Могу ли добити фактуру за купљену е-вињету?

Могу ли добити фактуру за купљену е-вињету?

Према Закону о порезу на додатну вредност, путарине (е-вињета и путарина) су државне таксе на који се не плаћа ПДВ.
Тарифе е-вињета и ТОЛ накнаде су једнаке без обзира на то како су купљене - са интернет странице www.bultoll.bg, мобилне апликације, терминала или у благајни на продајним пунктовимаи регионалних канцеларија за путеве АПИ.