Како могу да платим компензациjску накнаду или новчану казну?

Како могу да платим компензациjску накнаду или новчану казну?

Компензацијска накнада се може платити:
- приликом контроле на путу од стране контролних органа. Иста се може платити само картицама на ПОС терминалу, којим ће бити опремљени мобилни тимови итд.
- на граничним прелазима може да се плати у готовини, узимајући у обзир чињеницу да путно возило може напустити земљу тек након плаћања.

Корисник плаћеног путне мреже је у стању да плати компензациjску накнаду путем банке, као и на продајним пунктовима- у готовини или платним картицама.

Након инспекције службеника МУП-а на путу, НЕ се може платити компензациjска такса на лицу места.
.. У случају да би возач одбије да плати ту компензаторијиску накнаду, онда бити састављена административна казна, која ће бити у износу те компензаторијиске накнаде  и возач има могућност да то плати путем банке у року од 14 дана. С претпоставком да возач не плати новчану казну у року од 14 дана, онда ће бити кажњен да плати 300 лева за путничко возило и 1800 лева за друмско возило са укупном техничком дозвољеном максималном масом већом од 3,5 т.

Возач, који није платио компензаторијиску накнаду и је састављена административна казна, да би наставио, мора да плати:
    - за друмско возило - вредност викенд винете - 10 лева.
    - за друмско возило са укупном техничком дозвољеном максималном масом већом од 3,5 тона мора да плати вредност недељне вињете и то је једини начин да продужи даље. Плати се једино путем картице.

Новчана казна може да се плати путем банке.