Контрола на путу

Ако нисте платили вињетску таксу за плаћене делове државне путне мреже (за путна возила до 3,5 т), немате маршрутну карту за одговарајућу руту или не користите важећи уграђени уређај или GPS трагач/пратилац за обрачун пређене удаљености у путарини (за путна возила изнад 3, 5 т), прекршилац сте и подложите санкцији.

Откривање прекршаја врши се путем електронског система и путем стационарних и мобилних камера Националне тол управе за наплату путарина које се налазе на путу. Контролу плаћања вињетске таксе врше органи Министарства унутрашњих послова а исто тако и Агенција „Царине“ када возило напушта територију Бугарске преко граничног контролног пункта.

На путевима Бугарске налази се 295 стационарних камера и 105 аутомобила који се у режиму рада 24 сата контролишу очитавањем регистрационог броја аутомобила и проверавањем у систему да ли је плаћена одговарајућа путарина - е-вињета или тол путарина.

 

 

Санкције за коришћење плаћене путне мреже без плаћене таксе крећу се од 300 лева за лаки аутомобил до 3000 лева за тешка путна возила, како следи:

 • Возач који управља лаким аутомобилом на плаћеној путној мрежи за коју дугује, али није платио вињетску таксу, казниће се новчаном казном у износу од 300 лева;
 • Возач који управља тешким теретним возилом на плаћеној путној мрежи за које нису испуњене одговарајуће превожене обавезе на даљину или није плаћена такса (маршрутна карта или тол путарина) казниће се новчаном казном у износу од 1 800 лева;
 • Власник тешког теретног аутомобила за који није плаћена цела или део путарине, укључујући као резултат погрешно декларисаних података (техничке карактеристике пута или деонице пута, превожене удаљености, категорија путног возила и број осовина, његове еколошке карактеристике), казниће се новчаном казном у износу од 2 500 лева.
 • Када користи плаћену путну мрежу без купљене вињете, када је истовремено нечитљив или на било који начин затворен регистарски број аутомобила, возач се кажњава у износу од 500 лева;
 • При коришћењу плаћене путне мреже од тешких теретних аутомобила, када је истовремено нечитљив или на било који начин затворен регистарски број аутомобила, возач се кажњава у износу од 3000 лева.

Од 2019 године уведена је и компензациона такса којом се приликом утврђивања прекршаја, би се омогућило добровољно плаћање коришћења путне мреже без успостављања акта о утврђивању прекршаја и да се дугује већа санкција.

Компензациона такса за лаке аутомобиле је у износу од 70 лева.

 

Уредбом № 24 од 20 фебруара 2020 године Савета министара о измени Тарифе за накнаде које се наплаћује Агенцији „Путна инфраструктура“ предвиђене су следеће компензационе таксе за путна возила чија је укупна техничка дозвољена максимална маса већа од 3,5 тоне:

 

Теретни аутомобил преко 3,5 тоне до 12 тона

150 лв.

77 еуроа

Теретни аутомобил преко 12 тона  са 2-3 осовине

450 лв.

230  еуроа

Теретни аутомобил преко 12 тона  са 4 или више осовина

750 лв.

383  еуроа

Возило за превоз путника са више од 8 седишта до 12 тона

150 лв.

77  еуроа

Возило за превоз путника са више од 8 седишта  преко 12 тона

150 лв.

77  еуроа

 

 

 

Ако возач одбије да плати компензациону таксу, издаје му се акт о утврђивању административног прекршаја. Након уручивања акта, прекршилац поново има могућност да у року од 14 дана плати компензациону накнаду банковним преносом, наводећи у платном налогу број акта за утврђивање административног прекршаја. На овај начин, прекршилац се ослобађа административних казни за одређено кршење и неће бити одређена већа новчана казна. У случају да возач не плати компензациону накнаду у року од 14 дана, њему се издаје казнени налог, којим се он казни новчаном казном - за лаке аутомобиле то износи 300 лева, а за путна возила чија је укупна техничка дозвољена максимална маса већа од 3,5 тона је 1800 лева.

Возач који је одбио да плати компензациону таксу и добио је акт о административном прекршају, да би настави своје путовање, исти мора платити:

 • за лаки аутомобил – вредност викенд вињете у износу од 10 лева;
 • за МПВ са тежином преко 3,5 тоне - мора платити максималну тол цестарину и тек тада може наставити свој пут. Плаћање је могуће само картицом. 

