Какво означава конвертиране на хартиен винетен стикер към е-винетка и как да го направя?

Какво означава конвертиране на хартиен винетен стикер към е-винетка и как да го направя?

Конвертирането или преобразуването на хартиен винетен стикер към е-винетка е валидно само за тези собственици и ползватели на пътни превозни средства, които имат хартиени винетни стикери, закупени през 2018 г., и чийто срок на валидност изтича през 2019 г.

Конвертирането на хартиен винетен стикер към е-винетка ще регистрира в електронната система на АПИ и Национално тол управление крайната дата на валидност на хартиения винетен стикер за определено пътно превозно средство.

Конвертирането е препоръчително и се извършва на уеб страница www.bgtoll.bg с попълване на минимална информация за регистрационния номер на пътното превозно средство, държавата в която е регистрирано и дата на валидност на хартиения винетен стикер.

Конвертирането на хартиения винетен стикер към е-винетка е безплатно.

При конвертиране на хартиения винетен стикер към е-винетка отговорността за попълване на коректна информация е на лицето, което въвежда данните.