Национално управљање

Национално управљање је специјализована јединица код Агенције за путну инфраструктуру, успостављена у вези са предстојећим увођењем електронског система прикупљања  путарине за возила са укупном технички дозвољеном максималном масом преко 3,5 тоне (тол) на основу времена за путничка возила са укупном технички дозвољеном максималном масом до или једнаке 3,5 тоне (електронска вињета).

Национално управљање има неколико функција углавном везаних за рад и одржавање електронског система, контролу и наплату путарине.

Територијална организација научних и техничких савеза: