Питања и одговори

ТОЛ Услуга

Од 1. марта 2020. Агенција за путну инфраструктуру нуди мапе пута путем следећих канала:

• на шалтерима регионалних путева - плаћањем у готовини и картицама

• на терминалу само-пуњењем - плаћањем картицом, укључујући картице за гориво „Шел Бугарска“

• електронским путем - са веб странице www.bgtoll.bg и мобилне апликације BGTOLL

Могуће је плаћање банковном картицом или картицом за гориво - на терминалу за само пуњење и путем интернета на адресу www.bgtoll.bg, на мобилној апликацији, или у готовини - у канцеларијама регионалних одељења за путеве или на шалтерима следећих граничних контролних прелаза: Гранични прелаз Калотина, контролни прелаз Капитан Андреево, контролни прелаз Кулата, Дунавски мост - Русе, Дунав мост - Видин, контролни прелаз Силистра, контролни прелаз Станке Лисичково и контролни прелаз Илинден.

Мапа пута важи 24 сата од тренутка активације и може је купити до 7 дана унапред од стране регистрованих корисника (регистрација је путем е-меjла преко платформе за куповину путних карата), а нерегистровани корисници за данас или до 23:59 сати за наредни дан.

Корисник аутоматски ће добити идентификациони број мапе пута на електронску адресу коjу наведе, исто тако ће одмах добити информациjу о самом путу.

Уређаје на возилу нуде национални пружаоци услуга за електроничку наплату путарине, који имају уговоре на снази са Агенциjом за путну инфраструктуру и постигли су интероперабилност с електронским системом. Две компаније за националну испоруку услуга постигле су интероперабилност са системом електронског наплате путарине. Они су декларисани у јавном регистру у секцији "Регистри"

https://www.bgtoll.bg/sr/o-nama/registri

Ако корисник путне мреже има GPS уређај, нема потребе да инсталира уређај на возилу. У овом случају се GPS подаци шаљу од декларисаног добављача података са којим корисник има уговор, националном провајдеру услуга са којим Атенциjа за путну инфраструктуру има уговор. У ту сврху, међутим, добављач декларисаних података мора да буде укључен у списак Агенције за путну инфраструктуру који се води на www.bgtoll.bghttps://www.bgtoll.bg/za-nas/registri. Даваоци декларисаних података са своје стране морају имати уговор са НДУ-ом на који достављају генерисане „сирове“ податке са GPS уређаја. Након обраде података, даваоци услуга их шаљу у Атенциjу за путну инфраструктуру. Доспелу накнаду за одређено возило израчунава Атенциjа за путну инфраструктуру, а пружаоци услуга гарантују уплату од стране крајњег корисника.

Накнада за коришћење плаћених деоница државне путне мреже на основу пређеног пута израчунава се према тарифи коју је усвојио Савет министара. Наплата се утврђује на километражу.

Декретом бр. 24 од 20. фебруара 2020. измењена је Тарифа накнада за пролазак и коришћење државне путне мреже, усвојена Декретом бр. 370 Савета министара 2019. године.

Овде можете видети износ путарина (тол такса).

На сајту, у одељку "Тол", можете пронаћи тол калкулатор, уз помоћ којег можете израчунати цестарину која се плаћа на одређеној релацији.

Ако возило путује мрежом са плаћеним путем без унапред купљене мапе пута за одговарајући одељак или није опремљено уграђеним уређајем или важећим GPS  уређајем, или нису укључени и не преносе податке у реалном времену, електронски систем ће известити ово кршење. Возач је дужан да заустави возило када мобилни контрол  сигнализира, према чл. 167а, ст. 2. тачка 1. Закона о друмском саобраћају.

Контролни органи нуде плаћање компензационе таксе која се на лицу места може извршити банковном картицом преко ПОС терминала. Плаћање омогућава прекршиоцу да избегне административне казне за конкретно кршење.

Ако возач одбије да плати компензациону накнаду, њему се издаје акт о прекршају. Он мора платити тзв. максималну путарину за наставак путовања. Величина зависи од укупне технички дозвољене максималне масе возила и његове еколошке категорије.

У таквом случају компензациона накнада може се платити у року од 14 дана банковним трансфером, као обавезан у налогу за плаћање назначен је АУАН број. Ако се то не догоди, возач добија казну и казниће се новчаном казном.

У недостатку декларисаних података за утврђивање пређеног пута, казна за возача износи 1800 лева, а за погрешно декларисане податке - на пример, покушај варања са емисијском класом, категоријом или бројем осовина оптерећења возила, новчана казна за власника возила је 2500 лева.

