Од 1. марта 2020. године коришћење плаћених делова републичке путне мреже наплаћују се од стране друмских возила укупне технички дозвољене највеће масе веће од 3,5 тоне на основу пређеног пута. Путарине су замениле електронске вињете.

Износ путарине зависи од укупне технички дозвољене максималне масе возила, од његове еколошке категорије и броја осовина, као и од врсте пута – да ли су то аутопутеви, путеви прве или друге класе.

Пријављивање и плаћање пређених километара може се извршити на два начина: путем уговора са компанијом (а то jе Национални сервис провајдер) или путем мапе пута.

У првој опцији, компанија - Национални сервис провајдер обезбеђује уграђени уређај за сваки камион или аутобус, помоћу кога ће се пребрајати сегменти пута са путарином. Услови и учесталост плаћања зависе од клаузула у уговору.

У случаjу да моторно возило има GPS трагач и власник жели да се оваj уређаj користи и за наплату путарине, треба да провери да ли компанија која је обезбедила GPS трагач има уговор са националном компанијом за пружање услуга. Уколико постоји, може се закључити уговор о наплати путарине са надлежним предузећем. За коришћење уграђених уређаја и GPS трагача, информације дају АПИ-јеви партнери – национални провајдери услуга за наплату путарине. Регистар националних пружалаца услуга који имају уговоре са АПИ-јем налази се у одељку „О нама“ на сајту www.bgtoll.bg.

Мапа пута представља претплаћену услугу - превозник бира почетну и крајњу тачку раздаљине коју жели да пређе, као и до четири средња, по жељи. Возач мора пратити строго дефинисану руту и ​​имати 24 сата од тренутка активирања мапе руте да је заврши.

Више детаља и додатних информација – у одељку „Питања и одговори“ на сајту www.bgtoll.bg.

Категорије друмских возила за које се примењује наплата путарине:

  • Слике су илустративне.

Опције плаћања путарине

Друмска возила укупне технички дозвољене максималне масе веће од 3,5 тоне имају следеће могућности плаћања неопходних накнада приликом коришћења плаћене републичке путне мреже:

Преко GNSS уређаја уграђеног у возилу:

Обрачун путарине врши се помоћу уграђеног уређаја у возилу који генерише податке (декларације путарине) неопходне за обрачун доспеле накнаде. Податке обрађују Национални провајдери услуга наплате путарине (НДУ) или Европски провајдери електронских услуга наплате путарине (ЕУЕСТ Провидерс), са којима и корисник и правно лице које наплаћује путарину (Агенција за путну инфраструктуру - АПИ), имају закључене уговоре. Након обраде података, добављачи услуга (НДУ и ЕУЕСТ) их шаљу АПИ-ју. Доспелу накнаду за релевантно друмско возило обрачунава АПИ, а пружаоци услуга обезбеђују да је плаћа крајњи корисник.

Преко GPS уређаја:

У случају да се корисник плаћене републичке путне мреже определи за коришћење GPS уређаја, потребно је да има закључен уговор са Даваоцем декларисаних података (тзв. поверљивих података), који се налази на јавно објављеној листи Агенције за путну инфраструктуру. Са своје стране, Пружаоци декларисаних података морају имати уговор са НДУ-има, коме достављају „сирове“ податке које генерише GPS уређај. Након обраде података, добављачи услуга их шаљу АПИ-ји. Доспелу накнаду за релевантно друмско возило обрачунава АПИ, а пружаоци услуга обезбеђују да је плаћа крајњи корисник.

Мапа кретања на путу:

Власници и корисници друмског возила укупне технички дозвољене максималне масе веће од 3,5 тоне, који немају уграђене или GPS уређаје, могу користити плаћену путну мрежу након куповине мапе кретања на путу. Мапа кретања на путу се издаје када лице које жели да користи плаћену републичку путну мрежу назначи почетну и завршну тачку своје руте, до четири међутачке на изабраној траси, као и техничке карактеристике друмског возила (регистарски број, националност друмског возила, категорија моторног возила, емисиона класа, број осовина из података на Потврди о регистрацији дела И моторног возила). Ова врста услуге се плаћа унапред. Мапа кретања на путу даје право кориснику пута да једнократно путује на рути коју он одреди.

Мапе кретања на путу могу се купити у Агенцији за путну инфраструктуру путем познатих канала за продају електронских вињета:

• на благајнама регионалних управа за путеве - готовинским плаћањем, плаћањем картицом, укључујући и картицу за гориво;

• на терминалу за самофактурисање - плаћањем картицом, укључујући и картицу за гориво;

• електронски - са сајта www.bgtoll.bg и помоћу мобилне апликације.

Издавање рутне картице условљено је претходним обрачуном и плаћањем доспеле путарине. Важи 24 сата од момента активације и може се купити до 7 дана унапред од стране регистрованих корисника (регистрација се врши преко електронске поште преко платформе за куповину рутне картице) или два дана унапред од стране нерегистрованих корисника ( за данас или до сутра до 23:59).

Тарифе и покривеност путном мрежом

Одлуком Савјета министара број 495 о измјени тарифе путарине за прелазак и коришћење републичке путне мреже, повећање путарине планирано од 01.01.2023. године одложено је за 01.07.2023.

