Цена вињета је умањена за 10% од 1. јануара 2023.

Цена вињета је умањена за 10% од 1. јануара 2023.

9 January 2023

Извор: Цена вињета је умањена за 10% од 1. јануара 2023.

Од 1. јануара 2023. године и код нас ступају на снагу нове цене вињета. Измена је донета Уредбом №142 од 24. јуна 2022. године о изменама и допунама Тарифе за накнаде које се наплаћују за прелазак и коришћење републичке путне мреже.

Све врсте електронских вињета за друмска возила укупне технички дозвољене највеће масе до или једнаке 3,5 тоне појефтиниће за близу 10%. Годишња вињета коштаће 87 лева, тромесечна 48 лева, месечна 27 лева, недељна 13 лева, а викенд вињета 9 лева.

Електронске вињете купљене у децембру 2022. године, чак и ако имају период активације након 00:00 часова 01.01.2023. године, обрачунавају се по ценама које важе до краја текуће године. Оне су следеће - годишња вињета - 97 лева, тромесечна - 54 лева, месечна - 30 лева, недељна - 15 лева, викенд вињета - 10. Дакле, треба имати у виду да уколико возач моторног возила купи годишњу вињету у крају децембра 2022. продаваће се по ценама које су биле на снази за 2022. годину.

Приходи од путарине на крају новембра 2022. су близу 511 милиона лева. Од тога је око 268 милиона лева од електронских вињета, а око 243 милиона од путарине.

Очекивани приход од путарина - е-вињета и путарина - у 2023. години износи око 800 милиона лева, а процењује се да ће близу 550 милиона лева бити од путарина које возила преко 3,5 тона плаћају за путарину. Од електронских вињета се очекује око 250 милиона лева.

Национална управа за наплату путарине апелује на кориснике да за куповину електронски вињете користе сајт www.bgtoll.bg или мобилну апликацију. Електронске вињете се могу купити и преко других канала АПИ (Агенција за путну инфраструктуру) на шалтеру уз плаћање у готовини или путем терминала за самофактурисање - картицом. На главним граничним прелазима постоје шалтери, као и у 27 регионалних управа за путеве у земљи.

Електонске вињете се продају и у партнерској мрежи Агенције за путну инфраструктуру, која обухвата сајтове www.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.digitoll.bg, www.epay.bg и друге.

Приликом куповине електронске винете, корисници морају пажљиво прегледати и проверити податке које су унели сами или релевантни запослени пре него што коначно потврде плаћање путарине. Власник или корисник је одговоран за попуњавање тачних података о броју возила, његовој категорији и року важења вињете. У случају нетачно пријављених података, сматра се да није плаћена доспела вињета за одговарајуће возило.

Знакови регистарског броја могу бити исписани и ћириличним и латиничним словима, али морају одговарати знаковима у самом регистарском броју. Приликом писања броја уносе се само слова и бројеви. Симболи 0 (нула) и О (слово О) нису заменљиви. 0 (нула) мора бити написано за цифру броја, а "О" за слово. У случају да регистарски број садржи цртицу, тачку или размак, они се не уносе.

Право на бесплатну еелектронску вињету имају лица са смањеном радном способношћу за 50 одсто и више од 50 одсто, као и породице које одгајају децу са трајним сметњама у развоју до навршених 18 година или до завршетка средњег образовања, али не старије од 20 година. По Закону о путевима, важи право  за један аутомобил снаге до 160 кс и запремине мотора до 2000 кубика.

Треба имати у виду да бесплатна електронска вињета не прати друмско возило у случају преноса његовог власништва. У том случају, носилац права је дужан да у року од три радна дана обавести Агенцију за путну инфраструктуру о преносу ради издавања нове бесплатне електронске вињете.

Захтев за издавање бесплатне еелектронске вињете носилац мора да поднесе Управи „Социјална помоћ“ на садашњу адресу – лично или преко овлашћеног лица, писмом или електронским путем. Социјалне службе обрађују и одобравају документе у року од 7 дана од подношења пријаве.

Агенција за социјалну помоћ свакодневно обрађене захтеве шаље Агенцији за путну инфраструктуру, која у року од наредног радног дана издаје електронску вињету.

У случају потешкоћа и потребе за консултацијом, они који желе да им се изда бесплатна електронска вињета преко Агенције за социјалну помоћ могу се обратити корисничком центру Државне наплатне службе на тел.: 0700 10 876 или писмено на e-mail: info@bgtoll.bg.