Електронски систем утврђује прекршаје аутоматски и ако вас не заустави контролни орган на путу, власник возила добит ће поштом електроничко обавештење. У року од 14 дана возач мора да плати компензациону накнаду банковним трансфером. Ако то не учини, доћи ће до новчане казне и одговарајуће максималне путарине (тол таксе).

Износ компензационих накнада је:

Теретни аутомобил изнад 3,5 т до 12 т

150 лв.

77 еуро

Теретни аутомобил изнад 12 т с 2-3 осовине

450 лв.

230  еуро

Теретни аутомобил изнад 12 т с 4 и више осовина

750 лв.

383  еуро

Путничко возило за транспорт путника са више од 8 места до 12 т

150 лв.

77  еуро

Путничко возило за транспорт путника са више од т 8 места изнад 12 т

150 лв.

77  еуро

 

Плаћање компензационе накнаде омогућава да се избјегне административна казна за специфични прекршај - кретање по плаћеној путној мрежи без мапе пута за дотични део или без уграђеног уређаја, који преноси важеће податке о пређеним деловима путарине.

Накнада за компензацију може се платити банковном картицом ако је возач коjи jе извршио прекршаj заустављен ради провере од стране тол контрола на путу или банковним трансфером ако је возач коjи jе извршио прекршаj добио акт за утврђивање административног прекршаја.

У случају да је накнада извршена након издавања електронског листића, власник возила мора у платном налогу навести број листића. Поновно плаћање се врши искључиво банковним преносом.

Национални рачун за путарину за обрачун банковних трансфера санкција jе:

 

Банка БНБ

IBAN: BG50BNBG 96613100165801

BIC: BNBGBGSD 

Ако возач одбије да плати компензациону накнаду, сачињава се акт о утврђивању административног прекршаја. Он мора платити тзв. максималну путарину (тол таксу) за наставак путовања. Величина зависи од укупне технички дозвољене максималне масе возила и његове еколошке категорије.

Максималне величине путарине:

Друмска возила у БГН:

 

Друмска (путничка) возила

У левима

Теретни аутомобил

изнад 3,5 т – до 12 т

ЕУРО VI, EEV

27,00

ЕУРО V

27,00

ЕУРО III и IV

34,00

ЕУРО 0, I, II

48,00

 

   

Теретни аутомобил

изнад 12 т с 2 – 3 осовине

ЕУРО VI, EEV

71,00

ЕУРО V

82,00

ЕУРО III и IV

102,00

ЕУРО 0, I, II

146,00

 

   

Теретни аутомобил

изнад 12 т с 4 и више осовине

ЕУРО VI, EEV

119,00

ЕУРО V

133,00

ЕУРО III и IV

167,00

ЕУРО 0, I, II

242,00

 

   

Друмска возила намењена за превоз путника са више од 8 седећих места, искључујући возачко седиште, до 12 т

ЕУРО VI, EEV

24,00

ЕУРО V

31,00

ЕУРО III и IV

38,00

ЕУРО 0, I, II

49,00

 

   

Друмска возила намењена за превоз путника са више од 8 седећих места, искључујући возачко седиште, изнад 12 т

ЕУРО VI, EEV

24,00

ЕУРО V

31,00

ЕУРО III и IV

38,00

ЕУРО 0, I, II

49,00

 

Ако возач одбије да плати компензациjску надокнаду на путу, добиће акт за утврђивање административног прекршаја. У том случају рок да плати компензацијску накнаду преко банке jе 14 дана. Он мора платити тзв. максималну путарину за наставак путовања.

Ако возач не плати компензациjску накнаду у року од 14 дана, добиће потврду о казни и новчану казну.

У недостатку декларисаних података за утврђивање пређене удаљености, казна за возача износи 1800 лева, а за погрешно декларисане податке - на пример, покушај варања са емисијском класом, категоријом или бројем осовина оптерећења возила, новчана казна за власника возила је 2500 БГН.

Ако је власник возила у кршењу добио електроничку потврду, има рок од 14 дана да уплати накнаду за компензациjу банковним преносом. Ако то не учини, електронски листиħ ће ступити на снагу и донети новчане казне.

 

ОПШТА ПИТАЊА

У Бугарској се  2019. године уводе е-вињета и порез као савремени начин за прикупљање накнаде за употребу  путне мреже. На тај начин се генеришу потребна финансијска средства, која се потом користе за развој постојећих и нових путева, укључујући и безбедност на путевима.
Систем наплате путарине се заснива на савременим технологијама које омогућавају погодан начин за плаћање и спровођење контроле без ометања слободног кретања возила.
Систем уводи поштен и европски модел фактурисања.

