionului a fost necitit sau indescifrabil în orice fel, conducătorului auto i-ar fi aplicat  amendă  în cuantum de 3000 BGN;

Din anul 2019 se instituie taxa compensatoare, prin care după constatarea unei contravenții, se va da posibilitate ca voluntar a se achita utilizarea rețelei cu drumuri, fără a fi nevoie de încheiere unui proces verbal de constatare contravenției administrative și a se datora o sancțiune majorată.
Prin proiectul Ordonanței Guvernului privind modificarea tarifelor și taxelor, care se colectează de către Agenția „Infrastructură rutieră”, care mai este  pusă în discuții publice, se vor reglementa următoarele taxe compensatoare:

Informațiile suplimentare le puteți găsi aici.
În caz că, conducătorul auto ar refuza  să achite  taxa compensatoare, îi s-ar fi  aplicat un act de contravenție administrativă, al cărui cuantum este egal cu taxa compensătoare, acordându-i se posibilitate ca  în termen de 14 zile să achite pe calea bancară taxa respectivă. În caz că, conducătorul auto n-ar taxa respectivă în termen de 14 zile, ar fi  intrat în vigoare amendă – pentru autoturismele, fiind 300 BGN, pentru autovehicule cu masă totală maximă  tehnic admisibilă peste 3,5 t, fiind 1800 BGN.

Conducătorul auto, care ar fi refuzat să achite  taxa compensatoare, fiindu-i însheiat un act de contravenție administrativă, pentru  a-și continua pe drum, trebuie să achite:
•    Pentru autoturisme – contravaloarea vinietei week-end este 10 BGN.
•    Pentru autovehicule cu masă peste 3,5t – trebuie să achite contravaloarea vinietei de 7 zile și numai  așa ar putea să-și  continue pe drum. Achitarea  fiind posibilă  doar cu card.