Следеће путарине ступају на снагу 1. јула 2023. године:

Друмска превозна средства

Плаћена путна инфраструктура

Цена путарине лв./км

АМ

I-ва класа

II-а класа

Теретни аутомобил преко 3,5 т. –

до 12 т.

ЕУРО VI, EEV

0,10

0,06

0,04

ЕУРО V

0,11

0,07

0,05

ЕУРО III и IV

0,12

0,07

0,05

ЕУРО 0, I, II

0,13

0,09

0,07

 

 

 

 

 

Теретни аутомобил преко 12 т. са

 2 – 3 осовине

ЕУРО VI, EEV

0,26

0,22

0,19

ЕУРО V

0,27

0,24

0,21

ЕУРО III и IV

0,28

0,24

0,21

ЕУРО 0, I, II

0,30

0,25

0,23

 

 

 

 

 

Теретни аутомобил преко 12 т.

са 4 и више осовина

ЕУРО VI, EEV

0,35

0,32

0,29

ЕВРО V

0,36

0,33

0,30

ЕУРО III и IV

0,37

0,35

0,32

ЕУРО 0, I, II

0,43

0,39

0,37

 

 

 

 

 

Друмска превозна средства намењена превозу путника са преко 8 (осам) седишта, не рачунаjући седиште поред возача, до 12 т.

ЕУРО VI, EEV

0,04

0,03

0,02

ЕУРО V

0,05

0,04

0,03

ЕУРО III и IV

0,06

0,05

0,04

ЕУРО 0, I, II

0,08

0,07

0,05

 

 

 

 

 

Друмска превозна средства намењена превозу путника са преко 8 (осам) седишта, не рачунаjући седиште поред возача, преко 12 т.

ЕУРО VI, EEV

0,05

0,04

0,03

ЕУРО V

0,06

0,05

0,04

ЕУРО III и IV

0,07

0,06

0,05

ЕУРО 0, I, II

0,09

0,08

0,06

 

За коришћење плаћене путне инфраструктуре друмским возилима преко 3,5 т, коjа користе алтернативно гориво као једини извор енергиjе, плаћа се накнада за пређени пут - путарина, у износу од 50 одсто вредности утврђене за одговараjућу врсту друмског превозног возила за категорију ЕВРО VI, ЕЕV.  

Одлуком Савјета министара број 110 од 20.02.2020. године усвојена је Листа републичких путева за које се наплаћује путарина.

У циљу смањења случајева неслагања између података које је пријавио корисник мреже путева са наплатом путарине и података на Потврди о регистрацији моторног возила Првог дела, корисници мреже путева са наплатом путарине податке за друмска возила преко 3,5 тоне пријављују како следи:

за теретно возило (камион) преко 3,5 тоне - до 12 тона;

за теретно возило (камион) преко 12 тона са 2 осовине;

за теретно возило (камион) преко 12 тона са 3 осовине;

за теретно возило (камион) преко 12 тона са 4 осовине;

за теретно возило (камион) преко 12 тона са 5 и више осовина.

Корисници декларишу укупан број осовина које имају друмска возила, наводећи број осовина вучног возила плус број осовина вученог друмског возила (приколице).

КОНТРОЛА

У случају да се возило креће по плаћеној путној мрежи без претходно купљене мапе кретања на путу за одговарајући део или да није опремљено уграђеним уређајем или важећим GPS трагачем, или исти нису укључени и не преносе податке у реалном времену, електронски систем евидентира и пријављује овај прекршај. Возач је дужан да стане на сигнал мобилне наплатне контроле, у складу са чл. 167а, ст. 2. тачка 1. Закона о саобраћају на путевима.

Контролни органи нуде плаћање компензационе накнаде, што се може извршити на лицу места банковном картицом преко ПОС терминала. Плаћање такве накнаде омогућава прекршиоцу да избегне административну казну за одређени прекршај.

Износ компензационих накнада:

Теретно возило (камион) преко 3,5 т до 12 т

 

150 лв.

77 еура

Теретно возило (камион) преко 12 т са 2-3 осовине

 

450 лв.

230 еура

Теретно возило (камион) преко 12 т са 4 или више осовина            

 

750 лв

383 еура

Друмско превозно средство за превоз путника

са више од 8 седишта до 12 т

 

150 лв.

77 еура

Друмско превозно средство за превоз путника

са више од 8 седишта преко 12 т                

150 лв.

77 еура

 

Ако возач одбије да плати компензациону таксу, саставља се акт о утврђивању административног прекршаја. Тада он мора да плати такозвану максималну путарину да би могао да настави својим путем. Износ зависи од укупне технички дозвољене максималне масе возила и његове еколошке категорије.

Компензаторна такса се у том случају може платити у року од 14 дана банковним трансфером, а при томе обавезно у налогу за плаћање мора бити наведен број АУАН-а. Ако се ни то не деси, прекршилац добија кривичну пресуду и дугује новчану казну.

У недостатку декларисаних података помоћу којих се може утврдити пређени пут, казна за возача је 1.800 лева, а за лажно декларисане податке – на пример покушај преваре са емисионом класом, категоријом или бројем осовина возила, казна за власника је 2.500 лв.

Електронски систем аутоматски детектује прекршаје и, ако вас не заустави контрола путарине на путу, власник возила добија електронски рачун поштом. Има рок од 14 дана да плати компензациону таксу банковним трансфером. Ако се то не догоди, наплаћује се новчана казна и одговарајућа максимална наплата путарине.