 

Од 1. јануара 2019. године у Бугарској ступа на снагу употреба електронске вињете за коришћење националне путне мреже. Цене е-вињета остају непромењене за сва возила. Од 2019. године уведена је викенд вињета за путничке аутомобиле. Ступањем на снагу е-вињете није потребнодржати налепницу на ветробранском стаклу на возилу. Након инспекције од стране надзорних органа возачи нису обавезни да поднесу документ којим се потврђује да су купили вињету.

За обављање наплату путарине Агенција „Путна инфраструктура“ (АПИ) управља системом за електронску наплату путарине. Систем је комбинација техничких средстава и поступака по којима се продаја обавља, такође се врши валидација и контрола регулисане употребе путне мреже

 

Papirne vinjete, koje su važeće i tokom 2019. godine, ostaju važeće do isticanja njihovog roka. Nalepnica sa vinjetom treba da ostane zalepljena na prednjem staklu do isticanja roka vinjete, kako bi mogla biti proverena od strane kontrolnih organa.

За аутомобила + приколице/камп приколице преко 3,5 тоне укупне тежине, куповина е-Вињету Категорије 3 је обавезна. Рок важења вињете за приколице/камп приколице може бити различити од рок важења вињете за аутомобил.

Надлежна контролна тела проводе верификацију плаћања вињете провером постојања правилно генерисане и важеће електронске вињете у електронском систему према Закону о путевима чл.10а (5), тако да корисници нису обавезни да доставе издату електронску вињету или потврду о извршеној уплати.

Према „Закону о путевима“:

Накнада за вињету се плаћа за следећа возила са техничком дозвољеном масом до 3,5 тона:
• моторна возила са најмање четири точка и намењена су за превоз путника;
• моторна возила са најмање четири точка и намењена су за превоз робе;
• теренска (off-road) возила.

Путничка возила намењена за вучу полуприколице сматрају се друмским возилима намењеним за превоз робе са више од 2 осовине, без обзира на број осовина и да ли је полуприколица прикључена или не.
Када се путно возило вози са приколицом и где укупна технички дозвољена маса комбинације прелази 3,5 тоне, додатна вињета ће се платити за приколицу за исту категорију путног возила.

 

Према „Закону о путевима“:

Е-вињету не плаћају особе са 50 и више од 50 процената смањене радне
способности, као и особе или породице које имаjу децу са трајним инвалидитетом до 18 година и до средњег образовања, али не касније од 20 година. Овим особама издаје се бесплатна електронска вињета која важи годину дана.

Вињету не плаћају  возила са мање од 4 точка, као ни трактори и приколице трактора и остала самоходна опрема регистрована за рад у складу са Законом о регистрацији и контроли пољопривредне и шумарске опреме.
Путничка возила Министарства унутрашњих послова, Службе националне безбедности, Агенције за државну сигурност, Хитне медицинске помоћи и Војске такође не плаћају вињету.

 

Анексом бр. 2 уз тачку 2. Одлуке Савета министара бр. 959 / 31.12.2018. Списак републичких путева за које се наплаћује накнада за коришћење путне инфраструктуре - 

dv.parliament.bg/DVPics/2019/3_19/3_19_pril.pdf

Мапу путева за које је неопходно коришћење е-вињете можете погледати овде.

 

 

 

У случају да нисте платили вињету за коришћење плаћене путне мреже, онда сте прекршилац и добићете казну за то.
Кршење правила се утврђује путем електронског система и  фиксних и мобилних камера зНационалне ТОЛ управе. Контрола уплате вињете ће вршити орган Министарства унутрашњих послова и Управа Царина у тренутку када возило напушта територију Бугарске преко граничног прелаза.
На путевима Бугарске ће радити скоро 300 фиксне камере и 105 аутомобила, који ће вршити константну контролу , читајући регистарски број аутомобила и проверу о плаћеној путарини - електорнској вињети.

 

Контролу плаћања вињете врше органи државне управе, Министарство унутрашњих послова и Управа Царина у тренутку када путно возило напусти Бугарску преко граничног прелаза.

Не, увођење компензацијске накнаде не поништава новчане казне.
Сви возачи, власници или корисници возила који користе путну мрежу, а који нису платили накнаду за коришћење националне путне мреже (е-вињете или путарине) крше закон и треба да плате новчану казну.
У супротном ће бити састављен акт за успостављање административног прекршаја на основу којим је изречена новчана казна. Ако учинилац плати новчану казну у року од 14 дана од дана доношења акта о оснивању административног прекршаjа, исти ће бити ослобођен од административне одговорности, а неће добити новчану казну у знатно већем износу.

