Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" бр. 20969 од 18.12.2018 је регистрован INTELLIGENT TRAFFIC SYSTEMS AD као Национални добављач услуга (НДУ).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" бр. 21578/19 од 18.03.2019 је регистрован Teletoll AD као Национални добављач услуга (НДУ).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" бр. 22130/19 од 16.05.2019 је регистрован CONCORD SMART INFRASTRUCTURE AD као Национални добављач услуга (НДУ). 

  • www.digitoll.bg  
  • email: info@digitoll.bg
  • phone: +359 895 210030 
            +359 895 210040 
            +359 895 210050

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" бр. 22932/19 од 09.08.2019 је регистрован ICOM Ltd као Национални добављач услуга (НДУ). 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" №  23745/19 од 12.11.2019 је уписан TOLL BG Ltd као Добављач декларисаних података (ДДП). 

                +359 885 122 722

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" № 23747/19 од 12.11.2019 је уписан DAK-22 Ltd као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" №23820/19 од 20.11.2019 је уписан Locator BG Ltd као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" №24190/19 од 17.12.2019 је уписан Cast Engineering Ltd као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" №24305/19 од 30.12.2019 је уписан Icom Ltd као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" №24392/20 од 16.01.2020 је уписан iTrack Ltd као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" №24393/20 од 16.01.2020 је уписан Alan Telecom Ltd као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" №24436/20 од 23.01.2020 је уписан ST Innovation Ltd као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" №24568/20 од 10.02.2020 је уписан GPS Systems Bulgaria Ltd као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" №24469/20 од 29.01.2020 је уписан Ravena Ltd као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" №24569/20 од 10.02.2020 је уписан Advanced GPS Technology Ltd као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" №24568/20 од 10.02.2020  је уписан I-CELL KFT Ltd као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" №24585/20 од 18.02.2020 је уписан Dill-Soft Ltd као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" №24611/20 од 20.02.2020 је уписан GPS Bulgaria Ltd као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" №24617/20 од 21.02.2020 је уписан Tolltickets GmbH као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" №24655/20 од 25.02.2020 је уписан GPS-services Ltd као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура" №24702/20 oд 28.02.2020 је уписан ETA Automatizari Industriale SRL  као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура"  №24693/20 oд 28.02.2020 је уписан GPS Control Ltd  као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура"  № 24767/20 од 10.03.2020 је уписан e-track Informatika Kft  као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура"  № 25063/20 од 22.04.2020 је уписан Roadly Ltd  као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура"  № 25200/20 од 07.05.2020 је уписан Electroninvest LTD као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура"  № 26144/20 од 14.09.2020 је уписан  SC CARGO TRACK SOLUTIONS SRL као Добављач декларисаних података (ДДП).

 

Са Одлуком Управног одбора Агенције "Путна инфраструктура"  № 26453/20 од 27.10.2020  је уписан  ITS Protection Biztonságtechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. као Добављач декларисаних података (ДДП).

Одлуком управе за АПИ № 23623/19 од 18.11.2019 је одређен Shell Bulgaria Ltd као добављач картица за гориво којим се може плаћати путарина.

Одлуком управе за АПИ № 24807/20 од 18.03.2020 је одређен UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG /UTA/ као добављач картица за гориво којим се може плаћати путарина.