Слободне позиције

У вези са увођењем е-вињете и наплаћивање ТОЛ накнаде, Код Агенциjе за путну инфраструктуру формира се посебна јединица Националног руководства за управљање коje даje оглас за службенике. Можете пронаћи информацију о профилу тражених стручњака и слободним радним позициjама на

- Веб страници АПИ у одељку "Листа за службенике"
- У АПИ профилу на www.Jobs.bg
- У административном регистру ИИСДА (Интегрисани информациони систем државне управе)