Максимална тол такса, у складу са чланом 29 Тарифе о таксама, које се скупљају за прелазак и коришћење државне путне мреже усвојена Уредбом №370 од 20 децембра 2019 године Савета министара је:

 

Путна возила

У левовима

 

 

 

 

Теретни аутомобил

преко 3,5 т – до 12 т

ЕВРО VI, EEV

27,00

ЕВРО V

27,00

ЕВРО III и IV

34,00

ЕВРО 0, I, II

48,00

 

 

 

 

Теретни аутомобил

преко 12 т са 2 – 3 осовине

ЕВРО VI, EEV

71,00

ЕВРО V

82,00

ЕВРО III и IV

102,00

ЕВРО 0, I, II

146,00

 

 

 

 

Теретни аутомобил

преко 12 т са 4 и више осовина

ЕВРО VI, EEV

119,00

ЕВРО V

133,00

ЕВРО III и IV

167,00

ЕВРО 0, I, II

242,00

 

 

 

Возило за превоз путника са више од 8 седишта, без места за возача, до 12 тона

ЕВРО VI, EEV

24,00

ЕВРО V

31,00

ЕВРО III и IV

38,00

ЕВРО 0, I, II

49,00

 

 

 

Возило за превоз путника са више од 8 седишта, без места за возача, више од 12 тона

ЕВРО VI, EEV

24,00

ЕВРО V

31,00

ЕВРО III и IV

38,00

ЕВРО 0, I, II

49,00

Рачун Националне тол управе за плаћање санкција банковним преносом

IBAN: BG50BNBG96613100165801

BIC: BNBGBGSD

BNB Bank

Компензациона такса може бити плаћена:

 • при вршењу инспекције на путу од стране контролних органа Националне тол управе. Ова такса може бити плаћена само путем ПОС терминала, којим су опремљени мобилни тимови тол контроле.  
 • на граничним контролним пунктовим могуће је готовинско плаћање, узимајући у обзир чињеницу да дотично путно возило може напустити земљу тек након плаћања таксе.

Приликом инспекције од стране службеница Министарства унутрашњих послова на путу, компензациона такса НЕ може се исплатити на лицу места.

Компензациона такса за лаке аутомобиле је у износу од 70 лева.

Уредбом № 24 од 20 фебруара 2020 године Савета министара о измени Тарифе за накнаде које се наплаћује Агенцији „Путна инфраструктура“ предвиђене су следеће компензационе таксе за путна возила чија је укупна техничка дозвољена максимална маса већа од 3,5 тоне:

 

Теретни аутомобил преко 3,5 тоне до 12 тона

150 лв.

77 еуроа

Теретни аутомобил преко 12 тона  са 2-3 осовине

450 лв.

230  еуроа

Теретни аутомобил преко 12 тона  са 4 или више осовина

750 лв.

383  еуроа

Возило за превоз путника са више од 8 седишта до 12 тона

150 лв.

77  еуроа

Возило за превоз путника са више од 8 седишта  преко 12 тона

150 лв.

77  еуроа

 

Ако возач одбије да плати компензациону таксу приликом инспекције на путу, издаје му се акт о утврђивању административног прекршаја. Након уручивања акта, прекршилац поново има могућност да у року од 14 дана плати компензациону накнаду банковним преносом, наводећи у платном налогу број акта за утврђивање административног прекршаја. На овај начин, прекршилац се ослобађа административних казни за одређено кршење и неће бити одређена већа новчана казна. У случају да возач не плати компензациону накнаду у року од 14 дана, њему се издаје казнени налог, којим се он казни новчаном казном - за лаке аутомобиле то износи 300 лева, а за путна возила чија је укупна техничка дозвољена максимална маса већа од 3,5 тона је 1800 лева.

Возач који је одбио да плати компензациону таксу и добио је акт о административном прекршају, да би настави своје путовање, исти мора платити:

 • за лаки аутомобил – вредност викенд вињете у износу од 10 лева;
 • за МПВ са тежином преко 3,5 тоне - мора платити максималну тол цестарину и тек тада може наставити свој пут. Плаћање је могуће само картицом. 

Новчана казна се може платити банковним преносом.

Рачун Националне тол управе за плаћање санкција банковним преносом

IBAN: BG50BNBG96613100165801

BIC: BNBGBGSD

BNB Bank

 

Контролу плаћања вињетске и тол таксе врше службеници Националне тол управе, Министарства унутрашњих послова а исто тако и Агенција „Царине“ када возило напушта територију Бугарске преко граничног контролног пункта.