С решение на УС на АПИ № 20969 от 18.12.2018 г. е регистриран „Интелигентни Трафик Системи“ ЕАД като  Национален доставчик на услуги. (НДУ)

 

С решение на УС на АПИ № 21578/19 от 18.03.2019 г. е регистриран „Телетол“ АД като  Национален доставчик на услуги. (НДУ)

С решение на УС на АПИ №22130/19 от 16.05.2019 г. е регистриран "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД като Национален доставчик на услуги. (НДУ)