С решение на УС на АПИ № 20969 от 18.12.2018 г. е регистриран „Интелигентни Трафик Системи“ ЕАД като Национален доставчик на услуги (НДУ).

 

С решение на УС на АПИ № 21578/19 от 18.03.2019 г. е регистриран „Телетол“ АД като  Национален доставчик на услуги (НДУ).

 

С решение на УС на АПИ №22130/19 от 16.05.2019 г. е регистриран "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД като Национален доставчик на услуги (НДУ).

  • www.digitoll.bg  
  • email: info@digitoll.bg
  • тел.: +359 895 210030 
            +359 895 210040 
            +359 895 210050

С решение на УС на  АПИ №22932/19 от 09.08.2019 г. е регистриран "Иком" ООД като Национален доставчик на услуги (НДУ).