Od 16. avgusta 2019. godine Bugarska uvodi u tehničku upotrebu elektronski sistem za naplatu putarine na bazi pređenog rastojanja, za drumska vozila sa ukupnom tehnički dozvoljenom maksimalnom masom većom od 3,5 tona.

Najkasnije do 1. marta 2020. godine, elektronski sistem za naplatu putarine na bazi pređenog rastojanja, biće uveden i u komercijalnu eksploataciju. Pokrivenost sistema i tarife biće određeni odlukom Saveta ministara Republike Bugarske. Do tada, korisnici plaćene putne mreže će nastaviti da plaćaju vinjetu za drumska vozila sa ukupnom tehnički dozvoljenom maksimalnom masom većom od 3,5 tona, kako sledi: mesečna, nedeljna i dnevna.

U skadu sa važećim zakonodavstvom, plaćanje ove takse daje pravo vozilu za koje je plaćena, da bez problema putuje po plaćenoj nacionalnoj putnoj mreži. Taksa koja se naplaćuje određuje se u zavisnosti od pređenog od strane vozila rastojanja i od njegovih tehničkih karakteristika (kategorija, broj osa u odnosu na put, klasa emisije).

Категорије возила за које ће се ово наплаћивање примењивати

 

Mogućnosti plaćanja putarine

Drumska vozila sa ukupnom tehnički dozvoljenom maksimalnom masom većom od 3,5 tona imaće sledeće mogućnosti za plaćanje taksi prilikom korišćenja plaćene nacionalne putne mreže:

Putem GNSS baznog uređaja

Očitavanje takse za putarinu se izvršava putem uređaja montiranog u vozilo, koji generiše podatke (deklaracije za putarinu), koji su potrebni za izračunavanje iznosa takse. Podaci se obrađuju od strane Nacionalne službe za naplatu putarine (NDU) ili od strane provajdera Evropske usluge za elektronsko prikupljanje taksi (EUEST pružaoci usluga), sa kojima kako korisnik, tako i lice koje naplaćuje takse – Agencija „Putna infrastruktura“, imaju potpisane ugovore. Nakon obrade podataka, pružaoci usluga (NDU i EUEST) ih šalju Agenciji „Putna infrastruktura“. Naknada putarine za odgovarajuće vozilo se izračunava od strane Agencije „Putna infrastruktura“, a pružaoci usluga garantuju njihovo plaćanje od strane krajnjeg korisnika.

Putem GPS uređaja

U slučaju ako je korisnik plaćene nacionalne putne mreže odlučio da koristi GPS uređaj, potrebno je da ima potpisan ugovor sa Pružaocem deklarisanih podataka (tzv. poverljivi podaci), koji je upisan u javno objavljeni spisak Agencije „Putna infrastruktura“. Sa svoje strane, Pružaoci deklarisanih podataka treba da imaju potpisan ugovor sa Nacionalnom službom za naplatu putarine (NDU), kojoj predaju generisane „sirove“ podatke sa GPS uređaja. Nakon obrade podataka, pružaoci usluga ih šalju Agenciji „Putna infrastruktura“. Naknada putarine za odgovarajuće vozilo se izračunava od strane Agencije „Putna infrastruktura“, a pružaoci usluga garantuju njihovo plaćanje od strane krajnjeg korisnika.

Maršrutna karta

Vlasnici i korisnici drumskih vozila sa ukupnom tehnički dozvoljenom maksimalnom masom većom od 3,5 tona, koji nemaju uređaje na vozilu ili GPS uređaje, mogu koristiti plaćenu putnu mrežu nakon kupovine maršrutne karte. Maršrutna karta se izdaje kada osoba koja želi da koristi plaćenu nacionalnu putnu mrežu označi početnu i krajnju tačku svoje maršrute, do četiri međutačke na ruti koja je određena, kao i tehničke karakteristike vozila (registarski broj, nacionalnost vozila, kategorija vozila, klasa emisije, broj osa u odnosu na put). Ova vrsta usluge je na osnovu pretplate. Maršrutna karta daje pravo korisniku na putu da izvrši jednokratno putovanje po maršruti koju je odredio.

Maršrutne karte mogu da se kupe od Agencije „Putna infrastruktura“, putem poznatih kanala za prodaju elektronskih vinjeta:

  • na kasama regionalnih službi za naplatu putarine – plaćanjem u gotovini, bankovnim karticama, uključujući i karticom za gorivo
  • na platnom terminalu – bankovnim karticama, uključujući i karticom za gorivo
  • elektronskim putem – na veb sajtu www.bgtoll.bg i putem mobilne aplikacije

Izdavanje maršrutne karte je uslovljeno prethodnim izračunavanjem i plaćanjem određene takse. Rok važnosti je 24 sata od trenutka aktiviranja i može se kupiti do 7 dana unapred, od strane registrovanih korisnika (registracija se izvršava putem elektronske pošte preko platforme za kupovinu maršrutne karte), ili do 24 sata unapred – od strane neregistrovanih korisnika.

Tarife i pokrivenost putne mreže

U vezi sa uvođenjem naplate putarine u Bugarskoj, Agencija „Putna infrastruktura“ (API) je u procesu određivanja kako tarifa, tako i putne mreže, za čije korišćenje je potrebna naplata takse. U tom cilju, API je potpisala ugovor sa Svetskom bankom, koja će pružiti konsultantske usluge za određivanje tarifa i pokrivenosti putne mreže za koju se plaća putarina. One će biti predložene za javnu raspravu i biće usvojene od strane Saveta ministara nakon prethodnog odobrenja i od strane Evropske komisije.

U narednim mesecima i do uvođenja naplate putarine, API će pružati dodatne informacije.