Proprietarii de camioane sau autobuze cu metan sau gaz natural pot rambursa jumătate din taxele toll plătite

Proprietarii de camioane sau autobuze cu metan sau gaz natural pot rambursa jumătate din taxele toll plătite

2 April 2020

Proprietarii sau utilizatorii de camioane și autobuze care circulă exclusiv cu combustibil alternativ - metan, gaz natural sau bio gaz, bietanol etc. - pot recupera jumătate din suma plătită pentru taxele toll. Utilizatorii pot face cunoștință cu procedura aprobată, care este localizată pe site-ul Agenției „Infrastructura rutieră” www.api.bg, la secțiunea „BGTOLL” - „Proceduri”. 

Conform art. 27, alin. 2 din Tariful de taxe percepute pentru trecerea și utilizarea rețelei de drumuri republicane, camioanele și autobuzele care utilizează ca sursă unică combustibil alternativ, plătesc pentru distanță parcursă - taxă toll de 50 % din valoarea stabilită pentru tipul respectiv de vehicul pentru categorie EURO VI, EEV. 

Sumele vor fi rambursate, indiferent de metodele de taxare toll utilizate - cu bilet de ocazie pentru rută proiectată sau un dispozitiv de bord sau un tracker GPS.

Cererile se depun prin direcții rutiere județene din întreaga țară, Agenția „Infrastructura rutieră” sau Direcția națională toll. Poate fi utilizată și adresa electronică info@bgtoll.bg, dacă proprietarul are semnătură digitală.  Cererile trebuie să indice perioada pentru care au fost efectuate plățile, suma totală și documentele care dovedesc acest lucru. Pentru a oferi legătură cu utilizatori, aceștia ar trebui să furnizeze telefon sau e-mail.

La depunerea inițială, cererea trebuie să fie însoțită de o declarație care descrie vehiculele de peste 3,5 tone pentru care se solicită o rambursare. În declarația se indică datele vehiculului - numărul de înmatriculare, tipul vehiculului, numărul de axe și tipul de combustibil. Să fie atașate copii ale certificatelor de înregistrare, precum și un certificat de cont bancar pe care vor fi restituite sumele.

Modele de documente pot fi descărcate de pe site-ul www.api.bg, în secțiunea "BGTOLL", "Modele de documente" și de pe site-ul www.bgtoll.bg, în secțiunea „Despre noi”, „Cereri”.

În cazul în care angajații Direcției naționale toll, după finalizarea verificării datelor, identifică lacune sau inexactități, utilizatorul va avea posibilitatea de a le corecta. După aceasta va putea rambursa 50 % din suma plătită pentru taxele rutiere pentru vehiculele în cauză.

Cererea de rambursare trebuie depusă până la data de 10 a lunii următoare lunii în care s-a efectuat plata taxei pentru distanță parcursă - taxă toll.  Perioada de rambursare este de 30 de zile de la data depunerii cererii. În cazul în care sunt necesare documente și dovezi suplimentare, termenul se prelungește cu timpul  de la cererea lor până la prezentarea lor.