Контрола

Контрола на путу

Ако нисте платили вињету за коришћење плаћене путне мреже, онда сте прекршилац закона и бићете кажњени.
Успостављање прекршаj се обавља путем електронских система и преко фиксних и мобилних камера за вођење националне путаринe. Контрола уплате вињете ће носити Министарства унутрашњих послова и Агенција за царину када је возило напустило територију Бугарске преко граничног прелаза.
На путевима Бугарске ће радити скоро 300 фиксних камери и 105 аутомобила, који ће контролишу,читајући регистарски број аутомобила и да ли се плаћа одговарајући порез - Е-вињету.

 

Казна за коришћење плаћене мреже путева креће се од 300 лева за путничка возила и до 3000 лева за тешка возила, и то:
    • Возач који вози аутомобил на плаћеној путној мрежи, за који није платио вињету, казниће се новчаном казном од 300 лева;
    • Возач који вози тешко возило на плаћеној путној мрежи за које није испунио релевантне обавезе везане за даљину или није платио путарину (винету, картицу или Тол), казниће се новчаном казном од 1800 лева;
    • Власник тешко возило за које није плаћена путарина у целости или делимично, укључујући и као резултат погрешно уписане податке (техничке карактеристике пута или путни део, пређен пут, категорија друмског возила и број осовина, његове еколошке карактеристике), казниће се новчаном казном од 2500 лева. Казниће се регистровани корисник возила, ако га има. Ако је власник или регистровани корисник правно лице, казниће се новчана санкција у износу од 2500 лева.
    • Ако се користи плаћену путну мрежу без плаћене вињете, и укупно са овим регистарски број аутомобила је нечитко или недоступан на било који начин, возач казниће се 500 лева
    • Ако се плаћена путна мрежа користи од теретних возила без наплаћивања путне таксе и укупно са овим регистарски број је нечитко или недоступан на било који начин, новчана казна износи 3000 лева.

Од 2019. године уведену је компензаторијиску накнаду, што даје могућност да се добровољно плати коришћење путне мреже, без да се изриче административне казне, која је у износ већи од те накнаде.

Са пројектом Савјета министара Уредбе о изменама и допунама тарифе за такси које наплаћује агенција за путне инфраструктуре, која је још увек у јавној расправи, регулисани су следеће компензацијске накнаде:
Додатне информације можете пронаћи овде

У случају да би возач одбије да плати ту компензаторијиску накнаду, онда бити састављена административна казна, која ће бити у износу те компензаторијиске накнаде  и возач има могућност да то плати путем банке у року од 14 дана. С претпоставком да возач не плати новчану казну у року од 14 дана, онда ће бити кажњен да плати 300 лева за путничко возило и 1800 лева за друмско возило са укупном техничком дозвољеном максималном масом већом од 3,5 т.

Возач, који није платио компензаторијиску накнаду и је састављена административна казна, да би наставио, мора да плати:
    - за друмско возило - вредност викенд винете - 10 лева.
    - за друмско возило са укупном техничком дозвољеном максималном масом већом од 3,5 тона мора да плати вредност недељне вињете и то је једини начин да продужи даље. Плати се једино путем картице.

 

Компензацијска накнада се може платити:
- приликом контроле на путу од стране контролних органа. Иста се може платити само картицама на ПОС терминалу, којим ће бити опремљени мобилни тимови итд.
- на граничним прелазима може да се плати у готовини, узимајући у обзир чињеницу да путно возило може напустити земљу тек након плаћања.

Корисник плаћеног путне мреже је у стању да плати компензациjску накнаду путем банке, као и на продајним пунктовима- у готовини или платним картицама.

Након инспекције службеника МУП-а на путу, НЕ се може платити компензациjска такса на лицу места.
.. У случају да би возач одбије да плати ту компензаторијиску накнаду, онда бити састављена административна казна, која ће бити у износу те компензаторијиске накнаде  и возач има могућност да то плати путем банке у року од 14 дана. С претпоставком да возач не плати новчану казну у року од 14 дана, онда ће бити кажњен да плати 300 лева за путничко возило и 1800 лева за друмско возило са укупном техничком дозвољеном максималном масом већом од 3,5 т.

Возач, који није платио компензаторијиску накнаду и је састављена административна казна, да би наставио, мора да плати:
    - за друмско возило - вредност викенд винете - 10 лева.
    - за друмско возило са укупном техничком дозвољеном максималном масом већом од 3,5 тона мора да плати вредност недељне вињете и то је једини начин да продужи даље. Плати се једино путем картице.

Новчана казна може да се плати путем банке.

 

Контролу плаћања накнаде за вињету врше органи државне управе, Министарство унутрашњих послова и Агенција за царине када путно возило напусти територију Бугарске преко граничног прелаза.

 

 

 

АГЕНЦИJА ЗА ЦАРИНЕ КОНТРОЛИШЕ НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА  НА ИЗЛАЗУ ВОЗИЛА

 

Уручење аката за претходно утврђене прекршаје:

- у бек-офисима и поштом;
- провером на лицу места када постоје евидентиране актове ове особе у систему.

 

Контрола на лицу места

Врши се од стране
Агенциjе за путне инфраструктуре, Министарства унутрашњих послова и Агенције за царине

Изводи се под следећим условима:
У рутинској провери или када постоје подаци о коришћењу плаћене путне мреже без испуњавања обавеза наплате за одређено путовање или претходно путовање - у електронском систему Агенциjе за путне инфраструктуре ниjе евидентирано плаћање

Обавља се када је возило заустављено