 

Компензацијска накнада уведена је 31.01.2017. у Закон о путевима, а изменама у Закону о превозу и друмском саобраћају које ступају на снагу од почетка 2019. године, иста је предвиђена да делује као механизам за ослобађање од одговорности за административни прекршаj приликом употребе плаћене путне мреже.
Могућност добровољног плаћања накнаде за компензацију, са једне стране, има за циљ да повећа наплату накнаде коришћења путне мреже, а са друге - компензацијска накнада омогућава починиоцу да накнадно плати већи износ са закашњењем и на тај начин се ослобађа наметања санкција и сродних мера.

 

Компензацијска накнада се може платити:
• приликом провере на путу од стране контролних органа националних власти. Иста може бити плаћена само и једино картицом преко ПОС терминала, којим ће бити опремљени мобилни тимови Националних органа.
• на граничним прелазима биће омогућено и плаћање у готовини, узимајући у обзир чињеницу да возило може да  напусти земљу тек након уплате.
Корисник плаћене путне мреже има могућност да уплати накнаду путем банке, као и у продајним пунктовима - у готовини или картицом.

Након инспекције службеника МУП-а на путу, накнада  се НЕ може платити.

У случају да би возач одбије да плати ту компензаторијиску накнаду, онда бити састављена административна казна, која ће бити у износу те компензаторијиске накнаде  и возач има могућност да то плати путем банке у року од 14 дана. С претпоставком да возач не плати новчану казну у року од 14 дана, онда ће бити кажњен да плати 300 лева за путничко возило и 1800 лева за друмско возило са укупном техничком дозвољеном максималном масом већом од 3,5 т.
Возач, који није платио компензаторијиску накнаду и је састављена административна казна, да би наставио, мора да плати:
    - за друмско возило - вредност викенд винете - 10 лева.
    - за друмско возило са укупном техничком дозвољеном максималном масом већом од 3,5 тона мора да плати вредност недељне вињете и то је једини начин да продужи даље. Плати се једино путем картице.
Да би возач платио компензаторијиску накнаду кад је прекршај извршен или у року од 14 дана после административне казне, онда му се не изриче новчана казна, која је у износ већи од те накнаде.

Новчана казна може бити плаћена путем банке.

Рачун Националног уреда, за наплату путарине, за плаћање санкција банковним преносом

 

НАБАВКА И ПЛАЋАЊЕ Е-ВИЊЕТЕ

Prilikom kupovine elektronske vinjete bankovnim transferom potrebno je tehnološko vreme za obrađivanje uplate, kao kod svih bankovnih transfera. Zbog toga, vozači koji žele da plate elektronsku vinjetu bankovnim transferom, treba to da urade najmanje tri radna dana pre putovanja, a ovaj rok je važeći pod uslovom da je u platnom nalogu ispravno upisan PAY broj uplate i da je uplaćena odgovarajuća suma, izračunata u PAY broju.

U polju „svrha uplate“ na platnom nalogu upisuje se jedino i samo trinaestocifren PAY broj, koji se generiše prilikom registracije e-vinjete. /bez intervala i drugih informacija/.

Na primer: PAY1901198888888

Za svaki generisani PAY broj se priprema zasebni platni nalog. Obraćamo vam pažnju da se platni nalozi obrađuju automatski i zbog toga sve informacije treba da budu pravilno popunjene.

Kao primalac se upisuje API ili Agencija „Putna infrastruktura”.

Plaćanje e-vinjete platnom karticom ili u gotovini se obrađuje do pet minuta u sistemu. Vozači koji su kupili elektronsku vinjetu mogu proveriti da li je vinjeta važeća klikom na dugme „Provera vinjete” na veb-sajtu bgtoll.bg.

Uputstva za bankovni transfer

Prilikom kupovine e-vinjete, odgovornost za popunjavanje ispravnih informacija snosi vlasnik ili korisnik automobila.

U čl.5, st.3 Naredbe o uslovima, redu i pravilima o izgradnji i funkcionisanju mešovitog sistema za naplatu različitih kategorija vozila na osnovu vremena i na osnovu pređenog rastojanja, piše: „Odgovoornost za nepravilno deklarisane podatke o registarskom broju vozila, njegovoj kategoriji ili periodu važenja takse vinjete snosi vlasnik ili korisnik vozila, dok se u slučaju nepravilno deklarisanih podataka smatra da za to vozilo nije plaćena taksa za vinjetu.”

