Власници или корисници камиона и аутобуса који користе искључиво алтернативно гориво - метан, природни или биоплин, биетанол итд. - могу да поврате половину износа плаћеног за путарине

Власници или корисници камиона и аутобуса који користе искључиво алтернативно гориво - метан, природни или биоплин, биетанол итд. - могу да поврате половину износа плаћеног за путарине

2 April 2020

Власници или корисници камиона и аутобуса који користе искључиво алтернативно гориво - метан, природни или биоплин, биетанол итд. - могу да поврате половину износа плаћеног за путарине се могу упознати са одобреном процедуром која се може наћи на веб локацији АПИ  www.api.bg, у одељку „БГТОЛ“ - „Поступци“.

Према чл. 27, ст. 2 Тарифе за накнаде наплаћене за пролазак и коришћење државне путне мреже, камиони и аутобуси који користе једини алтернативни извор горива плаћају путарину у износу од 50% од вредности утврђене за одговарајући тип возила за ЕВРО VI, EEV категорију.

Износи ће бити враћени без обзира на коришћени начин путарине – мапом пута или уграђеним уређајем на возилу или GPS-ом.

Пријаве се подносе преко регионалних управа за путеве у целој земљи, АПИ или Националне управе за наплату путарина. Адреса е-поште info@bgtoll.bg такође се може користити ако власник има електронски потпис. У пријавама се мора навести период за који су извршена плаћања, укупан износ и документа која то доказују. Да би корисницима пружили повратне информације, треба да доставе телефон или адресу е-поште.

При првом подношењу пријаве, мора се приложити декларација која описује возила изнад 3,5 тоне за која се тражи поврат новца. У декларацији се наводе подаци о возилу - регистарски број, врста возила, број осовина и врста горива. Копије потврда о регистрацији биће приложене, као и потврда о банковном рачуну на коју ће се враћати износи.

Узорци докумената могу се преузети са странице www.api.bg, у одељку „БГТОЛ“, „Узорци документа“ и са веб странице www.bgtoll.bg, у одељку „О нама“, „Захтеви“.

У случају да запослени у НТУ-у (Националне канцеларије за наплату путарина), након завршетка верификације података, идентификују недостатке или нетачности, корисник ће их моћи исправити. Тада ће моћи да прими повратак 50% износа који је платио за путарине на дотичним возилима.

Захтев за надокнаду мора бити поднесен до 10-ог у месецу који следи месецу у којем се путарина плаћа – тол такса. Период поврата новца је 30 дана од дана пријаве. Ако су потребни додатни документи и докази, временски рок се продужава од времена када су потребни за њихово предочење.