Од 16. августа 2019. године, за прелаз преко путне мреже власник или корисник возила са укупном масом већом од 3,5 тона треба да плати путарину за коришћење путне мреже на даљину уместо вињету, коју је до сада плаћао. Уплаћивање ТОЛ путарине даје право возило, за које је путарина уплаћена да путује одређену раздаљину између две тачке на путу. Иста се одређуje у зависности од техничких карактеристика на путу или на делу пута, од удаљености, од категорије возила, броја осовина и његових еколошких карактеристика и одређује се за сваки део пута.

Категорије возила за које ће се ово наплаћивање примењивати после 16. августа 2019.

 

ТОЛ производи

Путна возила са укупном техничком дозвољеном максималном масом већом од 3,5 тоне имају две опције наплаћивања приликом коришћења путне мреже:

ТОЛ путарина (на основу раздаљине на бази GNSS уређаjа)

Овај производ је погодан за путничка возила преко 3,5 тоне која имају честе или редовне путарине за плаћање по градовима.
Механизам рачуноводства за потребе путарине је уређај монтиран у возилу који шаље податке неопходне за израчунавање података. Подаци се шаљу у сервис провајдера за електронску наплату путарине, са којим корисник има уговор за електронску наплату путарине. Исти обрађује примљене податке, припрема и шаље изјаву о путарини (декларација о ТОЛ путарини) Агенцији друмске инфраструктуре коjа управља електронским системом за прикупљање путарине. Агенција "Путна инфраструктура" наплаћује накнаду од провајдера сервиса за електронску наплату путарине, јер односи у вези са плаћањем од стране крајњег корисника су регулисани уговором закљученим између њих.

Уколико корисник наплатне мреже није инсталирао уређаj, већ jе инсталирао другу врсту система за праћење добијених од глобалног навигационог сателитског система података, подаци такође могу послати добављачи декларисаних података са којима потрошач има уговор са даваоцем услуга за електронску наплату путарине или директно лицу, коjе прима путарину, који би након даље обраде израчунали провизију. У том случају, накнада се наплаћује директно кориснику путне мреже, при чему испоручилац декларисаних података нема обавеза у вези са прикупљањем путарине.

Мапа маршрута

Овај производ је погодан за путничка возила преко 3,5 тоне са "повременим" (појединачним) путовањима.

Власници и корисници возила са укупном максималном масом преко 3,5 тона, коjи немаjу уграђених уређаја или система за сателитско позиционирање и уговор са провајдером сервиса за електронску наплату путарине, односно лица која обављају делатност као добављач пријављених података, може користити плаћену путну мрежу након куповине мапе маршрута. Мапа маршрута је ТОЛ производ на основу пређене дистанце у датом временском периоду за који је важећа. Мапа маршрута се издаје у аконтацију ТОЛ путарине, тако што омогућава неком од возилагоре наведених категорија, да пређе једном растојање у оквиру наплатне мреже од почетка до краја, са додатним тачкама, унапред одређеним од стране корисника, коje не могу бити више од четири.

Мапе маршрута могу се купити на неколико начина:

- на продајним местима / у продајним пунктовима - готовинским плаћањем, картицом, укључујући и картицу горива
- на терминалу за самосталну уплату - плаћањем картицом, укључујући и картицу за гориво
- електронским путем

Издавање путне карте је предмет предходног обрачуна и плаћања доспелих путарина. Корисник путева мора бити регистрован да би купио путну карту, али није обавезан да потпише уговор са пружаоцем услуга који се односи на електронску наплату путарине.

Тарифе и покривеност путне мреже

У вези са увођењем ТОЛ путарине у Бугарској, Агенција „Путна инфраструктура“ (АПИ) је у процесу одређивања тарифа и путне мреже за коју ће се наплаћивати ТОЛ путарина. У ту сврху, АПИ је потписала уговор са Светском банком, која ће понудити консултантске услуге за утврђивање тарифа и покривеност мреже путарине. Они ће бити понуђени на јавну расправу и биће прихваћени од стране Већа министара након претходне сагласности Европске комисије.

У наредним месецима и са увођењем ТОЛ путарине  од 16. августа 2019., АПИ ће пружити додатне информације.