Agencija „Putna infrastruktura” i Nacionalna uprava putarina ne snose odgovornost u slučaju pogrešno upisanih informacija.

Prilikom kupovine na veb-sajtu www.bgtoll.bg, terminal za plaćanje i mobilna aplikacija sistema zahtevaju u završnom koraku proveru upisanih informacija. Pozivamo korisnike koji kupuju e-vinjetu da, pre nego što potvrde plaćanje, pažljivo pregledaju i provere upisane informacije

Увођење симбола из регистрационог броја путних возила приликом куповине електронске вињете или маршрутне карте путем веб странице, мобилне апликације или терминала за само пуњење треба да буде обављено и латиницом и ћирилицом, под условом да исти визуелно у потпуности одговарају симбола у регистрационом броју. При писању броја уносе се само слова и бројеви. Симболи слова регистарског броја пишу се великим словима.

У случају да регистарски број садржи цртицу, тачка или размак, они се не уносе. Изузетак су посебна слова словних знакова, као што су Ü, Ö, Ä, Č, Š, Ž, Ć, Đ, у чијем исписивању мора имати потпуну подударност између симбола који се користе у процесу увођења и регистарског броја одговарајућег путног возила.

Симболи 0 (нула) и О (слово О) нису узајамно заменљиви. За цифру од броја мора се написати 0 (нула), а за слово – „О“.

Примери: 

Тачно

Нетачно

СВ0000НР

SV0000NR

ОВ0000ВТ

OV0000VT

ВР0000РВ

VR0000RV

1АВС003

1-АВС-003

07D37058

07.D.37058

АА000АА

АА  000АА

АÖSU700

АОSU700

LE059ŠN

LE059SN

0В0032ВТ

ОВ0032ВТ

Електронске вињете можете купити на неколико начина који су погодни за кориснике националне путне мреже:
- преко Интернета на страници web.bgtoll.bg ;
- преко мобилне апликације
- од свих терминала за самосталну уплату у малопродајним објектима и регионалним управама АПИ (Агенција „Путна инфраструктура“);
- на благајни у малопродајним објектима и регионалним управама АПИ (Агенција „Путна инфраструктура“);

 

Куповином преко интернет странице web.bgtoll.bg и коришћењем мобилне апликације плаћање можете обавити картицом.

Плаћање у готовини је могуће само у случајевима када е-вињету купујете на благајни у продајним пунктовима и у регионалним управама АПИ. У пунктовима за продаjу такође можете да платите картицом, укључујући и картицу за гориво.

Плаћање е-вињета се може вршити и путе, банке. За то је најпре потребно купити е-вињету преко интернет странице web.bgtoll.bg и плаћање путем банке у поље „основа за плаћање“ морате уписсати идентификациони број генерисане е-вињете.

 

Приликом куповине е-вињету преко интернет странице www.bgtoll.bg/sr/ и мобилне апликације, након последњег корака, на екрану се генерише потврда успешне куповине.
Иста информација ће бити послата и на наведену е-меjл адресу.
Приликом куповине е-вињете на продајном месту или у регионалној установи на путу АПИ, као и на самоуслужном терминалу, биће генерисана потврда о издавању е-вињету.
Ова потврда, као и потврда успешне куповине, ни су службени папири и нисте дужни да их поднесете службеницима који врше контролу на путу.
На саjту www.bgtoll.bg/sr/ и на терминалу се може проверити валидност купљене е-вињете у свако доба.

 

 

 

Када купујете е-вињету, одговорност за попуњавање исправних информација има лице, које упише податке. Приликом куповине са веб странице www.bultoll.bg, терминала и мобилне апликације, систем захтева провере уписаних података као коначни корак. Молимо кориснике који купују е-вињету да пажљиво прегледају и потврде информацију коју уносе пре него што коначну изврше и потврде уплату.
Агенција за путну инфраструктуру и Национално руководство за управљање путевима нису одговорни за нетачно унете податке.

 

 

 

Према Закону о порезу на додатну вредност, путарине (е-вињета и путарина) су државне таксе на који се не плаћа ПДВ.
Тарифе е-вињета и ТОЛ накнаде су једнаке без обзира на то како су купљене - са интернет странице www.bultoll.bg, мобилне апликације, терминала или у благајни на продајним пунктовимаи регионалних канцеларија за путеве АПИ.

 

 

КОНВЕРЗИЈА НАЉЕПНИЦЕ ПАПИРНЕ ВИЊЕТЕ У Е-ВИЊЕТУ

Фиш (Електронски прекршајни налог)