Със Заповед № РД-11-528 от 12.05.2021 г. на Председателя на УС на АПИ е регистриран "Тол Сървисис" ООД като доставчик на Европейска услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние (ЕУЕСТ).

В Република България съществува една област на ЕУЕСТ, чийто географски обхват изцяло се припокрива с обхвата на платената пътна мрежа. Пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, се определят в нарочен списък, приет с решение на Министерски съвет, което се обнародва в Държавен вестник.

С решение на УС на АПИ № 20969 от 18.12.2018 г. е регистриран „Интелигентни Трафик Системи“ ЕАД като Национален доставчик на услуги (НДУ).

 

С решение на УС на АПИ № 21578/19 от 18.03.2019 г. е регистриран „Телетол“ АД като  Национален доставчик на услуги (НДУ).

 

С решение на УС на АПИ №22130/19 от 16.05.2019 г. е регистриран "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД като Национален доставчик на услуги (НДУ).

Считано от 21.10.2020 г. е променено официалното наименование на „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД с "Диджитол Смарт Инфраструктура" АД, видно от Търговския регистър.  

С Решение на УС на АПИ № 26631/20 от 17.11.2020 г. „Конкорд Смарт Инфраструктура“ АД, се заменя с "Диджитол Смарт Инфраструктура" АД.“

 

С решение на УС на  АПИ №22932/19 от 09.08.2019 г. е регистриран "Иком" ООД като Национален доставчик на услуги (НДУ).

Със Заповед № РД - 11 - 987 от 01.10.2020 г. на Председателя на УС на АПИ е регистриран "Тол България" ЕООД като национален доставчик на услуги (НДУ).

Със Заповед № РД-11-413 от 11.05.2022 г. на Председателя на УС на АПИ е регистриран Т-Смарт Глобал“ ЕАД като национален доставчик на услуги (НДУ).

Със Заповед № РД-11-764 от 23.08.2022 г. на председателя на УС на АПИ е регистрирано „Скала Асистънс България“ ЕООД като национален доставчик на услуги (НДУ).

Със Заповед № РД-11-154 от 31.01.2023 г. на председателя на УС на АПИ е регистрирано „НИПО- ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД като национален доставчик на услуги (НДУ).

Процедура за вписване на Доставчици на декларирани данни.

С решение на УС на АПИ № 23745/19 от 12.11.2019г. е вписан „Тол БГ“ ЕООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

                +359 885 122 722

 

С решение на УС на АПИ № 23747/19 от 12.11.2019г. е вписан „Дак-22“ ЕООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ  № 23820/19 от 20.11.2019г. е вписан „Локатор БГ“ ООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ  № 24190/19 от 17.12.2019г. е вписан „КАСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ  № 24305/19 от 30.12.2019г. е вписан „ИКОМ“ ООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ  № 24392/20 от 16.01.2020г.  е вписан „Айтрак България“ ООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ  № 24393/20 от 16.01.2020г.  е вписан „Алан Телекомуникация“ ООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ  № 24436/20 от 23.01.2020г.  е вписан „СТ Иновейшън“ ЕООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ  № 24568/20 от 10.02.2020г.  е вписан "ДЖИ ПИ ЕС СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ" ООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 24469 от 29.01.2020г.  е вписан „Равена“ ООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 24569/20 от 10.02.2020г.  е вписан „Адванст Джи Пи Ес Технолоджи“ ООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 24568/20 от 10.02.2020 г.  е вписан I-CELL KFT като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 24585/20 от 18.02.2020г. е вписан "ДИЛ-СОФТ" EООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 24611/20 от 20.02.2020г. е вписан „Джи Пи Ес България“ АД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 24617/20 от 21.02.2020г. е вписан „Tolltickets“ GmbH като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 24655/20 от 25.02.2020г. е вписан „Джи Пи Ес Сървисиз“ ЕООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 24702/20 от 28.02.2020г.  е вписан ETA Automatizari Industriale SRL като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 24693/20 от 28.02.2020г.  е вписан „Джи Пи Ес Контрол“ ЕАД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

Срешение на УС на АПИ № 24767/20 от 10.03.2020г. е вписан  e-track Informatika Kft като Доставчик на декларира и данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 25063/20 от 22.04.2020г. е вписан „Роудли“ ЕООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 25200/20 от 07.05.2020г. е вписано дружество "Електронинвест" ООД като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 26144/20 от 14.09.2020 г е вписано дружество ЕС СИ КАРГО ТРАК СЪЛЮШЪНС СРЛ като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

 

С решение на УС на АПИ № 26453/20 от 27.10.2020 г е вписано дружество ИТС Протекшън Бизтоншагтехникаи Керешкедемли еш Солгалтато Кфт. като Доставчик на декларирани данни (ДДД).

С решение на УС на АПИ № 23623/19 от 18.11.2019г. е вписан „Шел България“ ЕАД  като Доставчик на на карти за гориво, с които могат да се плащат пътни такси.

С решение на УС на АПИ № 24807/20 от 18.03.2020 г. е вписан UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG /UTA/ като Доставчик на карти за гориво, с които могат да се плащат пътни такси.