Шта се дешава ако унесем погрешну регистрацију возила, e-mail или рок ваљаности е-вињете?

Шта се дешава ако унесем погрешну регистрацију возила, e-mail или рок ваљаности е-вињете?

 

Када купујете е-вињету, одговорност за попуњавање исправних информација има лице, које упише податке. Приликом куповине са веб странице www.bultoll.bg, терминала и мобилне апликације, систем захтева провере уписаних података као коначни корак. Молимо кориснике који купују е-вињету да пажљиво прегледају и потврде информацију коју уносе пре него што коначну изврше и потврде уплату.
Агенција за путну инфраструктуру и Национално руководство за управљање путевима нису одговорни за нетачно унете податке.